Annonse
ENDELIG: Onsdag var gruppelederne for alle partiene i kommunestyret samlet for å diskutere felles strategi for å få slutt på den årelange politiske ørkenvandringen om E8 inn til Tromsø, og komme et steg videre i realiseringen av veien. Foto: Øystein Barth Heyerdahl

Endelig løsning på E8 striden

Den årelange tautrekkingen mellom østre og vestre trasé, kombinert med voksende prestisje, har ganske enkelt vært en ulykke for Tromsø.

 Nå er det politisk flertall i Tromsø for ny E8 langs vestsiden, etter at Ap og Høyre nylig ble enige.

Onsdag var gruppelederne for alle partiene i kommunestyret samlet for å diskutere felles strategi for å få slutt på den årelange politiske ørkenvandringen, og komme et steg videre i realiseringen av veien.

For det er østre alternativ som ligger i Nasjonal Transportplan, og det blir ikke endret sånn uten videre. Men etter at både Statens Vegvesen og selskapet Nye Veier AS tidligere i høst konkluderte med at ny E8 langs østsiden av Ramfjorden aldri ville blitt samfunnsøkonomisk lønnsom, har mye skjedd.

Det er betydelig prisforskjell på de to alternativene. Østre trasé har en prislapp på 2,2 milliarder, for vestre er kostnaden 1,7 milliarder. Det betyr at vestre blir billigere både for staten og bilistene. Bompengesatsen blir lavere, til glede for alle dem som skal trafikkere veien de 15 første årene. Vestre trasé medfører også kortere vei.

Høyre har kastet prestisjen over bord, og ønsker nå, i likhet med andre partier, en slutt på tautrekkingen. Nå gjelder det å få denne veien bygd. Men Fremskrittspartiet har stått på østre alternativ, og gjør det enda, til tross for at veien både blir lengre og dyrere. Nå sier likevel Anni Skogman at hun vil støtte opp om flertallet, når saken skal på departementets bord.

Det er uansett flere skjær i sjøen. Det gjenstår en grundig planprosess, slik at ingen overraskelser dukker opp under byggingen, og forsinker veien ytterligere. Dette betyr at nye E8 tidligst kan stå ferdig i 2023.

Ordfører Kristin Røymo karakteriserer hele E8-saken som et mareritt. Det er ikke å ta for hardt i. Dette må sies å ha vært strid som savner sidestykke, en politisk kamp som ikke har gavnet kommunens politikere, og i alle fall ikke innbyggerne. Nå ser vi forhåpentligvis en ende på diskusjonen. Å sende E8 inn i en opprivende, ny lokaliseringskonflikt i den kommende valgkampen, ville kun ført til mer politikerforakt.

Den årelange tautrekkingen mellom østre og vestre trasé, kombinert med voksende prestisje, har ganske enkelt vært en ulykke for Tromsø.

Nå skal kommunens politikere bli enige om en felles strategi, slik at plan- og utredningsarbeidet kan starte tidligst mulig. For hver gang Tromsø har brukt tid og krefter på krangling, er det andre kommuner som har fått tildelt samferdselspenger. Det er på tide å stå samlet, nå vil vi ha denne veien bygd.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse