Annonse
Det er en gigantisk tabbe å overse jernbanen som avgjørende for regionalt samvirke og utvikling i en tid der vi virkelig trenger slike prosjekter i stedet for å ødelegge hverandre i regional mistillit, ja, nesten hat, skriver Einar Sørensen. Innfelt Nordlys' lederartikkel om emnet fra mandag 11. juni. Illustrasjon. Colourbox

Den endelige bekreftelse på at Tromsbanen er løsningen

Det er faktisk snakk om enten en Tromsbane eller ingen jernbane i det hele tatt nord for Fauske i resten av dette århundret. 

Nordland fylkeskommune har aldeles rett i at Nordlandsbanen er utdatert teknologisk og at før man kan koble på nye baner, så bør den gamle oppgraderes kraftig. For hva er vitsen med et topp moderne tog som suser fra Tromsø til Fauske med snitthastighet på mellom 150 og 200 km/t – bare for å møte veggen i et Nordland der toget har en snittfart på 40 – 70 km/t fra Bodø til Trondheim og veldig ofte med driftsstans på grunn av et enslig eldgammelt og dårlig jernbanespor?

Nordland har dessuten rett i at jernbaneterminalen Alnabru i Oslo sentrum er et transport-messig mareritt. Mareritt fordi alt av gods nordfra skal tvinges til denne terminalen, sjømat inkludert. Bare for å omlastes til lastebiler med kurs for Europa eller til milliard-terminalen for fiskefrakt fra Oslo Lufthavn! Det er utrolig at ingen har innsett at Alnabru ikke kan fortsette som Norges viktigste terminal for spesielt fisk som ikke skal til Oslo-markedet!

Nordlandsbanens fremtid er veldig usikker. Denne enkeltsporede banen kjøres med diesel-lokomotiv som slipper ut årlig 60 000 tonn CO2 på de ti timer reisen tar. Bane Nor har på basis av en omfattende SINTEF-analyse vurdert spesielt elektrifisering av banen. Prislappen for dette er minst ca. 8 milliarder NOK.  I tillegg må 361 bruer og 154 tunneler bygges om og utvides. De mange kurver og stigninger kan heller ikke aksepteres av moderne tog. Vi snakker om en totalt ny bane. Kostnadene for dette har ingen regnet på. Undertegnede tipper på en samlet sum på mellom 100 og 150 milliarder NOK.

Nordland unnlater å trekke den logiske konsekvens av ovenstående. Det er for det første at myndighetene ikke vil satse på en slik modernisering fordi trafikk-utviklingen på Nordlandsbanen ikke forsvarer dette. Nordlandsbanen har kun fem prosent av gods- og passasjertrafikken. Fly, bil og båt er totalt dominerende mellom Trondheim og Bodø.

Dernest at for jernbaneutbygging i nord er den eneste fornuftige plan en Tromsbane fra Tromsø til Narvik – og glem ikke det som feilaktig kalles et sidespor Narvik-Harstad. Aksen Narvik-Harstad-Tromsø representerer et av de mest lønnsomme regionale prosjekter for jernbaneutbygging i Norge. 

Selvsagt er det viktig for sjømattransporten, men det er en gigantisk tabbe å overse jernbanen som avgjørende for regionalt samvirke og utvikling i en tid der vi virkelig trenger slike prosjekter i stedet for å ødelegge hverandre i regional mistillit, ja, nesten hat.

Derfor må alle vi som arbeider for jernbane i å samle oss om Tromsbanen. Det er faktisk snakk om enten en Tromsbane eller ingen jernbane i det hele tatt nord for Fauske i resten av dette århundret. 

Dessuten: Alle norske jernbaneprosjekter dreier seg om regioner. Begrepet «stambane» er en ren misforståelse fra gamle dagers debatt, og i Norden ser vi mer og mer tverrnasjonale samarbeidsprosjekter. Arctic Rail Rovaniemi-Kirkenes  er velkjent hos oss. 

Mindre kjent er det at trønderne er i gang med å bygge ut en moderne elektrifisert Meråkerbane fra Stjørdal til Østersund og derfra koblet på Mittenbanan ned til Sundsvall. Overordnet formål er å skaffe en ny og rask transport av særlig oppdrettsfisk fra Trøndelag direkte til markedene og dermed unngå Alnabu! Denne kanalen blir også tilgjengelig for sjømaten fra Helgeland.

Det er nøyaktig det samme vi i Nordre Nordland og Troms må gjøre – for ikke å ende med nedkjørte veier med et vedlikeholdsetterslep som bare øker og øker. For ikke å snakke om miljø- og klimamessige konsekvenser. 

Vårt mål er en Tromsbane koblet på en modernisert Ofotbane med dobbeltspor til Kiruna  nøyaktig slik som trønderne ser på Meråkerbanen/Mittenbanan (i Sverige) som sin! 

I jernbanedebatten er knutepunktutvikling og flerkjernede byområder (utvidelse av byenes nærområder) klart undervurdert. Av Nord-Norges 465 000 byggere vil ca. 230.000 (2014-tall) direkte og indirekte få nytteeffekt av Tromsbanen. Reisetiden for innbyggerne spesielt i Tromsø, Midt-Troms, Harstad og Narvik vil bli dramatisk redusert. Moderne tog holder en hastighet fra 160 km/t til 200 km/t, og med dette som utgangspunkt vil det kun ta en knapp time fra Tromsø til Narvik og 30-40 minutter mellom Narvik og Harstad. 

Harstad/Narvik Lufthavn Evenes vil dermed få en moderne tilbringertjeneste basert på tog med bare 20-25 minutters reisetid fra bysentra til flyplassen. Med kort reisetid og transport med høy kvalitet, vil grunnlaget være skapt for et helt nytt samarbeid i Troms og Nordre Nordland. 

Tromsbanen-prosjektet er nytenkning og innovasjon. Prosjektet bryter med håpløs gammeldags tenkning. I stedet for å bygge en bane fra syd til nord, så foreslår vi å starte der behovet og den samfunnsøkonomiske gevinsten er størst. Da kan vi også banke i bordet med de helt avgjørende samfunns-økonomiske nyttetall som så lenge er etterlyst og ikke besvart tilfredsstillende. 

Tromsbanen er starten – sluttsteinen vil være i fremtiden en moderne bane fra nord til syd i landsdelen. Nord-Norge er når alt kommer til alt en region som sammen må løse regionale utfordringer, der tog er suverent det beste alternativ.  At Nordland fylkeskommune i dag toner flagg og prioriterer sine egne regionale interesser er den bekreftelsen vi trenger for virkelig å stå på og slåss for Tromsbanen. Denne gang tror vi virkelig at vi står foran et gjennombrudd.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse