Annonse
Endringer og omstillinger er greit, men det som nå skjer med Tromsprodukt er ikke en omstilling. Mest av alt er det en nedbygging og ingen fornyelser på noen områder, skriver tidligere adm. dir. Svein N. Thomassen. Foto: Torkil Emberland

De endevender og bygger ned en av landets største og beste attføringsbedrifter

Endringer og omstillinger er greit, men det som nå skjer med Tromsprodukt er ikke en omstilling, men mest av alt en nedbygging og ingen nye ting eller fornyelser på noen områder.

I avisen Nordlys lørdag 24. februar legger den nye direktøren og hans nye ledergruppe bredt ut hvordan de «omstiller» og endevender en av Tromsøs største bedrifter. Bedriftens unge og nye styreleder Brage L. Sollund følger opp med å legge artikkelen ut på FB og med henvisning til en fantastisk bedrift og til det som nå skjer – det han og den nye direktøren kaller «omstilling»

Jeg reiser en rekke kritiske spørsmål til Sollund på FB og spesielt hvorfor han ikke nevner at han som styreleder, i denne såkalte «omstillingsprosessen», har sagt opp og sparket en rekke ledere og ansatte, som har tjent og bygget opp bedriften over tiår, at andre er blitt degradert, omplassert, lønnsnedsatt og med dette forsøkt presset ut av bedriften? Jeg påpeker at det hele er en personalpolitikk som er helt uverdig en offentlig eid bedrift som Tromsprodukt. Jeg fikk ikke i noe svar, men styrelederen fjerner artikkelen fra sin FB-side.

Anbefalte ny direktør med industri- og næringslivserfaring

Da jeg gikk av som direktør sommeren 2015, etter å ha ledet bedriften i over 28 år, anbefalte jeg styreleder og styret, både muntlig og skriftlig, at de nå burde ansette en ny direktør med solid industri- og næringslivserfaring. Dette for å videreutvikle våre mange produksjons- og serviceavdelinger – og gjerne skape nye.

På attføringssiden hadde vi fullt opp med attføringsfaglig kompetanse. Man burde styrke og bygge opp bedriftens øvrige områder - styrke områdene ved siden av de anbudsutsatte oppdragene fra NAV og Flyktningetjenesten til Tromsø kommune - slik at bedriften hadde flere bein å stå på i fremtiden.

De siste store anbudene fra NAV tapte den nye ledelsen på Tromsprodukt, og det ligger ingen garanti for at de vil vinne disse og heller ikke i forhold til flyktningetjenesten i fremtiden. En ting er å vinne anbud, men til hvilken pris - og pris vektes som det viktigste i anbud som dette.

I tillegg vet vi at Flyktningtjenesten siste år flyttet inn i nye store lokaler i Grønnegata og har bygd opp en stor stab med dyktige medarbeidere. Etter hvert vil spørsmålet komme om hvor lenge de vil parallellkjøre sin virksomhet med Tromsprodukt - med anbudsutsettelse av oppdrag som kan havne hos nasjonale eller internasjonale velferdsprofittører?

Legger ned avdelinger og selger bygninger

Den nye direktøren fjernet den gamle ledergruppen og nedsatte sin egen, helt uten deltakelse fra bedriftens mange produksjons- og serviceavdelinger – eller som mange av de ansatte sa, en ledergruppe fra sin egen venninnegjeng på attføringssiden. Like etter regnet den nye direktøren og hans nye ledergruppe på to større anbud fra NAV – som de tapte og rotet bort i de tilhørende anbudsforhandlingene – og panikken bryter ut. De starter umiddelbart med å legge ned produksjons- og serviceavdelingene og legger flere av bedriftens egne bygg ut for salg. Allerede en måned etter at den nye direktøren tiltrådte høsten 2015 blir bedriftens interiøravdeling nedlagt – avdelingen som produserte, solgte og monterte kjøkken.

I begynnelsen av februar 2016 reiste jeg og kona på en ferie. Allerede på flyplassen i Tromsø blir jeg oppringt en person som ville ha mer detaljerte opplysninger om Tromsprodukts bygg i Evjenveien, og til min kjempeoverraskelse hadde den nye direktøren og styret lagt bygget ut for salg. Jeg var rystet og da vi kom frem til Gran Canaria kunne jeg lese på en av nettavisene, at de også skulle selge bedriftens eget bygg i Skippergata i sentrum av Tromsø. 

Jeg kontaktet umiddelbart styrets leder og styret med spørsmål om hva i all verden de holdt på med og om de overhodet skjønte hva de gjorde? Svaret var nødvendig «omstilling» og nye tider – noe jeg tror de ikke helt skjønte hva var, eller hvordan det skulle komme til å ramme Tromsprodukt og bedriftens ansatte og utvikling. Vedlagte link med årsmeldingen for 2014 – mitt siste hele driftsår før jeg gikk av som direktør sommeren 2015, gir et godt innblikk i det hele – før den nye direktøren og styret startet nedbyggingen av Tromsprodukt som bedrift.

De solgte bedriftens toppmoderne bygg i Styrmannsveien (som i stor grad var oppusset og modernisert av bedriftens egne ansatte). De hadde planlagt å flytte de ansatte her ned i leide lokaler i Brennbygget, men grunnet uklare avtaler og utrolig mye rot, ble dette ikke realisert. Bygget var toppmoderne med store og fine ute- og parkeringsarealer, men ble solgt med tap og i dag leier Tromsprodukt bygget med en leiepris som langt overgår prisen fra da bedriften eide bygget selv.

Bedriftens regnskapsavdeling og dataavdeling ble outsourcet og de ansatte oppsagt og sparket ut av bedriften. Begge disse avdelingene var kompetansearbeidsplasser og gode opplæringsarenaer.

Tromsprodukt skjøttet alle økonomiske forpliktelser og hadde ikke en eneste betalingsanmerkning eller klage gjennom alle de over 28 årene avdelingen fikk bestå. Det var ros over orden og et fantastisk samarbeid med vårt revisjonsselskap PWC gjennom alle år, samt vår bankforbindelse DNB, våre forsikringsselskaper, skattemyndigheter og myndighetene generelt.

Nå har de også lagt ned bedriftens profileringsavdeling. Den nye direktøren og hans nye ledergruppe degraderte, lønnsnedsatte og omplasserte avdelingens avdelingssjef, som hadde bygget opp avdelingen i en periode på over 25 år. Det samme skjedde med arbeidsledere og flere ansatte ble oppsagt og andre sluttet selv. Direktøren satte først inn en og så en til fra sin egen ledergruppe til å styre avdelingen. Dette resulterte i at avdelingen ble fullstendig kjørt i grøfta, utstyret solgt og avdelingen nedlagt.

Historie- og kunnskapsløst

Når den nyansatte merkevarebyggeren Marit Stagrum Ottem, sier til avisen: «Vi skal ikke lenger være en endestasjon, slik det var før, men et springbrett til en ny karriere», så viser dette en utrolig kunnskapsløshet om Tromsprodukt og bedriftens arbeid og historie.

Tromsprodukt har gjennom mange år vært en av landets største og beste attføringsbedrifter – også på attføring og arbeidsformidling. I avisen kommer det også frem, at den nye ledelsen misliker å bli sammenlignet eller sammenblandet med byens ASVO-bedrift – bedriften som gir arbeid til våre absolutt svakeste jobbsøkere, men som også i økende grad har overtatt og driver de samme attføringstiltakene fra NAV som Tromsprodukt driver. Kort sagt en fantastisk bedrift som Tromsprodukt har samarbeidet godt med i alle år. Nå er heller ikke dette bra og fint nok for den nye ledelsen på Tromsprodukt.

Kort historikk om Tromsprodukt AS

Tromsprodukt ble etablert og registrert som bedrift 28. november 1968 og kan, samtidig som Universitetet, markere sitt 50-års jubileum i november i år. Bedriften holdt til i forskjellige leide lokaler de første årene helt til det ble bygd nye lokaler, i to byggetrinn, i begynnelsen av 1980-årene på Gimle. Bedriften hadde få ansatte da jeg begynte, men opp gjennom årene bygde vi sammen opp Tromsprodukt til å bli en av landets største og beste attføringsbedrifter. Bedriften ble godt kjent lokalt og i landssammenheng.

Undertegnede var i mange år hovedstyreleder i landsforeningen for alle landets attføringsbedrifter – over 100 bedrifter og med mange tusen ansatte. Dette var hektiske år. Tromsprodukt var under en stor oppbygging og samtidig sto utfordringene i kø for landsforeningen og alle landets attføringsbedrifter. Dette var utfordrende og krevende år, men samtidig interessant og givende. Kontakten med næringslivet var særdeles godt og en stund senere ble jeg også valgt til styreleder i NHO, Troms. Samarbeidet med NAV var hele tiden meget godt og koordinert.

Den desentraliserte driften med mange avdelinger rundt om i Tromsø, var basert på ulikhetene, forskjellige og sammensatte ønsker – både fra NAV (Arbeidsformidlingen den gang) og fra målgruppene av deltakere /jobbsøkere vi hele tiden fikk inn fra NAV. Dette ga oss stor fleksibilitet med flytting og tilpassing for deltakerne mellom våre mange forskjellige bygg og avdelinger. Vi hadde dyktige avdelingsledere og ansatte som utviklet sine avdelinger og arbeidsområder. Ingen var like, men forskjellige og de hadde frihet til utvikling. På mange måter hadde de sin «egen» bedrift under en felles paraply når det gjaldt økonomi, avdelingsbudsjetter, personalpolitikk og den felles målsetting for hele Tromsprodukt – være en arbeidsplass, en utviklings- og attføringsarena for de mange tusen som står utenfor arbeidslivet.

Vil samlokalisere på Gimle

Nå tar den nye bedriftsledelsen sikte på å samlokalisere det meste til den gamle produksjonsbygningen på Gimle. Vi snakker om et bygg og et område med store bygningsmessige begrensninger grunnet inn- og utflygningsområdet for ambulansehelikopter til Universitetssykehuset, samt kommunale reguleringsplaner for vei- og uteområdene. Allerede i dag er dette et stort problem når det gjelder transport og parkeringsplasser. Det hele et håpløst og katastrofalt tilbakeskritt for bedriften, bedriftens ansatte og som vil koste store millionbeløp. Årsmeldingen for siste driftsår 2017 fra den nye ledelsen, viser et underskudd på 3 millioner kroner og svekket egenkapital. Balanseregnskapet viser at bedriften overhodet ikke har penger til sine millioninvesteringer i det gamle produksjonsbygget på Gimle. 

Av avisuttalelsene til den nye ledelsen, så bygges bedriften ned som arbeids- og attføringsarena for de yrkeshemmede og over til i større grad å bli et konsulentselskap for fast ansatte «arbeidslivskonsulenter» - mye likt det stadig økende antallet mer eller mindre seriøse velferdsprofittører som i økende grad retter seg inn mot NAV og offentlig sektor generelt.

Endringer og omstillinger er greit, men det som nå skjer med Tromsprodukt er ikke en omstilling, men mest av alt en nedbygging og ingen nye ting eller fornyelser på noen områder.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse