Annonse
Allerede som barn lærer vi at reglene må være klare før vi setter oss til bords, det være seg i ludo eller kortspill, herunder også Svarteper. At kommunal- og moderniseringsministeren, som representerer Norges øverste statsmakt på dette området, går til et slikt skritt, er ikke bare overraskende, men også uverdig, skriver Øyvidn Ravna og Ánde Somby.

Å endre spillereglene underveis

Vel kan det argumenteres med at stortingsflertallet står bak sammenslåingen, men det innebærer ikke at regjeringen kan sette egne spilleregler til side og i stedet tvinge gjennom sammenslåingen med makt.

I dag skulle fellesnemnda for sammenslåing av Finnmark og Troms møtes for å drøfte det videre arbeidet i det kontroversielle spørsmålet om sammenslåing av de to fylkene. Ikke uventet unnlot Finnmark fylkesting med stor flertall å oppnevne representanter til denne nemda, noe som kan forankres folkeavstemning i mai hvor 87 % av fylkes befolkning sa nei til å bli en del av Troms.

Hensiktsmessigheten av sammenslåingen er bredt debattert over adskillige spaltemetere i denne avisen og andre steder, hvor det i liten grad er synliggjort gevinster ved den. Derimot er det ikke tvilsomt at den bidrar til å skape splittelse og sår innad i Nord-Norge, og mellom Nord-Norge og sentrale myndigheter. Dette er sår det vil ta lang tid å lege.

Finnmarks befolkning og Finnmarks fylkesting har holdt seg til demokratiske spilleregler gjennom hele denne vanskelige prosessen. Måtte alle ha gjort det. Som svar på Finnmark fylkestings vedtak gjorde kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland et trekk som nok overrasket mange; straks vedtaket var kjent, endret hun forskriftsregelverket som hjemler oppnevning og sammensetning av fellesnemnda. Regelendringen innebærer at det ikke lenger er behov for en fellesnemnd, men at en nemnd oppnevnt av politikere i Troms alene kan beslutte sammenslåingen og dermed mye av Finnmarks fremtid.

Vi skal ikke gå inn på det formaljuridiske aspektet her, selv om dette kan problematiseres både i forhold til Grunnloven §§ 97 og 98. Derimot vil vi peke på det nokså åpenbare; at å endre spillereglene under spillet bryter med grunnleggende rettslige og moralske oppfatninger om hva som er rett blant så vel politikere som «mannen i gata», det være seg i Tromsø, Hammerfest eller Karasjok. Allerede som barn lærer vi at reglene må være klare før vi setter oss til bords, det være seg i ludo eller kortspill, herunder også Svarteper. At kommunal- og moderniseringsministeren, som representerer Norges øverste statsmakt på dette området, går til et slikt skritt, er ikke bare overraskende, men også uverdig. Vel kan det argumenteres med at stortingsflertallet står bak sammenslåingen, men det innebærer ikke at regjeringen kan sette egne spilleregler til side og i stedet tvinge gjennom sammenslåingen med makt. En slik fremferd inviterer til at rettsregler blir til en ball man kan jonglere med. Det er neppe sunt for verken vår rettslige eller politiske kultur.

Tidligere har Rødt, Miljøpartiet og SV i Troms sagt at de ikke vil stille med representanter til fellesnemda. Etter at departementets regelendring ble kjent, gikk også Troms Senterparti ut og annonserte at de ikke ville oppnevne representanter. I en uttalelse til NRK begrunnet partiets gruppeleder Irene Nordahl dette med at det vil være helt galt av en statsråd å pålegge én fylkeskommune slik styring over en annen fylkeskommune i sak om sammenslåing. Videre påpekte Nordahl at det minst like viktige i at dette vil forverre situasjonen og sette og folk i begge fylkene opp mot hverandre. Det er lett å være enig med Nordahl i dette.

Senterpartiets standpunkt legger et stort ansvar på Troms Arbeiderparti. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har til Nordlys nylig uttalt at Regjeringen begår en historisk feil hvis den fortsetter prosessen med tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark. Troms Arbeiderparti, og dets standpunkt til fellesnemda, er nå nøkkelen til gjennomføringen av regjeringens forfeilede regionpolitikk; uten medlemmer fra Troms AP vil ikke nemda være beslutningsdyktig – selv ikke etter den siste regelendringen. Det påhviler derfor Troms arbeiderparti og dets fylkesrådsleder Willy Ørnebakk et stort ansvar. Det er å håpe at de er situasjonen voksen og vektlegger standpunktet til sin partileder og ikke minst sine partikamerater i Finnmark, som kjemper en vanskelig kamp for fylkets fremtid.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse