Annonse

Endring av budsjettmodell for skolene – foreldre har all grunn til bekymring!

I en artikkel i avisa Nordlys 5.mars 2019, kommer det frem at administrasjonen i Tromsø kommune skal endre modell for ressurstildeling til skolene i Tromsø. Dette vil ifølge avdelingsdirektør for utdanning og oppvekst, Kari Henriksen føre til at noen skoler får litt mindre penger, og andre får litt mer. Hun avviser samtidig at arbeidet med ny modell har vært hemmelig, og at administrasjonen har fått innspill i arbeidet og gjennomført høringer på skolene.

Det er flere utfordringer med arbeidet med den nye modellen, både prosessuelt og demokratisk. Først og fremst er forslaget fra administrasjonen til ny budsjettmodell i Tromsøskolen nærmest en ren blåkopi av budsjettmodellen til Oslo-skolen. Denne er som kjent en fordelingsmodell, sammen med fritt skolevalg og et karakterstyrt inntakssystem, som har resultert i et utdanningssystem i Oslo med svært store klasseskiller og en fryktkultur som har innskrenket ytringsfriheten for de ansatte. Noe som tilslutt endte med at Utdanningsetatens direktør, Astrid Søgnen måtte forlate jobben sin.

Utdanningsforbundet Tromsø har gitt administrasjonen en rekke innspill i flere omganger til ny modell uten at ett eneste innspill er tatt med i den nye modellen. Utdanningsforbundet er svært kritisk til at den nye budsjettmodellen legger opp til at tildelingene til den enkelte skole vil bli ekstremt stykkprisfinansiert, som ved bare små endringer i elevtallet ved en skole fra et skoleår til et annet, vil føre til ustabil og uoversiktlige økonomi. Dette vil igjen kunne føre til store forskjeller mellom skolene i Tromsø. 

Politikerne i Tromsø vedtar styrende politikk og rammebudsjett som administrasjonssjefen sørger for blir iverksatt. Det betyr at politikerne ikke detaljstyrer hver enkelt skole – noe som egentlig er veldig fornuftig og er i tillegg helt i henhold til styringssystemet vi har i kommunen. Når Tromsø kommune nå skal endre budsjettmodell for Tromsøskolen, fremstår det som et stort paradoks at den ikke skal til politisk behandling all den tid denne modellen styrer økonomien i Tromsøskolen på et overordnet nivå, både med hensyn til fordeling av ressursene og retningsvalg for ressursbruken.

Leder i utdanning- og oppvekstkomiteen, Elin Jørgensen utelukker ikke at endringene kan gi konsekvenser og at det kan være politikk dette. 

Jeg lurer da på følgende: Hvis spørsmålet om hvordan offentlige ressurser skal fordeles ikke er politikk – hva er da politikk?

Hvis ikke politikerne i Tromsø skal bestemme hvordan budsjettmodellen for Tromsøskolen skal være, men at dette utelukkende blir bestemt av administrasjonen, mener jeg at vi har et demokratisk problem!

Jeg er av den oppfatning at foreldre i Tromsø har all grunn til å være bekymret for hvilke konsekvenser endringen av budsjettmodell for Tromsøskolen vil få for elevene. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse