Annonse
Kultursjef Kåre Sørensen i Tromsø kommune uttrykte i gårsdagens Nordlys sin misnøye over behandlingen Intro får i Troms fylkeskommune. Han har da også all mulig grunn til å være misfornøyd, mener kulturredaktør Lasse Jangås.

Den enes død...

Troms fylkeskommune gir seg ikke - kupper kulturnæringsfondet Intro.

Brødtekstbilder: 
Kultursjef Kåre Sørensen i Tromsø kommune uttrykte i gårsdagens Nordlys sin misnøye over behandlingen Intro får i Troms fylkeskommune. Han har da også all mulig grunn til å være misfornøyd, mener kulturredaktør Lasse Jangås.
Alle andre forstår at det eneste fornuftige nå vil være å videreføre Intro, i det minste ut 2014

Intro utsettes i disse dager for svært aktiv dødshjelp. Riktignok har det ikke feilt kulturnæringsfondet noe – det var faktisk svært vitalt og ved god helse – men i Regionsykehuset i Tromsøs gamle lokaler på Strandveien har noen av Troms fylkeskommunes ledende menn og kvinner tatt stetoskopet i egen hånd og stilt en hittil ukjent diagnose før «pasienten» ble sulteforet og nå er koblet til respirator.
Og i løpet av noen dager eller uker kommer kontakten til å bli nappet ut.
Til tross for kvalitetsstempel fra Østlandsforsknings evaluering, til tross for synlig resultater på kulturnæringsfeltet og til tross for ønske om videreføring fra Intro, eieren Tromsø kommune og kulturnæringsfeltet selv har ordningen nå så vidt puls.
Fylkeskommunens administrasjon og politiske ledelse vil ikke bruke RDA-midlene på Intro. Midlene de er satt til å forvalte på vegne av departement og næringslivet i Tromsø vil de i stedet bruke på Innovasjon Norge, som de tilfeldigvis eier selv.
Da hjelper det lite at Intro-eier Tromsø kommune har sendt to søknader til RDA i håp om å få videreføre suksessen. Det har også hjulpet lite at RDAs programstyre, som skal behandle RDA-søknadene for å gi kompetente råd til fylkesrådet, har purret på for å få søknadene til behandling.
Programstyret ga fylkesadministrasjonen en indirekte korreks under forrige RDA-møte 2. april, da næringssjef Asbjørn Rasch hadde lagt inn et par feller i sakspapirene. Da skulle rammetilskuddene, og ikke de konkrete søknadene, behandles, og i saksframlegget fra næringssjefen sto det at 10 millioner kroner skulle gå til «kulturnæring». Et våkent programstyre gikk imidlertid ikke i fella og endret straks formuleringen til «Intro».
Programstyret ba også om fortgang for å kunne få behandlet søknadene fra Intros eier, men talte dessverre for døve ører. Søknadene foreligger fortsatt ikke. Programstyrets leder Adrianne Ubeda har purret, men får ikke svar.
Nå opplyser fylkesråd Line Miriam Sandberg at RDA-søknadene om Intro i stedet ligger på hennes bord, men uten å kunne si noe om når de skal behandles. Intros framtidige organisering skal imidlertid opp på et formøte denne uka før det skal tas en beslutning i neste uke.
Rekkefølgen er viktig å få med seg. Tromsø kommunes RDA-søknader blir altså ikke behandlet før fylkesrådet bestemmer seg for at Innovasjon Norge skal få jobben med å forvalte kulturnæringsmidlene fra RDA. Den beslutningen er allerede tatt, selv om den formelle behandlingen skjer denne uka.
I et brev til byråd Jonas Stein sist fredag skrev fylkesråd Sandberg at Intro II, hvor Tromsø kommune hadde invitert inn Lenvik og Harstad kommuner, manglet forankring utenfor Tromsø.
Det vil antakelig provosere Jonas Stein en hel del, for han hadde gjort en god jobb med nettopp den forankringen før fylkeskommunen selv torpederte den positive kimen til samarbeid mellom de tre kommunene. For etter at fylkeskommunens representanter møtte Harstad- og Lenvik-ordførerne, forsvant entusiasmen derfra ganske brått.
At fylkeskommunens beslutning om flytting av midlene til Innovasjon Norge fullstendig mangler forankring noen steder, er tydeligvis underordnet.
I et større maktspill mot Tromsø kommune bruker fylkeskommunen nå kulturnæringsaktørene som brikker som kan ofres. Spilleregler er det uhyre vanskelig å få øye på, og underveis er det brukt skitne metoder som passer langt bedre i TV-serien House of Cards enn i en offentlig norsk instans som Troms fylkeskommune.
Det sentrale spørsmålet er: Hvorfor endre en suksess som Intro akkurat nå, når vi allerede er halvveis i året og alt dermed står på spill og i stampe for så mange? Og spesielt når alternativet overhodet ikke er bedre eller foreløpig klargjort for oppgaven?
Det er det ingen som hittil har kunnet gi noe fornuftig svar på. Fordi det fornuftige svaret ikke finnes. Alle andre forstår at det eneste fornuftige nå vil være å videreføre Intro, i det minste ut 2014, som Tromsø kommune har søkt om. Så får man ta debatten om det langsiktige i fred og ro, med alle parter rundt bordet.
Senere denne måneden inviterer kulturministeren og næringsministeren i Norge til nasjonal kulturnæringskonferanse i Tromsø, fordi byen er så langt framme på området.
Samtidig velger Troms fylkeskommune aktiv dødshjelp framfør livreddende næring til Intro. For å kuppe en suksess.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse