Annonse

Det enkleste er Blomseths kalkulator

En viktig årsak til merforbruket er ikke for mange ansatte; det er for få kommunalt ansatte med riktig fagutdanning og at kommunens grunnbemanning er for lav.

Oddvar Nygård, journalist og kommentator i Nordlys har mange ganger uttrykt sin begeistring for Jan Blomseths kalkulator. Blomseth er tidligere gruppeleder i Frp i Tromsø, men som ikke lenger sitter sammen med partigruppa si, sjøl om han visstnok fortsatt er medlem av Frp. I Nordlys lørdag 17. desember blir Blomseth på nytt hyllet av Nygård i kommentaren «Jul i kommunestyret», for sin traktering av kalkulatoren.

Nygård var nemlig torsdag i kommunestyresalen da budsjettet for 2017 ble behandlet. I likhet med Blomseth melder Nygård at alt går til helvete for Tromsø kommunes økonomi, slik jeg tolker ham. «- Si opp 300 ansatte», var Blomseths konkrete forslag, og «ordre» til administrasjonssjefen. Av en eller annen grunn blir dette forslaget forbigått i stillhet av Nygård. Hvorfor? Nordlys har jo tidligere sjøl fremmet liknende forslag. Jeg påpekte i en replikk at om alle i kultur og idrettsavdelinga ble sagt opp ville det ikke vær nok. Jeg kunne tatt med at også Bydrift måtte avvikles. Likevel hadde ikke det blitt tilstrekkelig for å nå Blomseths mål.

Forslaget er så useriøst at bare en av de fire andre i Frp-gruppa stemte for det. Der driftsnivået har det desidert største avviket fra budsjettvedtakene er i helse- og omsorgssektoren, mer presist; i hjemmetjenesten. Er det her de 300 skal sies opp? Er det tilstrekkelig å bruke Blomseths kalkulator, Nygård? Oppsigelser høres kanskje besnærende ut for å spare kostnader. Men er problemet at det for mange kommunalt ansatte som forårsaker merforbruket? For, som jeg sa, både da vi presenterte budsjettforslaget og i kommunestyret, så er økonomistyring noe mer enn kalkulatortasting.

En viktig årsak til merforbruket er ikke for mange ansatte; det er for få kommunalt ansatte med riktig fagutdanning og at kommunens grunnbemanning er for lav. De store kostnadsdriverene på grunn av for lav egen grunnbemanning er overtid, sykefravær og ikke minst en derpå følgende omfattende innleie fra private innleiebyrå og -omsorgsfirma. Dette er sterkt fordyrende drift som krever svært mye administrativt arbeid, opplæring og oppfølging. Det pågår derfor nå et omfattende forbedringsarbeid i helse- og omsorgssektoren der de ansatte og deres organisasjoner er sterkt involvert for å kunne gi en best mulig helse- og omsorgstjeneste til innbyggerne i Tromsø.

Å sette fokus på budsjett- og faglig ansvar i den utøvende tjenesten er et viktig steg for økonomikontroll og forsvarlig drift. Dette er sentralt i tillits-reformen. Vi må bort fra bestiller-utførermodellen. Tillitsreformen har fra Nordlys hittil bare avstedkommet hån og spitord på lederplass og i kommentarartikler.. I stedet omfavner Nordlys privatisering som redning for pleie- og omsorgssektoren. Noe som naturligvis avstedkommer takksigelser på sosiale media fra eieren av en av de privat omsorgsbedriftene.

Når tromsø kommune nå bygger flere funksjonsbygg for å gi riktig helsehjelp til innbyggere i alle aldre og funksjonsnivå, vil vi få et langt bedre grunnlag for å synliggjøre de reelle økonomiske behovene overfor de sentrale myndighetene.

Det er likevel et glimt av lys i lørdagkommentaren. Oddvar Nygård anbefaler oss å reise til Bodø for å lære! Ja, hvorfor ikke? Det er jo vår kameratby i Nordland, styrt av de samme partiene som i Tromsø, med ordfører fra Ap og til og med varaordfører fra Rødt. Vi skal mer enn gjerne reise dit! Det er nemlig ikke tilstrekkelig å bare bruke kalkulatoren, man må også bruke hodet, og lære av andre som ikke satser på privatisering og «new public management», men satser på å gi gode kommunale helse- og omsorgstjenester.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse