Annonse
Vi i Høyre ønsker at mer fisk bearbeides i Norge. Det krever bedre markedsadgang, ikke dårligere. Foto: Torgrim Rath Olsen

EØS-avtalen sikrer norsk eksport 

Frihandelsavtale har vi hatt, og det er ingen grunn til å tro at tollsatsene i EU blir bedre for Norge.

Iversen ser ut til å tro på magi, når han tror at å droppe EØS-avtalen, og med den beskyttelsen for norske eksportvilkår og veterinæravtale, da skulle plutselig, som ved en usynlig hånd, EU ville gi oss bedre betingelser.  

For oss som leser Geir Adelsten Iversens innlegg med ujevne mellomrom, er det vanskelig å se når det er fakta og når det er fiksjon som presenteres. Siste innlegg fra ham er intet unntak. 

Det er en utbredt misforståelse at det ikke bearbeides fisk i Norge. Det er ikke så rart at mange tror det, slik diskusjonen går, og slik bla sjømatrådet presenterer tallene., Men Geir Adelsten Iversen bør vite bedre. Han er medlem av næringskomiteen og har sett norsk bearbeiding blant annet på komiteens reiser. 

«Fisken landes kun i Norge før den vender nesen sydover». Det er ikke sant. For torsk er det normalt opp mot 6 av 10 fisk (målt i vekt) som bearbeides i Norge før eksport. For sild, det aller meste. For Kolmule, tobis og øyepål bearbeides samlet mer i Norge enn vi fanger i norsk sektor, fordi norske fiskere henter fangst i EU-sektoren og henter den hjem til Norge for bearbeiding. Også her er EU-samarbeidet viktig. 

Makrell har lav bearbeidingsgrad, men det er også fordi makrell i stor grad selges rund til forbruker, eller lite bearbeidet.  

Vi i Høyre ønsker at mer fisk bearbeides i Norge. Det krever bedre markedsadgang, ikke dårligere. Når Adelsten Iversen klager på høye tollsatser for bearbeidede produkter i EU, og lave for rund fisk, og skylder på EØS-avtalen, så bør han minnes om at fisk er utenfor EØS-avtalen. Den sikkerheten EØS-avtalen gir for fisk er bare den generelle bestemmelsen som hindrer at det innføres høyere handelshindre. Det sikrer med andre ord at EU ikke øker tollsatsen for norsk fisk, rund eller bearbeidet. Men Iversen ser ut til å ville endre på dette. Hvordan han skal kunne diktere EUs tollsatser - til og med uten å være medlem eller ha EØS-avtale - er en gåte. 

Det paradoksale her er at SPs alternativ er en frihandelsavtale. Smak på den - frihandelsavtale. Frihandelsavtale har vi hatt, og det er ingen grunn til å tro at tollsatsene i EU blir bedre for Norge. Forøvrig er vel hele poenget med en frihandelsavtale fri handel, noe Iversen ser ut til å være mot. 

EØS-samarbeidet sikrer på den måten at rammevilkårene for norsk eksport av sjømat ikke forverres. Det er ikke Norge som krever inn toll på eksport av fisk fra Norge, det er importøren EU som gjør. Iversen ser ut til å tro at det er Norge som bestemmer importtollen der varene selges. 

EØS sikrer også veterinæravtalen som gjør at norske trailere med sjømat ikke må stoppes for egen importkontroll på grensen til EU. Det sikrer norsk eksport, og gir norske leverandører lavere kostnader, og forbrukeren trygghet. 

Så er det et paradoks at Iversen raljerer mot EØS-avtalens frie bevegelse av arbeidskraft, når det er helt greit for SP så lenge det gjelder sesongarbeidere i jordbruket. 

For mange fiskevær og sjømatbedrifter har også EØS-avtalen vært avgjørende for å kunne opprettholde drift og bosetting. Det har ikke alltid vært like lett å finne norsk arbeidskraft til fileteringslinjene på anleggene. 

EØS-avtalen sikrer norsk eksport. Iversen ser ut til å tro på magi, når han tror at å droppe EØS-avtalen, og med den beskyttelsen for norske eksportvilkår og veterinæravtale, da skulle plutselig, som ved en usynlig hånd, EU ville gi oss bedre betingelser.  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse