Annonse

EØS-avtalens solside

Arbeidstakernes frie bevegelighet er den største fordelen ved EØS-samarbeidet.

Takket være EØS-avtalen har vi dermed folk til å holde hjulene i gang i landsdelen, og ha grunnlag for videre utvikling.

EØS-samarbeidet handler ikke bare om at Norge og norske foretak fullt ut deltar i EUs indre marked. Den største fordelen – ikke minst fra et nordnorsk ståsted – er antakelig at EØS-avtalen sikrer fri bevegelighet for arbeidstakere i hele EØS-området.

Dette er først og fremst fordi EØS-samarbeidet dermed løser Nord-Norges største samfunnsproblem: Mangel på folk.

Nord-Norge har høy andel av europeiske arbeidstakere. EØS-samarbeidet gjør at å søke jobb i Norge er en rettighet - ikke avhengig av et usikkert byråkrati. Videre sikrer EØS-avtalen jevnt over at EØS-borgere likebehandles med sine norske arbeidskolleger. EØS-samarbeidet garanterer dermed forutsigbarhet og likebehandling for kvalifisert arbeidskraft som vurderer å arbeide i Norge. Disse garantiene gjør oss mer attraktiv for arbeidskraft vi sårt trenger.

Vi må regne med at uten EØS-avtalen, forsvinner mange europeiske nordlendinger fra landsdelen. Denne antakelsen bekreftes av erfaringene Storbritannia nå gjør seg. Allerede før Storbritannia har rukket å trekke seg ut av EU-samarbeidet, har det blitt mye mer krevende å tiltrekke seg og å beholde kvalifisert arbeidskraft fra andre europeiske land. Dette er utfordrende nok for Storbritannia. I Nord-Norge vil en slik demografisk knekk gi langt verre konsekvenser for små og store samfunn. For både forskning, industri, fiske og helsetilbud.

Takket være EØS-avtalen har vi dermed flere folk til å holde hjulene i gang i landsdelen, og ha grunnlag for videre utvikling. Det er både rimelig overfor alle som bidrar – og også i vår egen interesse – at vi behandler EØS-borgere like godt som norske arbeidstakere.

Viktigheten av EØS-samarbeidet som rettslig garanti for europeere blir tydelig med svikten som nå er påvist i det norske trygdesystemet: EØS-avtalen slår fast at EØS-borgere skal likebehandles med norske borgere for opptjente trygderettigheter. Noe annet skulle etter min mening bare mangle. Hadde ikke EØS-avtalen pålagt oss dette, burde vi uansett innrettet lovgivningen slik. De som mener denne delen av EØS-avtalen er et problem, må forklare hvorfor det er viktig med et nasjonalt handlingsrom til å diskriminere EØS-borgere.

Arbeidstakernes frie bevegelighet i EØS-området er uvurderlig for Norge, og spesielt da Nord-Norge. At EØS-avtalen i tillegg gir nordmenn rett til å jobbe, studere og leve i hele Europa, er kanskje akkurat nå bare krydder på toppen.

Om noen år – når omstillingen fra petroleumsøkonomi til grønn økonomi går sin sendrektige, men uunngåelige gang - vil vi antakelig verdsette begge disse sider av EØS-samarbeidet enda mer.

Et bredt flertall av nordmenn støtter deltakelsen i EØS-samarbeidet. Det er det altså god grunn til.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse