Annonse

EØS-avtalens solside

Arbeidstakernes frie bevegelighet er den største fordelen ved EØS-samarbeidet.

Takket være EØS-avtalen har vi dermed folk til å holde hjulene i gang i landsdelen, og ha grunnlag for videre utvikling.

EØS-samarbeidet handler ikke bare om at Norge og norske foretak fullt ut deltar i EUs indre marked. Den største fordelen – ikke minst fra et nordnorsk ståsted – er antakelig at EØS-avtalen sikrer fri bevegelighet for arbeidstakere i hele EØS-området.

Dette er først og fremst fordi EØS-samarbeidet dermed løser Nord-Norges største samfunnsproblem: Mangel på folk.

Nord-Norge har høy andel av europeiske arbeidstakere. EØS-samarbeidet gjør at å søke jobb i Norge er en rettighet - ikke avhengig av et usikkert byråkrati. Videre sikrer EØS-avtalen jevnt over at EØS-borgere likebehandles med sine norske arbeidskolleger. EØS-samarbeidet garanterer dermed forutsigbarhet og likebehandling for kvalifisert arbeidskraft som vurderer å arbeide i Norge. Disse garantiene gjør oss mer attraktiv for arbeidskraft vi sårt trenger.

Vi må regne med at uten EØS-avtalen, forsvinner mange europeiske nordlendinger fra landsdelen. Denne antakelsen bekreftes av erfaringene Storbritannia nå gjør seg. Allerede før Storbritannia har rukket å trekke seg ut av EU-samarbeidet, har det blitt mye mer krevende å tiltrekke seg og å beholde kvalifisert arbeidskraft fra andre europeiske land. Dette er utfordrende nok for Storbritannia. I Nord-Norge vil en slik demografisk knekk gi langt verre konsekvenser for små og store samfunn. For både forskning, industri, fiske og helsetilbud.

Takket være EØS-avtalen har vi dermed flere folk til å holde hjulene i gang i landsdelen, og ha grunnlag for videre utvikling. Det er både rimelig overfor alle som bidrar – og også i vår egen interesse – at vi behandler EØS-borgere like godt som norske arbeidstakere.

Viktigheten av EØS-samarbeidet som rettslig garanti for europeere blir tydelig med svikten som nå er påvist i det norske trygdesystemet: EØS-avtalen slår fast at EØS-borgere skal likebehandles med norske borgere for opptjente trygderettigheter. Noe annet skulle etter min mening bare mangle. Hadde ikke EØS-avtalen pålagt oss dette, burde vi uansett innrettet lovgivningen slik. De som mener denne delen av EØS-avtalen er et problem, må forklare hvorfor det er viktig med et nasjonalt handlingsrom til å diskriminere EØS-borgere.

Arbeidstakernes frie bevegelighet i EØS-området er uvurderlig for Norge, og spesielt da Nord-Norge. At EØS-avtalen i tillegg gir nordmenn rett til å jobbe, studere og leve i hele Europa, er kanskje akkurat nå bare krydder på toppen.

Om noen år – når omstillingen fra petroleumsøkonomi til grønn økonomi går sin sendrektige, men uunngåelige gang - vil vi antakelig verdsette begge disse sider av EØS-samarbeidet enda mer.

Et bredt flertall av nordmenn støtter deltakelsen i EØS-samarbeidet. Det er det altså god grunn til.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse