Annonse
Havrådgiver Halvard Raavand i Greenpeace Norge. Foto: Greenpace

Erna glemmer de andre truslene mot havet

Det siste året har det med rette vært fokus på plastforurensningen av havet. Men det er viktig å huske på at vi må gjøre mer for havet enn å stanse plasten.

Det har vært et formidabelt folkelig engasjement for å gjøre noe med plastproblematikken i havet de siste årene, og bare fra i fjor til i år ble det registrert en dobling i antall deltakere på strandryddedagen. Dette er et engasjement som gleder oss i Greenpeace. Vi har lenge krevd at politikerne må rydde opp, forby engangsplast og ordne med gratis mottak av plast i småbåthavnene. Nesten 30,000 mennesker har skrevet under på våre krav. Nå smitter engasjementet over på politikerne, som nærmest kappes om å gjøre mest med plastforurensingen. Erna Solberg ble i starten av juni invitert til å snakke om havet for statsledere på G7-møtet.

Greenpeace setter stor pris på at politikerne engasjerer seg i plastsaken. Det trengs! Men det er viktig at det ikke blir et så ensidig fokus på plastforurensningen at vi glemmer alt annet som truer havene våre. Fram mot 2030 snakker ekspertene om at 30 prosent av havet bør vernes. I Norge ligger vi langt etter. Vi er ikke en gang i nærheten av målet om å verne 10 prosent av norske havområder innen 2020. Og internasjonalt jobber Norge faktisk aktivt mot marint vern. Når den antarktiske havkommisjonen denne høsten skal behandle et godt og gjennomarbeidet forslag fra Tyskland om å verne Weddelhavet i Antarktis, vil Norge etter alle solemerker stemme ned forslaget.

Norge er også et av få land i verden som fortsatt tillater storstilt dumping av giftig gruveavfall, attpåtil i en av de nasjonale laksefjordene våre, Repperfjorden. Det er kun fire andre land i verden som fortsatt tillater denne type dumping av gruveavfall.

Også den utstrakte lakseoppdretten i norske fjorder er en stor trussel mot livet i havet og norske fjorder. Lakselus, rømming med påfølgende katastrofale følger for villaksen, utslipp av mikroplast, kloakk og næringssalter, er alle på den lange listen av problemer lakseoppdrett, slik den nå praktiseres, bringer med seg.

Dette er alle viktige problemer som Erna Solberg og resten av politikerne ikke må glemme når havet skal sikres for framtiden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse