Annonse
Erna Solberg lover at staten skal bidra med mer penger slik at fergeforbindelsen over Malangen kan bli helårlig. Forutsetningen er at fylkeskommunen også finner noen millioner på kistebunnen. Det var alt statsministeren hadde "i posen" på sin valgkampturné. Foto: Vegard Stien

Har Erna gitt opp Nord-Norge?

Hvor er samfunnsbyggerne? Hvor blir det av visjoner og framtidsrettet tenking?

Statsminister Erna Solberg har vært på valgkampturné i Troms. For Høyre i fylket hadde det kanskje vært bedre om hun ikke hadde tatt turen.

Høyre har mange dyktige, hardt arbeidende og lojale politikere i Troms. Kanskje er de litt for lojale? Når landets statsminister reiser på valgkampturné, er det for å dra velgere. At Solbergs besøk kan ha bidratt til det motsatte, er ingen overdrivelse. Visitten må fortone seg som et lite mareritt for ordførerkandidatene Hans Petter Kvaal i Tromsø og Geir-Inge Sivertsen i den nye storkommunen Senja.

Statsministeren fikk prøve seg som fergekaptein over Malangen. Og hun lover at staten skal bidra med mer penger slik at denne fergeforbindelsen kan bli helårlig. Forutsetningen er at fylkeskommunen også finner noen millioner på kistebunnen. Da kan helårsdrift bli noe av i 2021. Det blir fint, det, etter nærmere tjue år med krav om kapasitetsutvidelse, både hva fartøy og sesong angår.

I intervjuet med Nordlys passer Erna Solberg på å ta fram kalkulatoren. Hun minner folk i Nord-Norge på at landsdelen har fått større andel av samferdselsmidlene enn befolkningsgrunnlaget skulle tilsi.

Kjenner ikke landets statsminister til Norges geografi? Hva med avstander?

Å regne kilometerpris på vei per innbygger i Finnmark, fylket som er større enn Danmark i areal, er meningsløst. Det er som å fortelle folk i Ullensaker (vertskommune for Gardermoen) at de har fått vesentlig mer samferdselsmidler enn folketallet på drøyt 36.000 gir grunnlag for.

Hva med frakt? Sjømat er en inntektskilde nasjonen kommer til å være helt avhengig av i framtida. Dersom statsministeren er så opptatt av økonomiske kalkyler, kan hun ta en titt i eksportregnskapet  for øya Senja. Fra små fiskevær her, sendes det sjømat ut i verden, til en verdi av 9 milliarder i året. Og dette kan være doblet, kanskje tredoblet i løpet av ti år.

Veiene denne frakten foregår på holder 1950-standard. Men heldigvis (eller uheldigvis) for senjaværingene har regjeringen nettopp bestilt og fått en utredning om tilstanden! Nok en utredning. Slik sørger en Høyre/Frp regjering for at byråkratiet eser ut og at kostbare konsulenter holdes sysselsatt på offentlige penger. Skal utredningen brukes til noe, gi resultater?

Om dette svarer statsministeren at fylkesveier er fylkenes ansvar og at det er bevilget mer til veiformål under hennes regime. Ingen ting konkret, altså.

Kanskje har hun svidd seg på løftene hun ga før valget i 2013. Da varslet hun et samferdselsløft for Tromsø til hele 5 milliarder. Det innbefattet ny E8, tunnel gjennom Tromsdalstinden, ny Kvaløya-forbindelse og ny fergefri forbindelse Ullsfjorden. Realiseringen av planene har ikke gått på skinner, for å si det mildt. Men det er så visst ikke bare regjeringens skyld. Lokale krefter har gjort mye ugagn for å trenere prosjektene.

Erna Solberg forsøkte å løfte Høyre som et bredt folkeparti for hele landet. Men et folkeparti må lytte til folk, ikke belære dem om hvordan de har det. Høyre er i utakt med velgerne i nord. Et sterkt krav om jernbane videre nordover, ble ganske kontant avvist fra sentralt hold, mens partiets folkevalgte nordfra satt mer eller mindre musestille og håpet at dette skulle gå over.

Hvor er samfunnsbyggerne? Hvor blir det av visjoner og framtidsrettet tenking?

Jeg vokste opp med stortingsrepresentant og samferdselsminister Håkon Kyllingmark i nabolaget. Kyllingmark var en vennlig og hyggelig mann, som alltid tok seg god tid til å prate med folk, også oss ungene, når han var hjemme i Svolvær. Han snakket med folk, og lyttet. Og jeg kan ikke la være å undre meg: hvis Håkon Kyllingmark hadde levd i dag, ville han valgt Høyre som sitt parti?

Da ville aldri kortbanenettet blitt bygd ut, «kyllingmarkene» som revolusjonerte samferdselen i Nord-Norge. Håkon Kyllingmark var en framsynt mann. Høyre var også framsynt, den gang.

Nå ligger visst framtida i kalkulatorene, i kalde kalkyler som forteller om investeringer som er svært dyre akkurat nå, men som ikke sier noe om viktighet og potensial på lengre sikt.

Det er tallene som regjerer, ikke nyskaping og langsiktighet. Og ja, statsministeren har rett i at vi er få innbyggere i Nord-Norge. Ergo er det heller ikke så mange stemmer og mandater å hente, i nasjonal sammenheng. Men nå er det kommune og fylkestingsvalg. Da er det ganske ubegripelig at Høyres leder ikke gjør mer for å hjelpe sine lokale partifeller, men i stedet ser ut til å ha gitt opp Nord-Norge.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse