Annonse
STREIK: Sykepleierne har streiket før for lønnskrav. Foto: Bjørn V. Sandness

Erna og Siv – nå er tiden inne til et sykepleierløft

Samfunnet er helt avhengig av sykepleiere og behovet vil øke drastisk fremover.

NSF krever et sykepleierløft. Det betyr at sykepleiere med 10 års ansiennitet minimum skal tjene 500 000.- innen 2019.

Gratulerer med dagen! 8.mars er den internasjonale kvinnedagen som har sin fulle berettigelse også i 2016 i Norge!

Politikere har ikke tatt inn over seg at offentlig sektor skriker etter kompetanse. I kommunene og sykehus er det sykepleierkompetansen som er vanskeligst å rekruttere og beholde.

Vi har alt for mange ubesatte stillinger. Og det er ikke flust med søkere når det lyses ut stillinger. I tillegg vet vi at i løpet av nærmeste fremtid får vi stadig flere eldre innbyggere som statistisk sett vil komme til å trenge mer helsetjeneste.

Det betyr at vi også må få flere ungdommer til å velge yrke innen denne tjenesten. Min påstand er at da må lønns og arbeidsvilkår være slik at disse jobbene blir attraktive å velge for ungdommen.

Men det har ikke vært vilje til å sikre at de utdanningsgrupper med inntil fire årig høgskole/universitetsutdanning skal løftes.  

Tallene for likelønnsstatusen i arbeidslivet blir ikke oppdatert før i slutten av mars 2016, men de siste tilgjengelige tall viser minimale endringer i likelønnsgapet for disse utdanningsgruppene. 

En sammenligning NSF gjorde i 2015 av yrker som krever tre års høyere utdannelse, viser at ingeniører, journalister, kommunikasjonsrådgivere, økonomer, politibetjenter, grafisk designere og systemutviklere – tjener mellom 50.000 og 180.000 kroner mer i snittlønn enn sykepleiere.

For meg er dette et tankekors. Samfunnet er helt avhengig av sykepleiere og behovet vil øke drastisk fremover.  Men vi representerer et kvinneyrke selv om vi ønsker flere menn inn som sykepleiere. Det jeg ser er at vi blir diskriminert fordi vi har et kvinneyrke.

Samtidig med lønnsdiskriminering ser vi også at flere sykepleiere heller ikke får 100% stilling selv om de selv ønsker full stilling. De tilbys de merkelige stillinger i 14%, eller 70%. For den enkelte sykepleier betyr det at de ikke får lån i bank til bolig og må stå i kø i lengre tid før de får etablert seg.

Nei, dette kan ikke fortsette slik. Norge har ikke råd til det. Vi skal fortsatt yte gode og forsvarlige helsetjenester!

NSF krever et sykepleierløft. Det betyr at sykepleiere med 10 års ansiennitet minimum skal tjene 500 000.- innen 2019.      

Og vi må få på plass en heltidskultur.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse