Ernas løfter holder, Vegvesenet og kommunen svikter

Vegvesenet med lokale instanser har ikke klart å bringe prosjektene fram.

I Nordlys leder 11. oktober slår Skjalg Fjellheim på stortromma om Ernas såkalte brudte løfter til Tromsø. Han vet bedre, men han foretrekker store typer og uthenging av statsministeren.

Stortinget har noen klare kjøreregler for bevilgninger:

  • For å få plass i første 4-årsperiode i NTP (Nasjonal Transportplan) skal kommunedelplan for prosjektet være vedtatt i kommunestyret.
  • For å få plass i statsbudsjettet skal regplan for prosjektet være vedtatt i kom.styret.

E8 Ramfjord.

1. E8 i Ramfjord fikk planen for vestre E8 avvist og plan for østre E8 godkjent i 2012 i kom.styret. Ernas løfter gjaldt østre E8. Vegvesenet v/regsj Naimak leverte innsigelse, og saken måtte etter hvert opp til fylkesmann og regjeringsnivå med diverse utredningspauser. Vv klarte å forsinke nok til å unngå budsjettplass for E8.

I Vegvesenets forslag til NTP 2018-29 er E8 tatt ut av første 4-årsperiode. Påskuddet fra Vv er dårlig samfunnsøkonomisk lønnsomhet for østre E8. Vvs feilaktige beregninger er påvist. Bl a har Vv unnlatt å ta hensyn til veginnkortinger og besparelser som følger av Tindtunnelen og UFB (Ullsfjordforbindelsen).

I siste instans har Vv forsinket saken ca 3 år. Ved feilvalg av vestre E8 ca 2003 har vegsj Naimak og ordfører Hausberg sammen forsinket E8 med foreløpig ca 14 år. Totalt sett over 30 år er Vegvesenets krumspring enda verre. Når Naimak går av i 2017, så kan E8 illustrere hans innsats for Tromsø.

Kvaløyforbindelsen.

2. Kvaløyforbindelsen ble fremmet av kommunestyret i Tromsø som planoppgave for Vv, både i 2010 og tidligere. Etter flere års forsinkelse valgte Vv å kombinere KVF med Tverrforbindelsen og komplisere saken unødvendig. Etter hvert kom Vvs planforslag om Selnesbru, mens kommunestyrets flertall forlangte Håkøyforbindelse utredet, noe som egentlig var Vvs oppgave allerede i vedtatt planprogram.

Saken drøyde så til etter siste kommunevalg, hvoretter det nye flertallet av ”tidshensyn” valgte Selnesbru. I dag vet de fleste at Håkøyforbindelsen gir kortest samlede kjørelengder, minst miljøutslipp, minst køer og best økonomisk resultat.

Vegvesenet har nå plassert KVF utenfor første periode i NTP. Hvis dette blir resultatet ved NTPs behandling i Stortinget i 2017, så får vi se om Håkøyforbindelsen blir en del av kommunevalgkampen i 2019.

Ullsfjordforbindelsen.

3. UFB har hatt ”normal” fremdrift hos fylkeskommunen og kommunene, ved at de nå har fått plass i fylkesvegplanen, som betyr at Vvs planlegging startes. Man kan diskutere om prosessen er optimal når det tar så lang tid å nå dette stadiet, men slik er altså planhierarkiet og Vvs prosedyrer. Forprosjektet for UFB ble levert i 2009, og fra da hadde Vv grunnlaget som trengtes for planlegging. Resten har til nå vært behandlingsprosedyrer. Fra 2009 hadde Erna grunnlag for sitt finansieringsløfte.

Tindtunnelen.

4. Tindtunnelens ferdige forslag til plan og vedtak ble levert til Tromsø kommune i 2012 og 2008, og er ikke blitt behandlet i kommunen. Dette er lovstridig, uansett hvilke politiske eller faglige påskudd man bruker.

Skiftende politiske flertall har unnlatt å behandle planen, fra ordfører Hausberg via det blå byrådet til dagens rødgrønne flertall. Siste behandling var i kom.styret 28. sept 2016 da underskriftsaksjonen for E8 og Tindtunnelen var til behandling. Høyre fremmet da følgende forslag som ble nedstemt: ” Tromsø Kommune ber Samferdselsdepartementet om å få utført en anleggsberegning og sammenligning for strekningen Ramfjordmoen – Sandvikhøyden – Tomasjord (oppgradering av nåværende E8) og strekningen Ramfjordmoen – Tomasjord i tunnel (Tindtunnelen).”

Samferdselsministeren og regjeringen kan få utført den foreslåtte beregningen i høst, for å få saken med i vurderingene i NTP. I så fall vil det bli en sterk påminning til Tromsø kommune om å få plansaken behandlet ferdig. Vi har selvsagt stor forståelse for at man ønsker E8 i Ramfjord prioritert. Men når E8 allerede har fått vedtak i kommunen, så må man tillate seg å tenke på andre saker, ellers kommer Tromsø til kort ved nye korsveier.

5. I vegløftenes håndtering leder Erna foreløpig 4-0 over byråkratiet og politikerne i Vegvesenet og kommunen. Hennes finansløfter står fremdeles til troende. Vegvesenet med lokale instanser har ikke klart å bringe prosjektene fram. Såpass vet også Fjellheim, så hans motiver for overskrift og uthenging kan diskuteres. Han har nå fått tittel politisk redaktør. Hvilke saklighetskrav stiller sjefsredaktøren til ubegrunnede raljeringer fra en politisk redaktør?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse