Annonse
Den nye ordningen for pasientreiser skal evalueres når den har fått virke en stund. Da kommer vi til å gjøre justeringer hvis det viser seg at noen pasientgrupper kommer dårligere ut med den nye ordningen, skriver helseminister Bent Høie i sitt svar til Harald Lister. Foto: Regjeringen / Nordnorsk debatt

Dette er et ærlig svar om pasientreiser. Ikke politisk svada.

Det blir nå stilt færre krav til dokumentasjon og kontrollen er forenklet.

Harald Lister fra Båtsfjord er ikke fornøyd med den nye ordningen for pasientreiser. Han ber meg komme med et ærlig svar på hvorfor vi har endret den – og ikke politisk svada. Det gjør jeg gjerne!

Den nye ordningen for pasientreiser trådte i kraft 1.oktober i fjor. Målet var å gjøre det enklere for pasientene. Den gamle ordningen krevde detaljert informasjon om reisen. Utgiftene måtte skrives ned, dokumenteres med papirkvitteringer til minste kronebeløp og sendes i posten. Saksbehandlerne som mottok brevene måtte sortere og skanne hver eneste kvittering for hånd. Mengden papir utgjorde 23 tonn post i året.

Den tungvinte ordningen førte til at mange pasienter ikke krevde å få tilbakebetalt utgifter de hadde rett til å få dekket. De orket ikke fylle ut skjemaene eller de manglet noen av kvitteringene. Den tungvinte ordningen førte også til at det tok lang tid før pasientene fikk dekket utgiftene sine.   

Dette er de viktigste grunnene til at vi innførte en ny og enklere ordning i fjor. Det blir nå stilt færre krav til dokumentasjon og kontrollen er forenklet. Pasienter og pårørende kan søke refusjon elektronisk på helsenorge.no. Der kan de følge saksgangen og få beskjed når saken er avgjort. Den nye ordningen har ført til at pasientene får behandlet søknadene sine langt raskere enn tidligere.

Hovedregelen i den nye ordningen er at reisen dekkes med standard kilometergodtgjørelse når reisen er mellom 10 og 300 km – uavhengig av hvilket transportmiddel som brukes. Dette forenkler saksbehandlingen og gir mer likebehandling.

Pasienter som av helsemessige årsaker må bruke egen bil, kan få dekket utgifter til drosje hvis behandleren dokumenterer at det er nødvendig. Det er også mulig å få dekket utgifter til drosje hvis tilbudet om kollektivtransport er mangelfullt.

Pasienter som er avhengig av bil kan få dekket utgifter til parkering og utgifter til bom hvis behandleren dokumenterer at de har behov for dette.

Når man forenkler og standardiserer på denne måten innebærer det at noen får tilbakebetalt mer enn tidligere og at noen får mindre. Jeg har stor forståelse for at det kan oppleves som urettferdig for noen.

Nivået på standardsats ble fastsatt med utgangspunkt i tall og reisemønster fra 2015. Satsen ble prisjustert 1. januar 2017, og er nå 2,30 kroner per kilometer. Det har kommet flere spørsmål om hvorfor ikke statens satser for kjøregodtgjørelse benyttes for pasientreiser. Dette er satser som er fastsatt i en særavtale etter forhandlinger mellom staten og de fire hovedsammenslutningene.

Den nye ordningen for pasientreiser skal evalueres når den har fått virke en stund. Da kommer vi til å gjøre justeringer hvis det viser seg at noen pasientgrupper kommer dårligere ut med den nye ordningen. Alle tilbakemeldinger og synspunkter vi får fra pasienter og brukere vil bli tatt med i evalueringen av ordningen.

Harald Lister savner tiden da NAV hadde reiseoppgjør. Jeg forstår at han mener den gamle ordningen var mer nøyaktig. Det har han helt rett i. Men den nye ordningen kommer flere pasienter til gode. Og det er ikke politisk svada.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse