Annonse
Soldater fra Stridstrenbataljonen i Brigade Nord laster av stridsvogner etter transport, i forbindelse med øvelse Snøpanser, i Troms fylke. (Foto: Forsvaret / Ole Sverre Haugli)

Et alternativt forsvar, general Diesen?

Tross vår utsatte beliggenhet og lange, vanskelige kyst er vi langt mindre opptatt av hybridkrig enn andre land.

Tidligere forsvarssjef, general Sverre Diesen, har rett i sin kritikk i Nordlys av det mekaniserte forsvarskonseptet i nord. I krig kan ikke Brigade Nord kjøre E6 fra Troms til Finnmark uten å bli ødelagt på veien. Og hvis den mirakuløst skulle komme helskinnet frem, vil den være for svak.

Regjeringens investeringer er feilståtte, og dessuten påtagelig beskjedne. Men Diesen begrenser sin artikkel til et tradisjonelt angrep over land, og problemene for et isolert forsvar mot dette. Dermed mangler tre grunnleggende forutsetninger i artikkelen hans:

Hvordan vil det større scenarioet være ved et krigsutbrudd, og hvordan vil USA som vår viktigste allierte agere, gitt forskjelligartede omstendigheter?

Hvordan bør Norge investere, for å forberede seg best mulig for forskjelligartede scenarioer?

Og hvordan skal vi forberede oss mot det mest sannsynlige scenarioet, hybridkrig på et nivå omtrent som på Krim og i Øst-Ukraina?

Det større scenarioet

Det vil være stor forskjell på hvordan et angrep vil arte seg og våre forsvarsmessige forutsetninger vil være, avhengig av det større, flernasjonale scenarioet i nord, i Europa, mer globalt og mellom Russland og USA. Det vil føre for langt å diskutere dette her, men vi må legge til grunn at USA nå investerer stort i å kunne beherske Arktis. USAs styrker er globale og kan deployeres hvor som helst. Men vi ser to Arktis-spesifikke utviklingstrekk: USA øver vesentlig mer i Arktis, ikke minst på navigasjon med ubåter under isen og tokt med bombefly over polområdene. Og viktigst; USA kjører nå flere meget ambisiøse prosjekter for å skaffe seg et teknologisk overtak i radio- og datakommunikasjon under de kompliserte og krevende forholdene som hersker nord for 70 grader.

Norske investeringer

Vi er knapt begynt på debatten om hvordan Norge best kan gardere seg. Vi overser at investeringene i svimlende dyre F-35 kampfly og Poseidon overvåkingsfly tar alt for mye av svake budsjetter, og at luftvern ved Ørland og Evenes mot missilangrep vil kreve ytterligere, meget store investeringer. Vi har så vidt begynt på debatten om Hærens kapasiteter med helikopterbårne styrker, det til tross for at slike styrker vil være vår eneste mulighet til å oppta tidlig strid hvor som helst i svære Finnmark. Russiske planleggere legger uten tvil til grunn at det vil gjelde å angripe der vi er svake, ikke der vi er rimelig sterke. Det er bare med store og sterke helikopterstyrker, med meget avansert elektronisk og fysisk selvforsvarsevne, vi vil kunne nå frem hvor som helst i tide.

Diesen trekker med rette frem langtrekkende presisjonsvåpen og spesialstyrker for måloppdagelse. Andre land satser på dette; og i tillegg på sterke helikoptermobile styrker.

Hybridkrig

Tross vår utsatte beliggenhet og lange, vanskelige kyst er vi langt mindre opptatt av hybridkrig enn andre land. Vi overser parallellene til hvordan russerne de facto har sperret av ukrainske farvann i Azovhavet, hvordan russiske interesser prøvde å bygge opp en mulig base for miniubåter og spesialstyrker i finsk skjærgård, nær strategisk viktige Åbo, og russiske ubåters påtagelige interesse for undervannsinstallasjoner i nordeuropeisk farvann, ikke minst for kablene der det aller meste av den digitale trafikken går. I tillegg til sterke helikoptermobile styrker trenger vi et meget avansert, sivil-militært kyst totalforsvar. Der har vi bare såvidt begynt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse