Annonse

Et alvorlig tillitsbrudd

Samrøret mellom Nordlandssykehuset og Helse Nord er alvorlig og bryter ned tilliten til helseforetaket, skriver Nordlys på lederplass.

Det er vanskelig å finne noen eksempler på at  masteroppgaver i Norge blir unntatt offentlighet. Men oppgaven ved Nord Universitet som omhandler PCI-prosessen har altså blitt voktet som en statshemmelighet.

Og når man har lest avhandlingen, forstår vi hvorfor. For der presenteres det et sjokkerende bilde av Helse Nords befatning med den kanskje mest kontroversielle saken i foretakets historie.

Forfatterne mener det var organisert anarki som preget PCI-saken. I virkeligheten var beslutningsprosessen preget av det motsatte av tilfeldigheter. En liten kjerne i og rundt Helse Nord, Nordlandssykehuset, Nordland fylkeskommune og Bodø kommune hadde et klart mål, der det ble brukt knep og manipulasjon for å få oppfylt det man ønsket seg.

Det er likevel ikke teorien, men empirien, som er det interessante. Særlig hvordan et sett av aktører fra helt ulike institusjoner samordnet seg for å splitte opp en velfungerende landsdelsfunksjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Og det masteravhandlingen viser, er at aksjonister - først og fremst på Nordlandssykehuset - har maktet å bruke Helse Nord-administrasjonen som redskap for å fremme sine interesser.

Rapporten dokumenterer at Helse Nords administrasjon er blitt involvert i - og har latt seg bruke - i et spill der tungtveiende faglige argumenter har blitt bevisst og planmessig underkommunisert for å sikre et nytt tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Det gjør samrøret ekstra alvorlig at man fra før er godt kjent med at Nordlandssykehusets ledelse mener det ikke er behov for et universitetssykehus i Nord-Norge som er likeverdig med de andre regionene i landet.

At særinteresser prøver seg i helsepolitikken er ikke uvanlig. Men at de så til de grader får gjennomslag hos de som skal ta faglige hensyn, er egnet til å svekke tilliten. Pilene peker her særlig mot den fagmedisinske avdelingen i Helse Nord. Masteravhandlingen viser at fagdirektøren sviktet sin primæroppgave, som er å basere beslutninger på faglig holdbarhet.

I stedet ser vi i rapporten et bilde der Nordlandssykehusets aksjonister nærmest vokste sammen med deler av Helse Nord- administrasjonen.

Det eneste fornuftige grepet nå er å flytte stillingen som medisinsk fagdirektør ut fra administrasjonen i Bodø. Det finnes ingen andre løsninger, dersom tilliten skal gjenopprettes.

En fagmyndighet i et nordnorsk helseforetak som ikke evner å balansere, men som tilpasser sin argumentasjon for å tilfredsstille lokalpolitiske interesser i byen hvor man selv har tilhold, har brutt helt grunnleggende regler om både faglighet og rolleforståelse.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse