Annonse
Hvordan biskop Olav Øygard ser for seg å være en samlende biskop etter et slikt rått maktspill skal bli interessant å se, skriver Torbjørn Brox Webber. (Foto: Torgrim Rath Olsen)

Et bispedømmeråd med manglende demokratisk vurderingsevne

Til tross for at Åpen Folkekirke fikk flere stemmer enn nominasjonskomiteens liste og den reaksjonære Bønnelista ender de opp som opposisjonsgruppering i Nord-Hålogaland bispedømmeråd.

At det kirkelige demokrati er innretta på en slik måte at dette kan bli et utfall må en bare ta til etterretning. Om det er særlig klokt å styre på denne måten er derimot et mer åpent spørsmål.

Kirkevalget i fjor høst ble en suksess for den progressive kirkegrupperingen Åpen Folkekirke. De fikk flere stemmer enn hva Nominasjonskomiteens liste og Bønnelista fikk til sammen. Nominasjonskomiteens liste bygger ikke på et program, men er samling av mer kandidater som er foreslått lokalt og som får sin endelige rangering i selve valget. Gjennom kumuleringskapanjer endte denne lista likevel opp med kun konservative kandidater som ble valgt inn i bispedømmerådet. Bønnelista står for en klassisk reaksjonær teologi.

Åpne dører

At Åpen Folkekirke gjorde et så godt valg er ikke så rart. I den siste fire årsperioden har de åpnet opp dører som før har vært lukket. Likekjønnede kan gifte seg i kirka som alle andre og på mange områder fremstår kirka med en større vitalitet enn hva den har gjort tidligere. En skulle tro at alt lå til rette for at Kai Krogh kunne fortsette som leder i bispedømmerådet og gjennom dette vervet utgjøre en slags folkelig motvekt mot en noe mer konservativ geistlighet.

Slik gikk det ikke. En allianse mellom kirkegrupperinger hvor den mest konservative delen av Nominasjonskomiteens liste, Bønnelista, Biskop Olav Øygard, og de ansattes representanter gikk sammen om et valgteknisksamarbeid hvor de plasserte sine egne konservative medsammensvorne inn i de mest sentrale posisjoner. Åpen Folkekirke som har flest velgere bak seg, og som målbærer den liberale teologien som majoriteten av kirkemedlemmene faktisk støtter, står tilbake som en opposisjonsgruppering i bispedømmerådet. At det kirkelige demokrati er innretta på en slik måte at dette kan bli et utfall må en bare ta til etterretning. Om det er særlig klokt å styre på denne måten er derimot et mer åpent spørsmål.

Å forvalte et flertall klokt

Åpen Folkekirke har i forrige periode forvaltet sitt mandat og oppslutning svært klokt. Gjennom respekt for arbeidslivets spilleregler og for å unngå å bli beskylt for å drive med teologisk favorisering har de faktisk ansatt den ene konservative prosten og presten etter den andre. Ofte til fortvilelse lokalt. Områder som før var dominert av progressive prester har skiftet karakter til en mer konservativ retning. Tilsvarende har de også brøytet vei og avskaffet et yrkesforbud som i flere menigheter har vært praktisert ovenfor kvinnelige prester. Den samme klokskapen ser det ikke ut til at nominasjonskomiteens liste, Bønnelista, de ansattes representanter, og biskopen representerer. I stedet for å ta innover seg at et klart flertall ikke ønsker en hetronormativ konservativ mannskirke velger de i stedet, i et valgteknisksamarbeid, å sette det folkelig flertall ut av spill gjennom å velge en bispedømmerådsledelse som ikke på noe vis representerer det flertallet av kirkemedlemmene ønsker og forventer. Når de at på til anbefaler at den svært ytterliggående kristenkonservative Bønnlistas representant skal gå inn i det viktige kirkerådet sier det sitt om hvilke mangelfulle evner de har til å lytte til folket som har stemt og sagt sin mening gjennom valg. I sum fremstår dette fort som kirkesplittende.

Samlende biskop?

Hvordan biskop Olav Øygard ser for seg å være en samlende biskop etter et slikt rått maktspill skal bli interessant å se. Det blir nok neppe store fakkeltog rundt bispedømmegården, verken mot han eller nyorienteringa til Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Sjansen er nok større for at reaksjonen blir tafatte skuldertrekk over en kirke som nok en gang ser ut til å være i utakt med folket den er satt til å tjene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse