Annonse
16 år er en høvelig alder å innføre stemmeretten, fordi du da er ferdig med grunnskolen, og har fått opplæring om hvordan samfunnet fungerer.

Et bredere demokrati

Venstre har på ingen måte foreslått å ta fra eldre mennesker stemmeretten eller la deres stemmer telle mindre ved valg. Det vi foreslår, er å utvide demokratiet og gi flere unge muligheten til å påvirke sitt land og sin framtid på demokratisk vis. Derfor vil vi senke stemmerettsalderen til 16 år.

Ved å senke stemmerettsalderen med to år får i alle fall de samfunnsengasjerte 16- og 17-åringene muligheten til å påvirke, og den yngre garde får samlet sett en sterkere stemme.

Anne Grenersen skriver i sin kommentar 8. juli at Venstre og Venstres leder Trine Skei Grande har frekkehetens nådegave, fordi vi ønsker å gi 16-åringer stemmerett, og fordi vi i et lite parti i det hele tatt våger å hevde vår mening og arbeide for gjennomslag for egen politikk. 

 

For det første har Venstre på ingen måte foreslått å ta fra eldre mennesker stemmeretten eller la deres stemmer telle mindre ved valg. Det vi foreslår, er å utvide demokratiet og gi flere unge muligheten til å påvirke sitt land og sin framtid på demokratisk vis. Derfor vil vi senke stemmerettsalderen til 16 år. Når du er 18 år kan du ha arbeidet og betalt skatt i flere år, uten å ha noe å si på hvordan disse pengene skal forvaltes.

Fra du er 15 år kan du straffes av lover du ikke har noen mulighet til å påvirke. 16 år er en høvelig alder å innføre stemmeretten, fordi du da er ferdig med grunnskolen, og har fått opplæring om hvordan samfunnet fungerer. Denne kunnskapen er altså helt fersk og oppdatert. I denne tida tar du viktige livsvalg selv, om hva du vil gjøre videre etter at den obligatoriske skolegangen er gjennomført. En del flytter også hjemmefra i løpet av dette eller de nærmeste årene, og må ta ansvar for seg selv, sitt liv og sine valg. 

 

Det er dessverre slik at mange unge ikke benytter seg av stemmeretten, det er de eldre mye flinkere til, og dette gir åpenbart de eldre i samfunnet større innflytelse ved valg. Dette er et paradoks, når de unge utvilsomt skal leve lengre med konsekvensene av de politiske beslutningene som tas. Ved å senke stemmerettsalderen med to år får i alle fall de samfunnsengasjerte 16- og 17-åringene muligheten til å påvirke, og den yngre garde får samlet sett en sterkere stemme. Dagens ungdom har, i likhet med alle andre aldersgrupper, tilgang til langt bredere informasjon om samfunnet enn det som var tilfelle i tidligere tider.

 Gjennom deltakelse i ungdomspartiene har en del ungdommer vært politisk engasjerte og opplyste i flere år før de fyller 18, og mange av disse er således mer bevisste og orienterte i sine standpunkter enn godt voksne borgere som ikke bryr seg om politikk. Disse ungdommene bør få bruke sitt engasjement i demokratiske valg. 

 

Jeg er glad vi har et fungerende flerpartisystem, i motsetning til f.eks USA og Storbritannia. Alternativet til småpartier er færre valgmuligheter for velgerne, og færre meninger representert der beslutningene tas, et stort skritt i retning av flertallsdiktatur. Grenersen synes kanskje det er nok å velge mellom Høyre og Arbeiderpartiet, og kanskje FrP? Partier som for øvrig stort sett er enige om saker som ellers er viktige skillelinjer i norsk politikk, nemlig klima og innvandring. Hva om vi økte sperregrensa såpass at vi slapp mer debatt om disse plagsomme “småsakene” som Venstre, KrF, MDG og SV til stadighet maser om? Hvorfor skal de store partiene bry seg med tullesaker som andre enn deres egne velgere synes er viktig når de stemmer?

 

Selvfølgelig gjør Venstres stortingsrepresentanter det de kan for å få gjennomført politikken sin, i likhet med alle de andre politikerne, det er jobben deres, på vegne av velgerne. Som Venstre-medlem er jeg selvfølgelig fornøyd med at det lille partiet mitt i denne perioden har fått vedtatt lavere barnehagepriser for fattige familier, økt lærertetthet på barneskolen, flere hundre millioner kroner til kollektivtransport i Tromsø, individuelle, barnefaglige vurderinger for lengeværende asylbarn og å verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring.

Dette skyldes i noen tilfeller at andre politikere har blitt overbevist av våre argumenter for våre saker, men oftest er det resultater av partiforhandlinger der man gir støtte til andres saker for å få støtte til egne saker. Det handler om å få flertall for å gjennomføre sine løsninger, ingen har flertall alene, da må man samarbeide og kompromisse med andre partier, som representerer andre meninger og velgere. Dette sikrer et bredere demokrati, at flere i samfunnet blir hørt. Det vil vi i Venstre alltid være for.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse