Annonse
FLAMMENDE ENGASJEMENT: I slutten av denne uka vil tallknuserne i Tromsø kommune ha funnet ut hvor veien går videre for «Brannstasjonen». En spennende situasjon, ikke bare for prosjektleder Sif Vik og byråd Jonas Stein – men en viktig avgjørelse for hele byen. Foto: Ole Åsheim

«For dyrt,» lød det fra Rådhuset. Skrekk og gru.

Stemmene som ikke ønsker å bruke penger på «Brannstasjonen» er der, men de har enten ikke blitt hørt, eller hatt vett nok til å ikke la seg høre. Enda.

For omtrent 15 år siden tok Tromsø kommune et valg. Et veldig godt valg. Det valgte å satse på Tvibit, et ungdomshus, en kreativ oase for de som ønsker å bruke det. Åpent for alle (i passende alder!). Kommunen kan umulig ha hverken angret eller sett seg tilbake siden. Tvibit har vokst til å bli et hus som ikke bare høster ros nasjonalt, men verden rundt. Støtt og stadig kommer delegasjoner til lokalene i Fr. Langes gate i Tromsø, for å se og lære om suksesshistorien Tvibit. «Tvibit-modellen» har blitt et begrep. Ungdomshuset er et foregangsprosjekt. Og en oppgradering har vært på trappene i flere år nå.

Nå står kommunen overfor et nytt valg. Forhåpentligvis tør de å satse på nytt.

Brannstasjonprosjektet. Eller bare «Brannstasjonen», om du vil. Allerede i 2009 ble planene lagt. Den gamle brannstasjonen i Parkgata skulle pusses opp, og huse en samlokalisering av Tvibit, Helsestasjon for ungdom, og Regionalt senter for rytmisk musikk. Prosjektet blåste alle andre ideer for huset av banen. Kommunestyret var enige om at «Brannstasjonen» ikke bare var en god ide, men den mest økonomisk bærekraftige ideen også - all den tid bygget er kommunalt eiet og regulert for offentlige formål.

Men ting tar tid. «Brannstasjonens» totale kostnadsramme ble i 2011 satt til 86 millioner, inkludert tomteverdi og moms. Finansieringsmodellen sa at 25 av disse skulle være egenkapital (ekstern finansiering).

Anbudsrunden som ble avsluttet i forrige uke viste at kostnadene nok vil bli høyere. Begge tilbudene kommunen fikk inn gikk godt over det de hadde håpet på. «For dyrt,» lød det fra Rådhuset. Skrekk og gru.

Heldigvis er det ikke sånn at kroken står og dirrer for å settes på døra. «Brannstasjonen» er et svært ønsket prosjekt. I årene som har gått siden planene først så dagens lys, har folk stått i kø for å gi sin støtte. Politikere, ordfører, barneombudet, musikkmiljøet, ungdom og foreldre. Stemmene som ikke ønsker å bruke penger på «Brannstasjonen» er der, men de har enten ikke blitt hørt, eller hatt vett nok til å ikke la seg høre. Enda.

For fram til nå har prosjektet økonomisk sett vært svært lavrisiko. Allerede i 2011 sa kommunen at «dersom tiltaket ikke kan realiseres uten at det medfører økt driftsbevilgning» skulle andre tiltak vurderes. Dermed står de rimelig fritt - prosjektet skal altså ikke koste kommunen noe ekstra.

I skrivende stund jobber kommunens tallknusere med å kutte kostnader og finne rom i rammene. Det bør gå - her er mye å hente bare i forskjellig lånerente fra 2011 til i dag. Poenget er dog at hvis dette skulle ende med at kommunen faktisk må spytte i «noe ekstra», eller at prosjektet ikke går i null de første årene, så håper jeg virkelig at det ikke skremmer bort den politiske støtten.

Satsingen med «Brannstasjonen» er stor og viktig. Det bør overhodet ikke være unaturlig for Tromsø kommune å kunne hjelpe økonomisk, dersom situasjonen tilsier det. Med Tvibits suksess friskt i minnet, med kunnskap om den helt ellevilt sprengte øvingsromskapasiteten i byen, og med tanke på at Helsestasjon for ungdom er en av de mest besøkte helsestasjonene i Norge, bør det være liten tvil om at «Brannstasjonen» vil lande i spektakulært telemarksnedslag langt, langt nedi bakken - og det i løpet av kun kort tid.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse