Annonse

Et dårlig forslag

Forslaget om ressursrente på havbruksnæringen, er dårlig nytt for næringlivet i distriktene, skriver Nordlys på lederplass.

Mandag morgen la Havbruksskatteutvalget frem sin utredning om hvordan norske oppdrettere bør skattes i fremtiden. Utvalget har vurdert om det skal innføres en grunnrenteskatt på havbruksnæringen, og hvordan inntektene skal fordeles mellom stat og kommune.

Flertallet i utvalget foreslår en grunnrenteskattesats på 40 prosent. Det er ikke tilfeldig at NHO, LO og KS (Kommunenes Sentralforbund), som er tett på verdiskapning i distrikts-Norge, i fellesskap varsler motstand mot forslaget.

Dessverre har vi å gjøre med en utvalgsinnstilling som har potensial til å forsterke konflikten mellom Oslo og periferien.  Mandatet, sammensettingen og konklusjonen gir et tydelig varsel. Man ønsker å gå i de samme sporene som det nylig fremlagte kraftskatteutvalget.

Nå er det havbruksnæringen som skal legges inn i folden. Tanken ser ut til å være å skjerpe skatten på næringsliv i distriktene, for å finansiere skattelette på finansmiljøer, eiendomsspekulanter og annet næringsliv i byene.

Resultatet vil bli en kraftig omdreining i fordelingen mellom stat og kommune. Vi er redd det vil svekke distriktsnæringslivets evne til investeringer, omstilling og fornyelse.

Her står havbruksnæringen overfor store utfordringer de neste årene. Soya i fiskefôret skal erstattes med nye marine ressurser. Anleggene skal elektrifiseres, og utfordringer som lakselus må løses. Det er i tillegg snakk om oppdrett i lukkede anlegg.  Alt dette vil kreve store investeringer, og det forutsetter sterke bedrifter.

Derfor trenger vi i Nord-Norge enda flere sterke kapitalmiljøer som er tuftet på lokal og regional næringsutvikling. En utvikling hvor kapitalen konsentreres til Oslo-miljøer innenfor kapital og fondsforvaltning er dårlig butikk for Norge.

Vi er på ingen måte motstandere av å skattlegge lakseoppdretternes super-profitt. Snarere tvert imot. Men vi mener inntektene må komme distriktene til gode, ikke sluses inn i statskassen.

I dag betaler havbruksbedriftene markedspris for vekst i produksjonstillatelsene. Hovedvekten av inntektene går til de kommunene som stiller areal tilgjengelig.  Havbruksnæringen gir selvsagt lokale arbeidsplasser, men alle former for næringsliv setter lokale fotavtrykk. Ved at vertskommunene gis inntekter, blir dette kompensert. Dette er en ordning som med fordel kan styrkes, og suppleres med en arealavgift til vertskommunene.

Skal vi gi Erna Solberg et råd bør det være å legge tilrådningen raskt i skuffen. Politisk har hun all mulig støtte til å gjøre det. Sp og SV har hele tiden vært motstandere av NOUen. Ap har siden utvalget ble nedsatt protestert på både mandag og sammensetting. Og statsministerens egne regjeringspartier har alle tydelig sagt nei under landsmøtene sist vår.

 

 

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse