Annonse
LIKESTILLING: Det er lovende at NHO-direktør Kristin Skogen Lund kjempet hardt for fortsatt økt fedrekvote. Det vitner om en arbeidsgiverorganisasjon som ser de langsiktige gevinstene av et mer likestilt omsorgsarbeid i hjemmet. Foto: Scanpix

Til fortsatt kamp for far

Regelverket for foreldrepermisjon for foreldrepar som ikke er helt A4 er bakstreversk, og først og fremst diskriminerende overfor far.

Hvilken lovskriver er det som har drømt at en nybakt, nyutdannet mor får seg jobb eller går ut i fullt studium når barnet er 7 uker gammelt?

Sist uke var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) regjeringens utsendte likestillingsrepresentant i debatten om kontantstøtte og fedrekvote på NRK Debatten. Han fikk pappakvote til å høres ut som en byrde fedre må ta på seg når de setter barn til verden, og at dagens fleksibilitet i uttak (opp til barnet er tre år) er for rigid. Derfor måtte regjeringen fjerne flere uker fra far – for å lette på byrden og øke fleksibiliteten. Regjeringen flyttet som kjent fire uker øremerket fedrekvote til «fri fordeling». Alle vet at den fordelingen vil mor ta. Fedre tar jevnt over ikke ut mer enn tilmålt tid. Likestillingsmessig har fedrekvoten derfor vært en enorm suksess, som har gitt fedre argumenter både overfor arbeidsgiver, men også overfor mor. Til og med barne- og likestillingsdepartementet har slått hull på ministerens egne argumenter. Beregningene viser at mindre fedrekvote vil føre til at mødrene tar ut mer.

LES MER: Kontantstøtten er kvinnefiendtlig i sin natur.

Lovende var det likevel at NHO-direktør Kristin Skogen Lund kjempet hardt for fortsatt økt fedrekvote. Det vitner om en arbeidsgiverorganisasjon som ser de langsiktige gevinstene av et mer likestilt omsorgsarbeid i hjemmet.

Det ingen tok opp var imidlertid noen sorte hull i trygdeloven som går ut over foreldrepar som ikke oppfyller A4-livet som arbeidstakere.

Her er saken: hvis du er student og får barn midt i studiene må du være sikker på at du har vært fulltids student i 6 måneder av graviditeten. Da får du utløst rett til foreldrestipend fra Lånekassen. Du får utbetalt tilsvarende fullt stipend og fullt lån slik vanlige studenter gjør, men du får alt som stipend. Vel og bra.

Men hvis du får barn mot slutten av studiet og er mor, skjer følgende: for å få utløst retten til foreldrestipend må du være oppmeldt i studier. Hvis du avslutter studiene mens du er gravid og går rett ut i foreldrepermisjon har du verken rett på foreldrepenger via folketrygden, eller foreldrestipend via Lånekassen. Alt du får er en engangsstøtte.

Dette løser enkelte ved å melde seg opp til studier i et eller annet de ikke har tenkt til å studere. Der er reglene ganske greie – du får foreldrestipend hvis du har rett på støtte (ikke brukt opp dine 8 år) og bare er meldt opp i noe (du trenger ikke å ta noen fag). Enkelt? Nei. Mulig? Ja.

Likevel, hvis mor er studenten og far for eksempel har rett til foreldrepenger fra inntektsgivende arbeid, står det ytterligere utfordringer i kø.

I praksis har ikke far en egen uttaksrett av foreldrepenger. Hans uttak avhenger av mors aktivitet. Far har egen opptjeningsrett, men denne vil bare virke i teorien fordi far løpende vil miste sin permisjonstid så lenge mor ikke er i arbeid eller fulltids studier. Er det likt begge veier? Nei. Dette gjelder kun når far vil ta ut foreldrepenger. Mor kan ta ut sine foreldrepenger uten at far beviser hva han driver på med.

LES MER: Ordet som ikke bør nevnes

Dette er mest problematisk for far, fordi det ikke er han som har født eller ammer barnet. I tilfeller der mor er student og far er arbeidstaker og har rett på foreldrepenger, begynner permisjonstiden hans å løpe (altså minske) fra barnet er 7 uker gammelt. Som mor til et 7 uker gammelt barn må du dokumentere fulltids jobb eller studier for at far skal få ta ut sin permisjon. Helt fram til mor er klar eller har mulighet til å gå ut i jobb eller studier, forsvinner fars foreldrepermisjon.

Hvilken lovskriver er det som har drømt at en nybakt, nyutdannet mor får seg jobb eller går ut i fullt studium når barnet er 7 uker gammelt?

Regelverket for student/arbeidstaker eller student/student-foreldrepar er bakstreversk, og først og fremst diskriminerende overfor far.

Når vi vet at gjennomsnittstudenten er 28 år og at bare 35 prosent på bachelorstudier er under 22 år, er det god familiepolitikk å legge til rette for at studenter kan bli foreldre. Skal alle vente til de er over 30 og godt inne i en yrkeskarriere før de får barn?

Far må få egen rett til uttak av foreldrepenger. Det må bli rett på foreldrepenger fra NAV basert på studietiden der foreldrestipend ikke er mulig. Og engangsstøtten må økes. Bare sånn kan man legge til rette for at foreldrepar som ennå ikke har startet fullt på sin yrkeskarriere også kan få barn.

Også må vi fortsatt kjempe for at far får beholde og helst øke sin del av foreldrepermisjonen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse