Annonse
Sør-Varanger kommune vil ta initiativ til et samarbeid med regjeringen for å skape en helt ny og bærekraftig industrisatsing. La oss starte i Øst-Finnmark, og gradvis gjøre hele Norge utslippsfritt! skriver Ap-ordfører Rune Rafaelsen. Foto: Stian Hansen, iFinnmark

Et industrieventyr i nord - Øst-Finnmark som nullutslippsregion!

Klimaendringene krever en gradvis utfasing av fossile energikilder. Dette betyr at vi allerede nå på lokalt og regionalt nivå må lete etter, og etablere nye energiløsninger. Vi har alle et ansvar for å finne alternativer til dagens energimix, som ikke har bærekraft.

Sør-Varanger kommune arbeider nå med et prosjekt med solcellepaneler på taket på Rådhuset. Det vil være et konkret prosjekt som både vil gagne miljøet og kommunens økonomi. Videre planlegger sentrale aktører å bygge en egen solcellepark i vår kommune.  

Overgang til el- og hydrogenbiler må fortsette. Dette må også inn i kommunens egne innkjøpsplaner. Flere lade- og hydrogenstasjoner må på plass.

Varanger Kraft er eid av kommunene i Øst-Finnmark, og baserer hele sin aktivitet på produksjon av fornybar energi. Vårt eget selskap skal være spydspissen i å få til nye fornybare energiløsninger. For tiden arbeides det med et hydrogenprosjekt i Berlevåg basert på bruk av vindkraft.

Vindkraft kan videre utbygges, og Sør-Varanger kommune må ta sitt ansvar med en egen vindpark. Et grønt skifte, som alt annet, vil ha en pris både visuelt og når det gjelder arealbruk. Hydrogenproduksjon basert på vindkraft kan være en nøkkel for å få til en nullutslipps region.

Verdens stål og jernproduksjon står for 7% av klodens CO2 utslipp. Dette kan selvsagt ikke fortsette. Men akkurat nå foregår en prosess i Kirkenes med en stor internasjonal stålaktør for å få på plass en fullskala produksjon av 1,5 mill tonn stål basert på fornybar energi (vann og vind) og hydrogen. Dette kan bli verdens første jernproduksjon uten CO2 utslipp. Dette arbeid skjer i samarbeid med Varanger Kraft og Sydvaranger AS. Et annet viktig element i denne prosessen, er at hele verdiproduksjonen skjer i Øst-Finnmark.

En 420 kv linje som dekker hele Øst-Finnmark vil være nøkkelen for å få dette til. Statnett har allerede gjort vedtaket. Nå må byggingen starte og forseres.

Det arbeides systematisk for å få til en oppstart av jernmalmgruvene i Bjørnevatn. Vi må hele tiden søke å finne grønne løsninger på transport og utvinning av malmen. Et av svarene kan være elektrifisering og bruk av hydrogen. «Green Mining» må gis et innhold.

Sør-Varanger kommune vil ta initiativ til et samarbeid med regjeringen for å skape en helt ny og bærekraftig industrisatsing. La oss starte i Øst-Finnmark, og gradvis gjøre hele Norge utslippsfritt!

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse