Annonse
IMPONERENDE: I august tar sherpaene fra Nepal fatt på siste rest av arbeidet med Sherpatrappa. Allerede er trappa blitt svært populær blant fastboende og tilreisende. Foto: Yngve Olsen.

Et kinderegg for Tromsø

For at Sherpatrappa skal være et sted for gode opplevelser, og ikke til irritasjon, må det legges til rette. Det handler om parkering, skilting, toalettfasiliteter, renovasjon og annen grunnleggende infrastruktur som tar høyde for en eksplosjon av turgåere.

Snart står Sherpatrappa i Tromsdalen helt ferdig. I august kommer sherpaene fra Nepal tilbake, og i midten av september legges siste hånd på verket. Da er det imponerende arbeidet med trappa opp til Fjellheisen fullført.  

Steinene er hentet fra Skibotn med helikopter. I tillegg er det brukt lokal kalkstein. Hver stein er kløyvd, tilpasset og gravd ned for hånd av sherpaene. I 2016 laget de 315 trinn, og i fjor bygget de ytterligere 607 trinn. 

Allerede før den er helt ferdig, har trappa oppover Akslastien blitt svært populær, både blant fastboende og tilreisende. Da trappa ble åpnet i slutten av september i fjor, gikk folk mann av huse. I løpet av første lørdag og søndag ble det registrert 6.500 passerende.

Når sommeren nå omsider er kommet til Tromsø, valfarter turglade opp fra Lilleaksla, over Fløyveien og opp til Storaksla. Tidvis er det nesten kø oppover trappa.

Trappa bidrar allerede til økt aktivitet og trivsel for mange tusen store og små. På lengre sikt er det neppe noen overdrivelse at den vil bidra til en betydelig gevinst for folkehelsa i Tromsø.

Ikke bare er trappa et glimrende bidrag til folkehelsa – Tromsø er blitt en attraksjon rikere. Hva Sherpatrappa vil bety for Tromsø som turistby, er nok vanskelig å måle, men at den må benyttes i markedsføringen av byen, bør være hevet over tvil.

Vi ser ikke bort fra at Sherpatrappa kan bli en attraksjon på høyde med sine nærmeste naboer, Ishavskatedralen og Fjellheisen.

Et annet viktig mål med trappa var å redusere slitasjen på natur og vegetasjon opp til Fjellheisen. Også på dette punktet, er byggverket en positiv investering for fellesskapet.

I sum er trappa et aldri så lite kinderegg for Tromsø. Den er positiv for folkehelsa, for naturen og er en attraksjon for tromsøværinger og turister.

Prislappen for det offentlige er på 5,4 millioner kroner. Tromsø kommune har gått inn med 4 millioner kroner, mens spillemidler fra fylkeskommunen utgjør 1,4 millioner kroner.

Vi er ikke i tvil om at det er vel anvendte penger. Sherpatrappa tilfører Tromsø en ny dimensjon og vil gi oss glede i generasjoner framover. Her fortjener det offentlige, med Tromsø kommune i spissen honnør, for å ta dette løftet.

Men det er et viktig men: For at Sherpatrappa skal være et sted for gode opplevelser, og ikke til irritasjon, må det legges til rette. Det handler om parkering, skilting, toalettfasiliteter, renovasjon og annen grunnleggende infrastruktur som tar høyde for en eksplosjon av turgåere.

Både de som bruker turstien og de som bor i Tromsdalen, skal sitte igjen med en god opplevelser. Hver enkelt turgåer må være sitt ansvar bevisst. I tillegg må det offentlige, i samarbeid med private, legge til rette med infrastrukturen som trengs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse