Annonse
Nord-Norge skal være fullt på høyde med Trøndelag, Vestlandet, Østlandet og Sørlandet, skriver artikkelforfatteren. Alle regioner like unike brikker som i sum utgjør et konkurransedyktig Norge.

Et konkurransedyktig Nord-Norge

Her i Nord-Norge må vi gjøre det vi kan, med det vi har, i hver by og bygd. Da vil vi være et konkurransedyktig Nord-Norge.

Verdiskaping og konkurranseevne er ikke naturgitt, det er menneskeskapt. Den kapitalen er og blir vår viktigste verdi!

Nord-Norge skal ikke være en tilskuddsdrevet landsdel som klager på at ringvirkninger uteblir og at vi utnyttes og utbyttes. Vi er da en del av nasjonen vi med! Positive og sterke!

Det er en hovedkraft i dette bildet - menneskelig virketrang, nysgjerrighet og følelsen av å lykkes i eget liv og gjøre en forskjell for andre.
Verdiskaping og konkurranseevne er ikke naturgitt, det er menneskeskapt. Økt verdiskaping resulterer i at den «humane kapitalen» styrkes ytterligere. Den kapitalen er og blir vår viktigste verdi!

Dessverre har vi hatt et stort innslag av motvirkende krefter i vår landsdel:

• En hovedfaktor er arven etter tiår med stor Senterparti- og Arbeiderparti-innflytelse i nord. De har styrt mot en ønsket avhengighet til overføringer og tiltakspakker, ikke verdiskaping, overskudd og selvstendighet. De tar ikke inn over seg at det er verdiskaping som er grunnlaget for finansieringen av velferdsstaten i det lange løp.

• Toneangivende landsdelsmedier bærer tidvis skjemmende preg av å være forsterkere i dette bildet. Vi trenger den reflekterte samfunnsaktøren som utviser helhetlig kritisk analyse i kombinasjon med samfunnsansvar og klokskap.

Resultatet er innarbeiding holdninger som dessverre gir bekymringsfulle konsekvenser. En av de er fraflyttingen distriktsnorge opplever. Ungdommen, og spesielt jentene velger å flytte fra bygda og inn til sentrene. Dessverre ser det ikke ut til at de vender tilbake.

«Vi må drikke dus og være venner» i Nordland, Troms og Finnmark:

• Vi må samle oss og være enige om ståstedet vårt - hvor er vi og hvor må vi gå? Hva er vi gode på, muligheter og hindringer. Ut fra felles virkelighetsforståelse kan vi sammen sette troverdige mål for landsdelen.

• Vi må prioritere utbygginger oss imellom på «bakrommet» og deretter stå samlet bak vår plan. Konsekvensen vil være at enkelte steder får infrastruktur, utbygginger og følgelig oppnår noe før oss sjøl. Det fine er at dette i neste omgang vil dra andre, tettsteder, områder og selskaper frem gjennom tilgang til kunnskap, erfaring og kapital.

• Det vil alltid være slik at noen evner å skape verdier først. De må igjen være sitt ansvar bevisst og bidra til at flere løftes opp og frem. Fra Varanger via Troms til Salten og Helgeland.

I nord skal vi satse på våre fortrinn, være langsiktige og sørge for at vi er konkurransedyktige.

Eierskap og lokal råderett har vist seg å være det beste virkemiddel for ansvarsfull samfunnsutvikling. Det finnes en rekke gode eksempler på dette i landsdelen. Vi må posisjonere oss og samle troppene. Vi må vite hva vi vil i og med landsdelen.

Det høres ideelt ut og vi vet hvor utopisk det ideelle er å nå. Men, vi må, intet mindre enn strekke oss mot idealene!

I dag kreves det inn nær 600 millioner kroner i formuesskatt. Mye av dette fra de som er best på å skape arbeidsplasser, bedriftseierne. Tenk hva landsdelen kunne fått av vekstimpulser ved å frigjøre formueskatten til våre egne lokale eiere!

Det å være langsiktig handler om å tenke i større og lengre perspektiv enn seg selv. Målet må være å komme blant norgeseliten og kvalifisere seg for den globale arena. Da først vet vi at vi er konkurransedyktige.

En samla flokk, med tro på Nord-Norge og verdiskaping løfter tyngre, raskere og tryggere!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse