Annonse
LA FRAM RAPPORT: Politikerne i Troms slår tilbake mot nedbyggingen av Forsvaret. Her fra presentasjonen av Troms-rapporten i dag. Fra venstre: Geir-Inge Sivertsen (Midt-Troms regionråd og ordfører i Lenvik), Willy Ørnebakk (fylkesråd Troms), Jan Erik Johnsen (ordfører Sørreisa), Toralf Heimdal (ordfører Bardu), Marianne Bremnes (ordfører Harstad), Nils Ole Fosshaug (ordfører Målselv) og Dag Brustind (Sør-Troms regionråd og ordfører i Ibestad)

Et kraftfullt svar fra nord

Den tverrpolitiske motstanden mot nedbyggingen av Norges nasjonale forsvarsevne, er både viktig og helt nødvendig.

Onsdag ble det såkalte «Troms-dokumentet om Norges Forsvar» lagt frem. Målet er å påvirke den politiske prosessen rundt forsvarets langstidsplan, som nå skal til behandling i Stortinget. Rapporten er et stykke nordnorsk motmakt som forhåpentligvis vil stå sentralt i de åpne høringene som skal gjennomføres i Stortinget siste uken i august.

Bak dokumentet står Fylkesrådet i Troms og regionrådene i Sør-Troms og Midt-Troms. Også ordførerne i forsvarskommunene Sørreisa,  Målselv, Bardu og Harstad stiller seg bak rapporten.

Her har det vært jobbet hurtig og meget effektivt etter at Regjeringen la fram langtidsplanen i juni. Høringsfristen går ut fredag denne uken.

Troms-dokumentet leverer en solid og velbegrunnet argumentasjon for en sterk militær tilstedeværelse i nord, både når det gjelder hær, luftforsvaret og kyst- og sjøforsvar. Blant annet tas det kraftig til motmæle mot den fagmilitære helt ulogiske flyttingen av 339-skvadronen og Bell-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge i Østfold. I såfall vil hæren stå uten helikopterstøtte.

Blant de som har bidratt som rådgivere til rapporten er tidligere sjef for Hæren i Norge, generalmajor Lars Sølverg.

Det er all grunn til å berømme politikerne i Troms for arbeidet med å løfte frem perspektiver som handler om forsvaret av Norge og nasjonal sikkerhetspolitikk. Norge må ha en selvstendig og troverdig evne til å kunne forsvare eget territorium. Det er viktig at dette signalet fra nord er tverrpolitisk og at også Høyre i Troms på viktige punkter viser motstand mot enkelte deler av langtidsplanen.

Dersom Norge skulle bli dratt inn i en militær konflikt, vil det mest sannsynlig skje i nordområdene. Og Hvis Norge skal forsvares, gjøres det åpenbart best fra nord. 

Men de siste 20 årene har Forsvaret blitt radikalt nedbygget i Nord-Norge. Det er nok å nevne Brigaden i Nord-Norge, Jegerkompaniet og Olavsvern orlogsstasjon.

Vi synes rapporten oppsummerer det godt gjennom å konkludere med at dagens sikkerhetspolitiske situasjon legger til rette for det motsatte. Altså flytting av personell, funksjoner og kapasiteter fra sør til nord. Ikke den andre veien.

Nedbyggingen berører ikke bare Troms, men i høy grad også forsvarsevnen med utgangspunkt i Nordland og Finnmark. Dokumentet ville hatt enda større tyngde om det lå en felles nordnorsk forankring i bunn.

Slik ville man også bygd et bedre vern mot den forutsigbare kritikken som vil komme, og som vil forsøke å redusere rapporten til et distriktspolitisk rop fra en håndfull kommuner i Troms.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse