Annonse
Vi må imøtegå påstandene om at Coop har en fiendtlig strategi overfor norsk landbrukssamvirke og at vi ønsker utenlandske landbruksprodukter i stedet for norske. Det skal aldri være noe tvil om at Coop støtter den norske bonden, skriver adm. dir. Yngve Haldorsen (bildet) i Coop Nord og informasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge. (Foto: Øystein Barth-Heyerdahl)

Et levende forbrukersamvirke

Jens-Olav Løvlid etterlyste i et innlegg i Nordlys 15. mars forbrukersamvirket slik han mener det skal være. Vi er overrasket over kritikken fra Løvlid. Dels fordi vi ikke kjenner oss igjen i hans beskrivelse, dels fordi det er et faktum at det norske forbrukersamvirket aldri har stått sterkere.

Ved utgangen av fjoråret telte Coop 1,8 millioner medeiere. Nærmere 100.000 nye kunder ble i fjor medlem av Coop – hvorav over en tredjedel var under 30 år. Vi delte i år ut over 2 mrd. til våre medeiere, noe som er rekord. Dette sier oss at stadig flere finner den kooperative ideen om fellesskap, samarbeid og deling tiltalende.

Der kronikkforfatteren har helt rett, er når det kommer til andelen kvinner i styret til Coop Norge.

Når bare 2 av 11 styremedlemmer er kvinner, har vi en lang vei å gå. Heldigvis øyner vi håp. Vi har kvinneandel blant våre ledere, dvs. butikksjefer som få andre bransjer kan sammenligne seg med. I Coop Marked er for eksempel andelen kvinnelige butikksjefer på landsbasis 68 prosent. Vi skal gjøre vårt beste for at dette bedre reflekteres i styrerommet i Coop Norge. Ikke fordi disse kvinnenes formødre var de som stod for innkjøpene av mat til familien, men fordi de er dyktige og skal ha en stemme i styringen av Coop. For å gjøre det enklere å ta del i styringen av Coop, har vi tatt betydelige grep for å gjøre det enklere og mer attraktivt å engasjere seg og stemme fram representanter til årsmøtet og styre i det lokale samvirkelaget. Vi mener dette er en riktig veg å gå for medlemsdemokratiet. I Coop Nord er kvinneandelen i styret 50 prosent både blant medlemsvalgte og ansatte, og det er den også i toppledergruppa. Det var det ved utgangen av 2019 ansatt 612 kvinner og 508 menn, og blant lederne totalt er det 55 % kvinner og 45 % menn.

Vi må imøtegå påstandene om at Coop har en fiendtlig strategi overfor norsk landbrukssamvirke og at vi ønsker utenlandske landbruksprodukter i stedet for norske. Det skal aldri være noe tvil om at Coop støtter den norske bonden. I så fall må vi også her gjøre en bedre jobb i å få frem hvordan vi jobber med bønder i hele Norge. Vi er i dag den dagligvareaktøren med størst norsk andel og minst import.

I Coops unike varer (EMV-produkter) bruker vi norske råvarer så sant det er tilgang til det. Det er kun norske egg fra norske bønder i våre butikker.

Vi har produkter fra Nortura-systemet, og er den aktøren med størst andel Nortura-produkter i våre butikker, men vi har også fra Fatland, Den Stolte Hane og andre aktører – alle leverer produkter fra norske bønder. Vi må også få klargjøre historien rundt Rørosmeieret. Rørosmeieret ble overtatt av driftige ansatte og lokale økoprodusenter da Tine la ned meieriet på Røros i 2000. Det lokale økoprodusentlaget har fortsatt største eierandel. Coops langsiktige samarbeid med Rørosmeieret har bidratt sterkt til at utnyttelsesgraden på økomelk har økt betydelig og det gir mulighet for flere produsenter til å levere til Rørosmeieriet og flere forbrukere kan få tilgang til både Rørosmeieriets og Änglamark meieriprodukter. 

Vi trenger et mangfold av leverandører for å skape konkurranse og for å kunne tilby god kvalitet og lavest mulig pris til kundene, som eier oss. I en tid hvor konsumentenes mat- og handlevaner endrer seg hurtig, gir flere leverandører mer innovasjon – noe som igjen gjør at bøndene får solgt flere av sine produkter. Norsk landbruk har en rekke fortrinn som vi mener blir enda viktigere i framtida. Disse må utnyttes. Etter vårt skjønn er det langt viktigere enn hvilket merke som står på emballasjen.

Sammenlignet med andre lavprisaktører i Nord-Norge har også Coop Nord størst andel lokale leverandører i vårt sortiment, det være seg Fagmat fra Storsteinnes, Kuraas fra Narvik, Dyrøy Mat, Horns Slakteri i Lofoten, Lofotmat, Mydland, Tromsdalen Fisk, Karls Fisk, Solberg Pettersen, Norkjøtt fra Tromsø, egg fra Widding Gård, og sånn kan vi fortsette. Vi samarbeider med lokale leverandører alt etter hvor de ønsker selge sine varer og hvilken kapasitet de har til å levere. Vi tar inn varer fra alle lokale leverandører som tilfredsstiller våre krav til matsikkerhet, HMS og stabil levering. Ferskpakket fisk i Coop sin EMV-pakke (Coops unike varer) er fisk slaktet og pakket fra Brødrene Karlsen på Senja - så sant de har kapasitet. Vi kjøper også, i Coop-merket, pakker med fløtepoteter fra Art Nor AS på Silsand, og Pokal, vårt eget Coop-øl, brygges på Mack sitt bryggeri på Nordkjosbotn.

Coop ble etablert nettopp for å kjøpe inn kvalitetsvarer i fellesskap, til lavest mulig pris og overskuddet vi skaper deler vi med medeierne våre.

De lokale samvirkelagene er kanskje ikke så små lenger, men verdiene våre står vi fortsatt for.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse