I Bodø skal det lyses ut nye anbud for alle bussene. Forutsatt støtte fra Enova, skal vi bruke offentlige innkjøp for å få Elbusser i hele Bodø. Gjennom vår politikk kan altså Bodø bli Norges første el-bussby, skriver fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes. Foto: Avisa Nordland

Bodø kan bli Norges første el-bussby

Det er summen av de mange klimatiltakene som vi setter i gang som er det viktigste for å måle klimapolitikken.

Det å begrense klimaendringene og utvikle bærekraftige samfunn er vår tids største utfordring. Jeg er stolt av å være en del av et fylkesråd som selvsagt tar klimautfordringene på alvor. Klimautfordringene skal løses av oss i dag, og fylkeskommunen er helt avgjørende i utviklingen av klima- og miljøpolitikken. Dette krever innsats både hjemme og ute. Det offentlige skal bidra til kutt, og samtidig legge til rette for at alle Nordlendinger skal kunne ta klimavennlige valg.

Dette kommer spesielt tydelig frem i forslaget til budsjett og økonomiplan for de neste 4 årenenår som fylkesrådet la frem torsdag denne uken. Her kommer fylkesrådet med klare miljø- og klima-prioriteringer i årene fremover. Når vi ser klimaregnskapet til Nordland, som viser hvor i fylkeskommunens virke at klimautslippene våre er, at det er samferdselssektoren som er området vi har størst potensiale for å hindre utslipp.

Når Nordland har 25 % av Norges kystlinje er det det klart at å redusere utslipp på fergene våre, vil være en stor bidragsyter til å minske det totale klimafotavtrykket i Nordland. Vi prioriterer derfor null- og lavutslippsteknologi på våre ferjesamband. De seks ferjene langs fylkesveg 17 er de første som skal få null- og lavutslippsløsninger i denne perioden.

Hurtigbåtene som knytter kysten mellom Sandnessjøen, Bodø og Svolvær sammen er viktig. Vi har derfor valgt å kjøpe to nye hurtigbåter, som vil bære navn til kvinnepionerene Elsa Laula Renberg og Regine Nordman. De to båtene vil bruke om lag 30 % mindre drivstoff enn de som går langs Nordlandskysten i dag. Vi har stilt krav om nyeste teknologi som bidrar til lavere utslipp.

Bodø som Norges første El-bussby? I Bodø skal det lyses ut nye anbud for alle bussene. Forutsatt støtte fra Enova, skal vi bruke offentlige innkjøp for å få Elbusser i hele Bodø. Gjennom vår politikk kan altså Bodø bli Norges første el-bussby.

Ladestasjoner for elbil. Det meldes om at det er lange ventelister på elbiler i Norge, og Nordlands innbyggere har virkelig blitt med på trenden. Men nå er det viktig at vi forhindrer ladeangsten i Nordland, slik at enda flere kan velge elbil, enten de bor i by eller bygd. Det er grunnen til at vi nå prioriterer ladestasjoner på ferjeleiene langs fylkeveg 17.

Dette er bare noen av de mange samferdselsprosjektene med klimaeffekt, og det jobbes på alle plan med klimakutt. Dette er reelle, faktiske kutt, som bidrar til å berge planeten.

Miljøpartiet de Grønne hadde fjerde desember et innlegg i Avisa Nordland der de etterspør klimabudsjett for Nordland. Jeg kan berolige MDG med at vi arbeider med klimabudsjett i tillegg til sakene jeg har gjengitt over. For meg er det viktig at vi legger frem et reelt og gjennomarbeidet klimabudsjett ikke et retorisk klimabudsjett.  

Når MDG kritiserer klimasatsingen er det på grunn av at de etterspør en spesiell metode som heter «klimabudsjett», og ikke et signal om hvor ambisiøs klimapolitikken faktisk er. Jeg synes at dette ikke er politikk fra MDGs side som driver Nordlandsamfunnet fremover.

Metoden er på vei også til Nordland Fylkeskommune. MDG er blitt gjort oppmerksom på fakta i saken flere ganger, og har også fått svar på dette da partiet stilte spørsmål om det samme i fylkestinget. Det gjør at det fremstår som et rent utspill fra MDGs side, når de nok en gang er oppbrakt over en sak som for lengst er svart ut. Et klimabudsjett er uten tvil et viktig redskap for å sikre god kontroll og oppfølging av utslippsreduserende tiltak, men det er tiltakene i seg selv som berger klimaet, ikke budsjettet. Når da MDG ignorerer en av de mest offensive omstillingsprosessene i Nordland fylkeskommunes historie, for nok en gang å purre på en prosess de er utmerket klar over er i gang, da bør velgerne merke seg hvem som leverer klimakutt, og hvem som leverer retoriske utspill.

Det er summen av de mange klimatiltakene som vi setter i gang som er det viktigste for å måle klimapolitikken. Før sommeren skal jeg legge frem en ambisiøs klima- og miljøplan, og jeg gleder meg til gode innspill fra alle aktører, også fra andre politiske partier som er opptatt av miljø og klima.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse