Annonse
Etter hvert er mye natur blitt utsatt for miljøskader som det vil ta lang tid å rette opp. Beiteretten som bøndene har hatt på historisk grunnlag er blitt satt til side, skriver lederen i Nordreisa Bonde- og Småbrukarlag om konflikten mellom bønder og hundekjørere. Foto: Privat

Et miljø-, plan- og utviklingsutvalg uten handlekraft

Etter vårt syn tar MPU-utvalget hverken hensyn til næringsutviklingen, naturmiljøet eller allemannsretten.

Det ligger i navnet at dette utvalget skal ta hensyn til næringsutviklingen og naturmiljøet i sine planer.

Torsdag 23. mai fikk utvalget beitekonflikten i Kjellerskogen på bordet. Denne saken startet med folkemøte i 2015. Siden lenge før det har sauebønder og befolkningen i Kjelleren–området  fått ødelagt naturen og dagliglivets fred av et stadig økende antall hundekjørere som i dag utgjør hundrevis av hunder.

Hundekjørerne har gått ufint fram og tatt seg til rette på andres eiendom uten lov, både hos private og hos Statskog.  Med motorsag og øks har de laget stier der det aldri har vært stier før.  Med ATV-er etter hundene har de kjørt i naturen.  Om vinteren brukes snøscooter ulovlig for å lage løyper til hundekjøring.

Etter hvert er mye natur blitt utsatt for miljøskader som det vil ta lang tid å rette opp.  Beiteretten som bøndene har hatt på historisk grunnlag er blitt satt til side. Primærnæringene med matproduksjon presses nå fra stadig nye grupper, ikke minst fra de med mye fritid og mye penger.

Kommunen, Statskog, politiet, lokalbefolkningen og NTBS har vært involvert for å finne løsninger.  Etter mange år med en slitsom konflikt som ingen ønsker, har kommune-administrasjonen  et forslag på bordet som alle kan si ja til, inkludert hundekjørerne.

Dette er altså  IKKE et omstridt forslag slik avisa Nordlys presenterer saken for folket 27. mai i nettavisen, og heller ikke forbud mot hundekjøring.

Planen innebær at barmarkskjøringen i dalen skal legges til et bestemt område, Tørrfossmoen.  I Kjellerskogen skal all hundekjøring da opphøre, gjeldene  fra 1. mai 2019. Alle pustet lettet ut da dette ble lagt fram av administrasjonen i kommunen. Bare ikke MPU-utvalget.

Etter vårt syn tar MPU-utvalget hverken hensyn til næringsutviklingen, naturmiljøet eller allemannsretten.

Sauenæringa i Nordreisa

Et enstemmig utvalg, som skal ivareta utviklinga  for næringslivet viser med all tydelighet at matproduksjonen som sauenæringa stå for, ikke er viktig for dem.  I følge kommunens arealplan for 2013-2025 skal primærnæringene ivaretas og der står ikke en bokstav om hundekjøring.  Utvalget hadde her muligheten til å rekke ut ei hand til ei pressa næring, men tok den ikke. 

Leder i utvalget sier i avisa Nordlys at sauenæringa skal nok hun ta vare på.  Det blir nok tomme ord ! Denne næringa har trengt hjelp i lang tid, også i Nordreisa.

Ødeleggelsene i naturen pga. hundekjøring med maskiner

I forkant av utvalgets møte, anbefalte vi skriftlig MPU-utvalget en befaring  i Kjellerskogen og slik se med egne øyne hvordan naturen blir ødelagt av hundekjøring med ATV-maskiner på slep.  Denne oppfordringen er også gitt tidligere.  At et enstemmig utvalg som skal ivareta natur-miljøet heller ikke bryr seg om dette er bare ikke til å tru.  Dette vitner om mangel på vilje til å sette seg inn i en sak før behandlingen.  Derfor mangler utvalget handlekraft nå.

Blir allemannsretten ivaretatt?

Å si til folket at Allemannsretten er truet av at hundekjøringa blir regulert til et bestemt område i Reisadalen, blir helt feil.  Regulerings-forslaget  vil ivareta Allemannsretten !

For denne fine rettigheten, utgått av Friluftsloven , skal sikre vanlige brukere av naturen  fredelige forhold på ski, til fots.  Utgangspunktet for allemannsretten var at det var behov for et sporløst friluftsliv.  Ikke ei svær næringsliv-gruppe som tar seg til rette uten hensyn til lokalbefolkningen i hele Reisadalen.   Dette må kommunen ta ansvar for, og den muligheten har kommunestyret i Nordreisa.

Overforbruket på naturen i deler av Reisadalen har også Statskog fått med seg, og benytter seg nå av sin rett til å være med på en regulering.

Vi hilser det enstemmige utvalget med at allemannsretten ikke bare gjelder i Kjellerskogen, men i hele kommunen, også utfor stuedøra der dere selv bor. Hvordan ønsker dere det der?

Bøndene og befolkningen i Kjelleren-området fortjener fred etter så mange år med disse problemene.  Vi ber nå de politiske partiene, formannskapet og kommunestyret i Nordreisa ta grep og realitetsbehandle dette forslaget som er godt gjennomarbeidet,  slik alle involverte parter er enige om.

Avslutningsvis hilser vi det enstemmige MPU-utvalg med sitat fra ei tid da andre rettigheter sto for fall og folk ble dårlig behandlet: «Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv»  Diktet heter «Du må ikke sove».

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse