Annonse
Forsvarspolitisk har Norge mye mer å oppnå om vi åpner for dialog og samarbeid med andre land. Slagkraft og forsvarsevne kan ikke måles i penger, men i innflytelse og respekt. Des mer avhengig vi er av andre, des mindre gjennomslag vil vi få, skriver Frode Bygdnes. Foto: Anette Ask, Forsvaret

Et norsk forsvar?

Der er ingen vilje til å se på egne aggressive handlinger, som storøvelsen nylig, som radaren i Vardø eller vår videreformidling av dataopplysninger til amerikanerne. Å være lydig leiesoldat for USA utsetter oss for den største risikoen til en nabo som vi alltid har levd fredelig med.

Vi trenger et sterkt og sjølstendig nasjonalt forsvar. Men det er ikke det forsvarssjefen legger opp til med sin innstilling. Han satser på teknikk og utstyr for angrep og forsvar. Han vil styrke Norge som en brikke for NATO og binder Norge enda sterkere opp til USA. Rødt ønsker et breddeforsvar som bl.a. kan mobilisere folk. Vi vil ha en vernepliktshær som folk får tilhørighet til.

Et sterkt nasjonalt forsvar vil heller ikke provosere Russland så mye som forsvarsjefens innstilling vil gjøre. Å overlate Andenes flystasjon til amerikanerne, bruke amerikansk ekspertise til overvåking av havområdene og amerikanske soldater i Trøndelag og i Troms, er krigshissing. Står vi for overvåkinga av havområdene sjøl og bare bruker norske soldater i nord, så kan vi løse de fleste uoverensstemmelsene diplomatisk. Vår strategi må være å ha dialog med våre naboer.

Forsvarssjefen argumenterer om en urolig verden og viser ensidig til Russland. Der er ingen vilje til å se på egne aggressive handlinger, som storøvelsen nylig, som radaren i Vardø eller vår videreformidling av dataopplysninger til amerikanerne. Å være lydig leiesoldat for USA utsetter oss for den største risikoen til en nabo som vi alltid har levd fredelig med.

Forsvarspolitisk har Norge mye mer å oppnå om vi åpner for dialog og samarbeid med andre land. Slagkraft og forsvarsevne kan ikke måles i penger, men i innflytelse og respekt. Des mer avhengig vi er av andre, des mindre gjennomslag vil vi få.

NATO sin krigsretorikk er i ferd med å ta over nå. En underslår at NATO-landene i Europa bruker 6 ganger mer penger av nasjonalbudsjettene på forsvar enn hva Russland gjør. Likevel insisterer USA og Stoltenberg på at vi skal øke til 2 % av nasjonalbudsjettet. I denne argumentasjonen sies det at USA dekker 70 % av forsvarsutgiftene i NATO. Det er tøv. USA bruker penger på å holde på sin posisjon som imperialistmakt rundt om i verden. Deres engasjement i Midtøsten eller i Asia, har ikke noe med forsvar å gjøre. Det er mer krampetrekninger fra en økonomisk stormakt som er i ferd med å miste sitt grep.

Norsk forsvarsstrategi må bygge på en desentralisert bosetting og at høstingsretter tilhører kystbefolkninga. Dagens sentraliseringspolitikk og privatisering av høstingsrettene, er vår forsvarspolitiske akilleshæl.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse