Annonse
Jeg vil påstå at en degradering av Jurfak til et institutt er direkte skadelig for samfunnsoppdraget til UiT. Det er ikke interne organisatoriske forhold som står på spill, for Jurfak er det rekrutteringen, forskningen, omdømmet og fagmiljøet som satses som sjetonger i et risikofylt omorganiseringsspill, skriver Kristian Wangsfjord. Foto: Colourbox

Et organisatorisk eksperiment med juridisk fakultet som innsats

Nok en gang opplever Det juridiske fakultet i Tromsø kampen om tilværelsen. Universitetsstyret bør trå varsomt når de bestemmer fremtiden til Jurfak i slutten av juni.

Jeg vil påstå at en degradering av Jurfak til et institutt er direkte skadelig for samfunnsoppdraget til UiT.

Den 29. juni fatter Universitetsstyret ved UiT endelig vedtak i saken om faglig organisering. Sentralt i prosessen er avgjørelsen om UiT skal ha 4 eller 7 fakultet i fremtiden. 1. juni ble rapporten fra en arbeidsgruppe nedsatt av Universitetsstyret offentliggjort. Et flertall på 11 stemte for 4-fakultetsmodellen, syv stemte for 7-fakultetsmodellen.

Med rapporten på bordet og få dager igjen til Universitetsstyrets vedtak er jeg dypt bekymret for fremtiden til Det juridiske fakultet (Jurfak). Rapporten er mangelfull på flere områder, og jeg kan vanskelig se hvordan den gir et nevneverdig bedre grunnlag for avgjørelsen Universitetsstyret skal treffe. Dette er ikke godt nok, når tidligere rapporter har vært et sammensurium av argumenter om «faglige synergier», økt samarbeid og en drøm om et vellykket eksperiment med en revolusjonerende faglig struktur som utfall.

Enda mer bekymringsverdig er mangelen på gode og faglig begrunnede svar. Jurfak og Juridisk Studentutvalg har levert en rekke høringsuttalelser, ingen av våre bekymringer er fornuftig besvart. Både rektoratet og arbeidsgrupper har mislykkes i å besvare de mange spørsmål som er stilt. En faglig god begrunnelse for hvorfor det er hensiktsmessig å degradere Jurfak til institutt, særlig i lys av de mange uttalelser mot dette, bør som et minimum kunne forventes.

Det kan virke som om Jurfaks betydning, funksjon og omdømme drukner i vage antagelser og drømmer om en ny og revolusjonerende fakultetsmodell. La oss ikke glemme at UiT nettopp har vært gjennom en krevende fusjonsprosess og i tillegg er midt i en omorganisering av den administrative virksomheten gjennom «ADM2020»-prosjektet. Tåler UiT nok en større omorganiseringsprosess nå? Går det litt fort i svingene hos et vel ambisiøst rektorat?

Studentene, fagmiljøet, politikere og andre har vært klokkeklare i sin mening. En degradering av Jurfak til et institutt, under et kjempefakultet sammen med økonomi, fiskeri og biovitenskap, er ikke veien å gå. Siste kommentar i rekken var Skjalg Fjellheims presise kommentar «Et selvskudd fra UiT».

Over 40% av dagens ca. 850 registrerte studenter ved Jurfak mener jusstudiet i Tromsø vil bli mindre attraktivt dersom fakultetet degraderes til et institutt. Under gjennomføring av spørreundersøkelsen uttalte et flertall av disse at de ville søke seg bort dersom degraderingen skulle bli en realitet. Verken studentene eller fagmiljøets meninger, høringsuttalelser eller bekymringer er nevnt i den siste rapporten. Dette er ikke godt nok. Det følger av arbeidsgruppens mandat at de skal «beskrive mulige fordeler og ulemper av forslagene». Jeg finner det svært betenkelig om arbeidsgruppen ikke kom over ulemper og negative virkninger 4-fakultetsmodellen vil innebære.

I rapportens begrunnelse for 4-fakultetsmodellen uttales det at «Medlemmene legger til grunn at et fakultet er en ramme for samarbeid mellom beslektede fag og ikke for synlighet utad». Det er skuffende og utilstrekkelig at arbeidsgruppen ikke har satt seg inn i realiteten for Jurfak, og betydningen av et juridisk fakultet ved UiT. På dette punktet skiller Jurfak seg fra øvrige fakultet. I Europa, og store deler av verden, er det et kvalitetsstempel om universitet har et juridisk fakultet. For rekrutteringen av studenter fra utlandet er det avgjørende at jusstudiet i Tromsø ligger til et juridisk fakultet. Aller viktigst er rekrutteringen av norske studenter til fakultetet, kan vi la en mangelfullt utredet omorganisering uten tilstrekkelig faglig begrunnelse sette rekrutteringen på spill?

Fra rapporten kan en lese «fremmer synergier av fusjonen og ruster UiT for fremtidens utfordringer», «4-fakultetsmodellen vil åpne for større faglig integrasjon, og den vil i større grad imøtekomme utfordringer knyttet til internt konkurrerende studietilbud enn dagens organisering». Jeg savner en veldig god forklaring på hvordan jusstudiet, som ikke er beslektet eller deler vitenskapelig metode med noen andre fagområder på UiT, kan gi noen hensiktsmessige «faglige synergier».

Jeg vil påstå at en degradering av Jurfak til et institutt er direkte skadelig for samfunnsoppdraget til UiT. Det er ikke interne organisatoriske forhold som står på spill, for Jurfak er det rekrutteringen, forskningen, omdømmet og fagmiljøet som satses som sjetonger i et risikofylt omorganiseringsspill.

Nok en gang opplever Det juridiske fakultet i Tromsø kampen om tilværelsen. De siste årene har jusstudiet i Tromsø toppet NOKUTs studiebarometer og har flere ganger vært kåret til landets beste jusstudium. La ikke et organisatorisk eksperiment ødelegge over 30 års hardt arbeid og strålende resultater. Universitetsstyret bør trå varsomt når de bestemmer fremtiden til Jurfak i slutten av juni. Forhåpentligvis lytter de til fagmiljøet og studentene, noe som har vært en mangelvare hittil i prosessen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse