Annonse
Det nystiftede Industri- og næringspartiet har gjort vedtak om ilandføring av alle olje- og gassforekomster i Nord-Norge, skriver 1. nestleder Bjarte Helland. Foto: Nordlys arkiv

Et parti med klare visjoner for nordområdene

INP går inn for ilandføring av olje og gass-forekomster og bygging av Nord-Norgebanen.

Vi har behov for et parti nå som ser litt utenfor skylappene og som kan tenke litt større en hva de etablerte føringspartiene nå gjør.

Industri- og næringspartiet (INP) ble stiftet 29.02.2020, i historiske omgivelser på Vemork Rjukan og ærverdige Admini representasjonsbolig.

I historiske omgivelser ble det fattet mange vedtak rundt de norske distriktenes fremtid, og som et av få parti så ble det gjort vedtak om at det skal bli gjennomført ilandføring av alle olje- og gassforekomster i Nord-Norge.

INP ønsker å styrke nærings- og livsgrunnlaget i vår nordlige region, og i den forbindelse må staten ta noen viktige strategiske avgjørelser: At staten som hovedaksjonær i Equinor tvinger frem ilandføring for å etablere bedre livs- og utviklingsgrunnlag for Nord-Norge, er noe som blir viktig for oss i INP. Våre barn og unge trenger viktige insentiver for å ønske å fortsatt bosette seg og ikke minst befolke våre vitale regioner som tilfører vårt velferdssamfunn så mye.

Vi ser nå at man gir lovnader som man ikke innfrir, og som den politiske ledelsen i Norge neglisjerer å ta tak i. At man skal rette alt søkelys på infrastruktur i sentrale strøk, for å løse selvpåførte problemer er ikke rette løsningen. Viken og Oslo er to fylker som har vokst i sammen, og tvinger frem store og dyre løsninger for å løse kollektive og veinetts utfordringene man får ved å presse sammen store befolknings mengder.

INP ønsker at vi skal desentralisere mer, og sørge for at man har et livs og oppvekst grunnlag utenfor de etablerte storbyene. Mye av Norges BNP kommer i fra distriktene, men man skal absolutt sentrere alle hovedkontor i noen få storbyer. Å sikre norsk suverenitet i nord er viktig for fremtiden, da vi har mye uoppdagede naturressurser i dette Nordområdet, vi vil derfor få behov for at vi har infrastruktur, arbeidsplasser, helsevesen og militært nærvær i disse områdene og.

Fremtiden vår bygges ikke i våre eksisterende storbyer, den bør trekkes ut i distriktene. Vi har behov for et parti nå som ser litt utenfor skylappene og som kan tenke litt større en hva de etablerte føringspartiene nå gjør. INP er etablert med tanke på å innta en fremtidig plass i vårt politiske miljø som et føringsparti, med tett kontakt opp mot befolkningen.

Våre visjoner for Norges fremtid ligger innen utbygging av industri i distriktene. Vi ønsker å benytte våre råvarer for å bygge de fremtidige arbeidsplassene, og derfor tilrettelegge for utvikling av industri innen videreforedling av sjømat, mineralforekomster og olje og gass.

I disse visjonene så inngår det at vi må tilrettelegge med infrastruktur, i form av ilandføring og ikke minst full utbygging av skikkelig jernbanenett nordover mot Alta. Vi må tørre å ta den beslutningen, og ikke drive på slik man nå driver i form av synsing og planlegging som bare fører til byråkratisk papirflytting.

INP ønsker at man skal redusere de omfattende og byråkratiserte planleggingsfasene, at man skal kutte ned på all den tid og kapital som går med. Vi ser nå at større og viktigere prosjekteringer gjerne bruker 20 år fra man starter til man begynner å bygge, dette må det bli slutt på.

INP ønsker at vi skal se over større geografiske områder når vi tenker vital infrastruktur. Nå er det kortsiktige tanker igjennom en kommune, eller mellom 2. Når vi skal ta fatt på vår infrastruktur så må vi begynne å tenke gjennomgående. Vi bygger våre veier og jernbaner med mål om å tilføre vår industri og næringsliv, adgang til markeder. Det hjelper bedriftene lit at vi da skal svinge innom hver eneste bygd, ei heller hjelper det at man skal på død og liv dra gjennomfartsårene midt igjennom storbyer. Vi kan se på Bergen/Oslo, her tar de da alle hoved-fartsårene igjennom sentrum, noe som medfører økt trafikkmengde for dem som bor der og resulterer ofte i luftproblematikk.

INP ser viktigheten for infrastrukturen til å bli stukket opp over nord/sør- og øst/vest-prinsippet, vi kan se til våre danske naboer hvordan de løser det ganske greit, med avkjørsler inn mot byer og tettsteder. Vår infrastruktur på veinett og jernbane bør ha utgangspunkt via bestemte utskipningshavner/flyplasser spesialisert for nettopp direkte kontakt med markedene. Vi skal ikke samle slikt opp i tettsted og storbyer som allerede har plassproblemer.

Stortingsvalget 2021 blir et veiskille for mange som skal avgi sin stemme. Hvem skal da få din stemme?

De som insisterer på å utføre store kapitalverdier fra våre reserver, til klimafond og avvikling av oljen?

INP ønsker at stortingsvalget 2021 skal stå om å sikre den norske velferdsstaten, i form av bedre nasjonale planer innen helse og infrastruktur. Vi skal tilføre stabilitet og sikkerhet ovenfor Små og mellomstore bedrifter og slutte med disse uforutsigbare avgiftene som vi nå ser.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse