Annonse
Hva vil regjeringen gjøre for å sikre rekrutteringen til sykepleieryrket? undrer Hanne Marit Bergland. Foto: Nordlys arkiv

«Dette er et ran»

Med regjeringens forslag ville grupper med særaldersgrense betale mer for pensjonsreformen enn andre offentlig ansatte.

Gratulerer med kvinnedagen!

Medio februar ble det brudd i pensjonsforhandlingene mellom NSF og Regjeringen. Det man skulle forhandle om var en løsning for personer med særaldersgrense og opptjening i påslagsmodellen.

Det tilbudet regjeringen kom med var så dårlig at vi rett å slett ikke kan si ja til det.

90% av sykepleierne i den lovfestede pensjonsordning for sykepleiere har særaldersgrense. Det er en kvinnedominert gruppe med høy kompetanse som arbeidsgivere sier er den yrkesgruppen som er vanskeligst å få tak i. Sykepleiermangelen er stor både i kommuner og sykehus.

Sykepleiere som jobber pasientnært har særaldersgrense på 65 år fordi det er stor belastning for disse gruppene. Det er også slik at sykepleiere med særaldersgrense har dobbelt så høy uføreandel som de uten. Det forteller litt om den virkeligheten de står oppe i.

Hva betyr det i krone og øre? Jo. En sykepleier født i 1973 ville med tilbudet fått 49% i livsvarig pensjon om hun gikk av ved 62år. Med dagens regler får en sykepleier 66% ved 62år. Derfor var det ikke vanskelig å forstå at vi takket nei til tilbudet.

Med regjeringens forslag ville grupper med særaldersgrense betale mer for pensjonsreformen enn andre offentlig ansatte.

Arbeidsgiverne ville med tilbudet spart betydelig i premiekostnader om vi hadde sagt ja. Men rekrutteringsutfordringene ville økt.  Samfunnet trenger anstendige pensjonsløsninger for sykepleiere. Hvis de i stedet sliter ut sin egen helse for å redde andres, vil rekrutteringsutfordringene øke og sykepleiermangelen forsterke seg. Dette er alvorlig også for pasientene.

Sykepleier som gir av sin tid, sin helse og sitt sosiale liv for å utføre samfunnsoppdrag knyttet til pasient, pårørende og helsetjenesten, erfarer at regjeringen fremstår som useriøs i pensjonsforhandlingen. Tilbudet var skammelig og ment for å skape brudd er min oppfatning av denne forhandlingen.

Regjeringen var ikke villig til å sikre de livsvarige pensjonsnivåene for sykepleiere som av hensyn til egen helse og belastende arbeidssituasjon har særaldersgrense på 65. Ingen, verken regjeringen, offentlige arbeidsgivere eller de som er avhengig av de tjenestene særaldersgruppene representerer, er tjent med dette. Framfor å skvise siste rest ut av sykepleiernes arbeidsevne så må de livsvarige pensjonsnivåene til disse yrkesgruppene bedres. Det er pasientene som vil være taperne hvis ikke dette tas på alvor nå.

Hva vil regjeringen gjøre for å sikre rekrutteringen til sykepleieryrket og ikke minst sikre at de blir i yrket som de har kompetanse til?

Denne saken viser at vi fortsatt må verne om tidligere framforhandlete rettigheter som særaldersgrense for yrker med stor belastning, ellers kan vi rett å slett miste dette.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse