Annonse
Det grenser til det uredelige når Stortinget ber fylkeskommunene sette krav om nullutslipp i fergeanbudene når de skal fornyes, mens de samme politikerne ikke øker kommunerammene tilsvarende, skriver artikkelforfatterne.

Et rettferdig fergeopprør på kysten

SV har nå stilt et skriftlig spørsmål til statsråden der vi spør om han kan fortelle når det vil komme ekstra midler til fergedriften, f.eks. i revidert nasjonalbudsjett eller i kommuneproposisjonen for 2021.  Vi venter i spenning på svaret.

De siste dagene har vi sett et voldsomt opprør mot fergepriser som økte over natta da reglene endret seg ved nyttår. Ordførere på vestlandet har signert opprop og levert det til samferdselsministeren, og i Nordland vurderer folk å flytte fra øyene, fordi en pendlertilværelse kommer til å koste dem titusenvis av kroner.

Dette opprøret kunne vi nesten forutsett. SV har lenge advart mot følgene av at Stortinget vedtar noe som påfører fylkeskommunene høyere utgifter uten at det følger penger med. For eksempel grenser det til det uredelige når Stortinget ber fylkeskommunene sette krav om nullutslipp i fergeanbudene når de skal fornyes, mens de samme politikerne ikke øker kommunerammene tilsvarende.

Mange steder hadde fergeselskapene måttet skifte ut fergeflåten uansett, i forbindelse med nye anbud. Vi står overfor et generasjonsskifte i fergeflåten. Dessuten har autopassordningen gjort at passasjerer uten bil kan kjøre billig eller gratis, mens biltransporten har blitt dyrere. Det vil selvsagt stimulere til mer kompiskjøring for å dele på utgiftene og mindre bruk av bil generelt. Miljømessig er dette bra.

Men mange ta bil til jobb et stykke unna fergeleiet. Da kan ikke bilførerne belastes skyhøye takster. Likevel har flere av fergetakstene vi har sett de siste ukene satt bompengedebatten fullstendig i skyggen. Regjeringa må nå komme med midler for å avhjelpe en skrantende fylkesøkonomi. Store deler av samferdsel og velferd er kommunalt og fylkeskommunalt ansvar. Derfor har SV årlig prioritert økte overføringer i kommuneramma. I år ble det sju milliarder ekstra, trolig det høyeste ekstrabeløpet blant partiene.

En av årsakene til prisøkningen er overgangen til nullutslippsferger. Vi har lenge vært pådrivere for overgang til elektrisk drift av fergene våre. Det er to gode grunner til det. For det første vil vi da redusere klimautslippene betydelig. For vi skal huske at rundt en tredel av alle klimautslipp kommer fra transportsektoren. Basert på TØI/Menons anslag kan vi se at elektrifisering av fergesamband (som hittil er vedtatt) vil stå for reduksjon av ca. 100 000 tonn Co2-ekvivalenter i året fra 2020 til 2025. Totale utslipp fra ferger i Norge var 605 000 tonn i 2017, ifølge regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart.

Den andre grunnen til at vi må satse på nullutslipp på sjøen, er hensynet til grønn maritim industri, som er en viktig brikke for omstilling i Norge. Her kan vi sitte i førersetet internasjonalt, og jo mer vi gjør av dette, jo mer kunnskap har vi om en næring i vekst. 

Overgangen til nullutslipp er åpenbart viktig. Men det koster. For eksempel viser en rapport utarbeidet av TØI og Menon Economics fra 2019 at merkostnadene ved nullutslipps kollektivtrafikk (det meste til ferger) vil øke ytterligere i 2020. Det er snakk om 468 millioner kroner i året fram til 2025, og at det er fylkeskommunene som må bære disse kostnadene om ikke regjering og storting tar noen budsjettgrep.  

SV har en rekke ganger fremmet forslag om at stortingsvedtak om nullutslipp på fergene må komme med penger. I vårt alternative statsbudsjett for 2020 foreslo vi 300 millioner kroner i tilskudd til nullutslipps kollektivtrafikk (elferger og biogass) til fylkeskommunene.

Samferdselsministeren retter skytset mot fylkespolitikerne når han peker på at de gjør dårlige prioriteringer fordi fergeprisene settes opp for å dekke utgiftene til nye ferger. Men fylkeskommunene har bare to valg: De må enten øke prisene eller skjære ned på antall avganger. Hvor vil statsråd Dale at pengene skal tas fra i en slunken fylkeskommunal kasse? Fra videregående skoler? Fra fylkesveiene – som nå har rundt 50 milliarder i etterslep på vedlikehold?

SV har nå stilt et skriftlig spørsmål til statsråden der vi spør om han kan fortelle når det vil komme ekstra midler til fergedriften, f.eks. i revidert nasjonalbudsjett eller i kommuneproposisjonen for 2021.  Vi venter i spenning på svaret.

Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant Troms og nestleder i SV
Arne Nævra, stortingsrepresentant SV, Transportkomitéen
Karin Andersen, stortingsrepresentant, leder av Kommunal- og forvaltningskomitéen

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse