Annonse
Det er grunn til å frykte at det nå blir enda vanskeligere å rekruttere dyktige jurister til landsdelen, og det kan bli vanskeligere å rekruttere jurister til å starte en forskningskarriere her ved UiT i Tromsø – dersom byen ikke har et selvstendig fakultet som i Oslo og Bergen.

Et selvskudd fra UiT

Hvordan kan det være mulig at UiT er i ferd med å senke et av sine egne flaggskip?

Det er nå all grunn til å frykte at UiT er i ferd med å skade seg selv.

De fleste organisasjoner er normalt sett opptatt av å verne om sine ypperste merkevarer. UiT ser, helt frivillig, ut til å ønske å gå i motsatt retning. 

Omorganiseringen - og forsøkene på å sentralisere makt i UiT-systemet - har lenge skapt regional støy i Finnmark og Nordland. I tillegg er vi nå vitne til tapt engasjement og drivkraft ved UiTs hovedcampus i Tromsø. 

Ved det juridiske fakultet er fortvilelsen stor over å bli foreslått lagt ned. Uroen er høyst forståelig. Miljøet har over tid vært en påle når det gjelder å synliggjøre UiT som klassisk bredduniversitet. Et juridisk fakultet er uten tvil en viktig del av UiTs kulturelle kapital.

Det er i dag tre fakulteter i Norge som tilbyr utdanning i rettsvitenskap på høyeste nivå. Masterstudier finnes bare i Oslo og Bergen, i tillegg til Tromsø. Det er simpelhen noe byen vår skal være stolt over. 

14 andre læresteder tilbyr juss på bachelornivå, disse er alle organisert som institutter. Dersom juridisk fakultet i Tromsø legges ned, og blir et institutt under et annet fakultet, er det ikke mulig å kalle det noe annet enn en nedgradering.  

Det er mye som tyder på at det vil få en rekke uheldige konsekvenser for utdanning og forskning innenfor juss i Nord-Norge.

Både anseelse og omdømme vil trolig få en knekk. At man i dag er organisert på samme måte som Oslo og Bergen er et signal om sterke kompetansemiljøer i nordnorsk akademia. Det er også et signal om likeverdighet med resten av landet, som det har tatt flere tiår å bygge opp, stein på stein.

Fagmiljøet ved universitetet i Tromsø utdanner ikke bare viktig arbeidskraft til landsdelen. De spiller en viktig rolle i rettsutviklingen, ved at forskerne skriver og er et korrektiv til både lovgiver og domstolene. Uten å være et eget selvstendig fakultet, tror mange at UiT mister gjennomslagskraft i fagmiljøene.

Den troverdigheten man har i dag, er betalingen for 30 års møysommelig arbeid. Opprinnelig som fag under institutt for fiskerifag, deretter til Institutt for rettsvitenskap i 1987, og altså et eget juridisk fakultet fra 1997.

Jeg har lagt godviljen til, men det er ikke mulig å komme til en annen konklusjon enn at det det må være feil å legge ned et juss-fakultet som er helt i nasjonal toppklasse, både når det gjelder forskning- og utdanning. Resultatene taler for seg selv. I flere år på rad viser undersøkelser at UiT har Norges mest fornøyde juss-studenter.

UiT har de siste årene feiret sine egne imponerende og verdensledende forskningsmiljøer innenfor havrett, og har også bygd opp det eneste forskningsmiljøet i landet innenfor same– og urfolksrettigheter. Her har UiT et særskilt nasjonalt ansvar.

Det er en langsom prosess å bygge opp fagkompetanse og rekruttere kvalifisert personale - og det er selvfølgelig ekstra krevende i Nord- Norge. Derfor er måten man har bygd opp jussmiljøet på, mot mange odds, intet mindre en bragd. Og det er grunnen til at Tromsø-juristene også får bred støtte fra et samlet nasjonalt fagmiljø.

Prosessen rundt omorganiseringen ved UiT reiser flere alvorlige spørsmål. Det er nå all grunn til å frykte at UiT er i ferd med å skade seg selv, samt juss-utdannelsen i landsdelen og det nasjonale juridiske fagmiljøet.

Her må Tromsø som bysamfunn reagere. Vi trenger et tydeligere engasjement når byen risikerer å miste et selvstendig juridiske fakultet som fungerer utmerket i dag. Det er urovekkende at det kan skje på grunn av en omorganisering som mange mener er syltynt faglig begrunnet. Og med konklusjoner som synes å være forhåndsbestemt på toppen.

Jeg har vanskelig for å se for meg at styret ved UiT skal kunne vedta et slikt strategisk feilgrep i sitt møte den 29. juni.

Det juridiske fakultet er et et nordnorsk flaggskip som ikke må legges ned, men styrkes og gjødsles. Slik saken har utviklet seg er det ikke lengre et internt anliggende for universitetet.  For Tromsø og Nord-Norge er det avgjørende at juridisk juridisk fakultet består og bevarer sin selvstendighet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse