Annonse
Direktøren i det statlige helseforetaket Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell (bildet) er ansvarlig for den omstridte anbudsprosessen. Foto: Avisa Nordland

Et fullstendig mislykket anbud

Direktøren i den statlige luftambulansetjenesten har begått grove feil som svekker tilliten til offentlige anskaffelser.

Mange har hatt en mistanke om utbredt inkompetanse i det statlige helseforetaket Luftambulansetjenesten HF (LAT).

Nå er det blitt stadfestet av en dom i tingretten.

Det er nemlig fastslått at da Babcock overtok flyambulansetjenesten i Norge 1. juli 2019, var det en virksomhetsoverdragelse fra selskapet Lufttransport. Babcock har ikke anket dommen.

Dermed finnes det en rettskraftig dom der tolkningen er uunngåelig: Direktør Øyvind Juell i LAT HF har stått bak det som trolig er den mest  tvilsomme anbudsprosessen noen gang i Norge.

Juells feilgrep har nemlig utløst en kjede av konsekvenser. Et kraftig økende tillitsproblem mellom nordlendingene og regjeringen er en av dem. Det har utløst krav om statlig “insourcing” av hele tjenesten.

Dernest har det ført til at dagens operatør Babcock har fått langt lavere marginer på luftambulanse-kontrakten enn det de hadde sett for seg. Babcock har fått økte kostnader, selv om det ikke er sannsynlig at det truer virksomheten. 

I tillegg har Staten blitt påført store ekstra kostnader i form av innleie av helikopter fra Forsvaret og liknende.

På toppen av det hele føler den forrige operatøren Lufttransport seg fullstendig ført bak lyset.

LAT HF forlangte nemlig at Lufttransport måtte vise fram lønnsvilkårene i sitt anbud.  Etter to runder i anskaffelsen var det likt mellom de to tilbyderne.

Før siste runde hadde Juell endret de økonomiske rammene, og Babcock la inn et anbud som traff meget godt på dette. De traff nemlig nøyaktig på en totalramme som ingen visste om, andre enn de som satt i styrene i LAT HF og helseforetakene.

Det ble anrettet en anbudsprosess der det meste gikk galt. Og som heller ikke sikret at kompetansen fulgte med operatørskiftet, med alle de problemer det har medført.

Så får man altså nå en drepende dom, som fastslår at operatørbyttet likevel var en virksomhetsoverdragelse. Til tross for at Juell fortalte offentligheten at han ikke hadde lov til å kreve dette.

Den juridiske betraktningen Juell sier han støttet seg på, holdt ikke mål. Det gjorde at overgangen fra en operatør til den neste ble kaotisk. Noe som har skapt stor og unødvendig utrygghet blant befolkningen i nord.

Det som står igjen er at det statlige foretaket i Bodø har svekket tilliten til offentlige anskaffelser. Hadde Lufttransport AS trodd at rettssikkerheten for tilbydere på offentlige anskaffelser skulle være så svak i Norge? 

Det hadde vært interessant om Juell måtte forsvare sine handlinger i en rettssal. Han forvalter offentlige midler, og antakelig hadde det vært i allmennhetens klare interesse om det ble belyst i retten.

Men det er lite sannsynlig at det skjer. Fordi den tapende aktøren, Lufttransport AS, er utmattet og økonomisk desimert. De ønsker neppe støyen et søksmål vil medføre.

At tilliten til LAT HF er så sterkt svekket, er trolig heller ingen fordel for Babcock fremover.

Det ville antakelig blitt lettere å håndtere uten Øyvind Juell som sjef. Da kunne man sagt at alle problemene i tjenesten skyldes de mange dårlige vurderingene som ble gjort under den forrige ledelsen. Og at man fra nå vil gjøre alt man kan for å rette opp tilliten.

Skandalen er nå et faktum. Om styret velger å beholde ledelsen i den statlige Luftambulansetjenesten, vil det selvsagt bety at helseministeren gir aksept for grove feilvurderinger, som har fått store negative konsekvenser for samfunnet.

I det private næringsliv hadde utfallet av så svak ledelse vært gitt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse