NHO: Arbeidsgiverorganisasjonens leder, Kristin Skogen Lund, kjemper for å få regjeringen til å redusere formuesskatten. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix.

Et skattesystem for arbeidsplasser

Vi må endre skattesystemet for å skape nye arbeidsplasser.

NHOs forslag vil redusere skatten på aksjer og arbeidsplasser og øke den på dyre boliger og hytter.

Noen er bekymret for vår tradisjonelle nordiske modell når vi diskuterer formuesskatten. Enkelte ser ut til å tro at noe kan bli ødelagt om vi endrer skattesystemet slik at det blir mindre skatt på næringsvirksomhet, men mer skatt på dyre boliger.  

De kan senke skuldrene.  Sverige og Danmark har allerede langt på vei gjennomført dette og de vil ikke tilbake.  
 
NHOs forslag vil redusere skatten på aksjer og arbeidsplasser og øke den på dyre boliger og hytter.  Vi må endre skattesystemet for å skape nye arbeidsplasser.

En reduksjon av skatten på investeringer i næringsvirksomhet vil gi høyere skattegrunnlag og høyere skatteinntekter i fremtiden. Dette er avgjørende i en tid med press på norsk økonomi og sysselsetting.

Vi mener at skatten må flyttes på. Dette er poenget i vår animasjonsfilm som til nå er vist over 200 000 ganger og som du kanskje har sett i sosiale medier eller på www.nho.no/skattenmin

Investeringene svekkes når kapitalbeskatningen er for høy, enten gjennom redusert sparing eller ved at kapitalen flyttes til land med lavere skatt.

Dermed svekkes også etterspørselen etter arbeidskraft og vi mister arbeidsplasser. Derfor skattlegger de fleste OECD-land kapitalinntekter med en relativt lav skattesats, og unnlater stort sett å beskatte kapitalbeholdning, med unntak av lite mobile objekter som fast eiendom. 
 
Jo mer omfordeling man ønsker i et land, dess høyere skatteinntekter må til for å finansiere tiltak for lavinntektsgruppene. De nordiske velferdsstatene er i denne kategorien.

Med et høyt skattetrykk er det særlig viktig at skattesystemet er utformet fornuftig, slik at bedriftenes verdiskaping rammes minst mulig. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse