Annonse
Folk jeg snakker med forteller at det sjarkfiskerne savner er at noen «kommer på banen» og taler deres sak. Jeg garanterer at med Senterpartiet «til rors» vil vi igjen styre kvotene dit de gir best betalt anvendelse, dvs. hos kystflåten som leverer høykvalitets fisk,skriver Geir Adelsten Iversen. Foto: Torgrim Rath Olsen

Et skikkelig løft for kystflåten

SP er programforpliktet til å hindre at gruppen under 11 meter struktureres. Denne gruppe skal snarere tvert imot økes grunnet god inntjening som kan ytterligere bedres særlig ved at fisket etter hyse og sei betales bedre.

På mine mange besøk i våre fiskevær får jeg spørsmål som etter min mening fortjener større oppmerksomhet enn det som er resultatet av gode samtaler – ofte under fire øyne – med sterke representanter for vår kystbefolkning.

Som jeg har sagt mange ganger: Senterpartiet har som en av sine hjertesaker gruppen under 11 meter. Det er herfra store deler av kvalitetsfisken kommer fra, og etter samtaler med kjøpersiden vet jeg at det er stor mangel på dette fine råstoffet. SP legger også til grunn at fisken skal – som det har vært gjentatt i en rekke stortingsmeldinger – brukes til best betalende anvendelse. Logikken er klar. Fiskeriforvaltningen må styre hvilke fartøygrupper/redskapsgrupper som Norges kvoter for torsk, hyse og sei fordeles til. Dette svikter i fiskeripolitikken i dag og det har sviktet i lang tid, særlig grunnet «trålstigen» som statsråd etter statsråd betrakter som «en hellig ku».

SP har markert seg som den fremste beskytter av den minste gruppen. Og vi ser klart hva som skal til for å få fart på hjulene i fiskeværene og med ringvirkninger i vår kjære landsdel: Større kvoteandeler til fartøy som leverer superiør vare. Bearbeiding i land skal hele tiden være rettet mot det markedssegment som betaler best for norsk kvalitetsfisk. Hvis bearbeidingen som kreves for optimal uttelling ikke er annet enn bløgging, sløying og pakking i 25 kg kasser for eksport til restaurantmarkedet i verden, så er det politikernes ansvar å sørge for at det blir tilstrekkelig med fisk til dette formål.

Senterpartiet avviser strukturering for fartøy under 11 meter. Vi trenger en stor flåte av båter under 11 meter. Disse er kystnære. De leverer fersk råstoff av meget god kvalitet daglig.

SP er programforpliktet til å hindre at gruppen under 11 meter struktureres. Denne gruppe skal snarere tvert imot økes grunnet god inntjening som kan ytterligere bedres særlig ved at fisket etter hyse og sei betales bedre.

Under den rød-grønne regjeringen ble det (2010) innført en ordning med samfiske. Dette var med på å skape trygghet i og med at en kunne være to eller kanskje tre mann sammen på en båt. Dette har vært en flott ordning. Ut av et bedret kvotegrunnlag ble det ekstra kroner for fornyelse og arbeidsplasser. Senterpartiet kan ikke dele den nåværende regjerings syn på at ordningen skal avvikles. Om SP får makten skal vi love at samfisket skal kunne fortsette: «De kloke hoder» som sier at det er problematisk at mange fiskefartøy ligger i bøyene, burde heller kaste sine øyne på alle de milliarder av kroner som er syltet ned i stadig større luksus-yachter, havseilere, cabincruisere  etc. Noe ekstra fangstkapasitet er godt å ha for å møte det som havforskerne beskriver som «en forventet oppgang i fisket».

Senterpartiet mener at torskekvotene er «krumtappen»! Fiskere som leverer superiør vare skal få belønning gjennom gradvis økte torskekvoter.  Andre fiskeslag som hyse og sei er kun et supplement. Forestillingen om at fiskerne kan basere seg på å hente mye mer av andre sorter fisk for å opprettholde inntekt er mer «romantikk» enn realitet og virkelighet. Båtene under 11 meter er kystnære, når hysa står langt fra land er den heller ikke fiskbar for denne flåtegruppe.  Når en også vet at fisker som ikke har torsk å tilby, vil heller ikke ha lett for å skaffe seg mannskap som stiller på annet fiskeri.

Folk jeg snakker med forteller at det sjarkfiskerne savner er at noen «kommer på banen» og taler deres sak. Jeg garanterer at med Senterpartiet «til rors», vil vi igjen styre kvotene dit de gir best betalt anvendelse, dvs. hos kystflåten som leverer høykvalitets fisk.  Med andre ord; Senterpartiet vil sikre dem skikkelig kvotegrunnlag på torsk.   

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse