Annonse
Per-Willy Trudvang Amundsen (Frp) møter pressen etter at han overtok som justis- og beredskapsminister tirsdag. Foto: NTB

Glemte du samene, Erna?

Valget av den sterkt samefiendtlige Per-Willy Amundsen som justisminister blir mottatt med forskrekkelse blant norske samer.

Ernas nye justisminister fornekter all forsking om samene som urfolk.

Det er mange som er opptatt av å hente fram alt den nye justisministeren har sagt om innvandring, eller hans klimafornektelse. De færreste har vektlagt Per Willy Amundsens ekstreme syn på det samiske samfunnet i Norge. Det burde de gjøre.

Erna Solberg står nå i fare for å ha gitt legitimitet til samefiendtlige holdninger. Statsministeren har tross alt utnevnt en justisminister som mener at norske myndigheter ikke har et milligram moralsk eller juridisk ansvar for samefolket i Norge. Ernas nye statsråd mener at det finnes et raseskille mellom nordmenn og samer. Og at det er den norske majoritetsbefolkningen som diskrimineres.

Ernas nye statsråd fornekter all forsking om samene som urfolk. En statsråd som mener det samiske flagget ikke skal heises på Samefolkets Dag. Og dette er bare et lite utvalg i den lange katalogen med samefiendlige uttalelser det siste tiåret fra mannen som fra og med i dag er landets nye justisminister. 

Det vernet samene har tilkjempet seg i Norge, handler om et lovverk som anerkjenner deres rett. Det har tatt årtier å komme dit. Og nå skal lovene håndheves av en selverklært fiende av alle samiske rettigheter. For samene vil dette kanskje oppleves som den norske varianten av Donald Trumps skrekk-kabinett.

Etter at Sametinget ble åpnet av Kong Olav for snart 30 år siden er det ingen annen norsk politiker som har opptrådd så fordømmende overfor det samiske som Erna Solbergs nye justisminister. Samene har i en årrekke sett på Amundsen som en politiker som systematisk har gjødslet det gamle samehatet i Norge.

Amundsen er en relativt ung mann som fremdeles later til å befinne seg i fornorskningens tid, med en drøm om å videreføre det prosjektet som Norge holdt på med på midten av forrige århundre, nemlig å få alle samer til å bli norske.

Derfor er samefolket – som kjemper for å bevare et utryddingstruet språk og en skjør kultur - skjelvne etter å ha fått nyheten om Erna Solbergs nye justisminister.

Noen vil si at Amundsen kun målbærer Fremskrittspartiets primære politikk; som faktisk er å legge ned Sametinget, og avvikle alt av lovverk og samiske institusjoner som er bygd møysommelig opp de siste tiårene.

Men Amundsen har gjennom mange år målbåret dette med en systematisk og sylskarp retorikk som har såret og forskrekket mange samer.

Det paradoksale nå er at Amundsen som justisminister blir ansvarlig statsråd for både reindriftsloven, og finnmarkseiendommens kartlegging av samiske rettigheter. Har Erna Solberg tenkt på hvordan dette vil bli oppfattet blant samene?

Mange samer vil uten tvil se på Erna Solbergs valg av Amundsen som et svik fra statsministerens side. Har Solberg i det hele tatt vurdert Amundsens intense kamp mot samiske rettigheter før utnevnelsen? Hva har skjedd med det liberale Høyre, partiet som spilte en aktiv rolle for å gjøre opp for det norske samfunnets overgrep mot samene, og som unnfanget finnmarksloven? Har Erna Solberg ganske enkelt glemt samene?

Per-Willy Amundsen sier nå at det er regjeringens politikk og plattform og enigheten med Venstre og KrF som er det viktige for ham, og ikke det han tidligere har ment. Han har ikke tenkt å gå kanossagang eller unnskylde, men som en ekte populist har han selvfølgelig tenkt å holde alle utganger åpen.

Justispolitikken hadde trengt en samlende figur som kunne nøste sammen de lange trådene i samfunnsvevet mellom nordmenn og samer. Nå legger Erna Solberg til rette for det motsatte.

Hvem hadde trodd at når samiske rettighetssaker skal utredes juridisk hos Regjeringen, så ville Erna Solberg bruke Per-Willy Amundsen som sendebud  til samene? Blant samene spør man seg nå hvor det gamle og dannede Kultur-Høyre har tatt veien. Kanskje det rett og slett ble myrdet på bakrommet i regjeringen.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse