Annonse
KAOS: Samferdelsutfordringene er formidable. Foto: Torgrim Rath Olsen

Et solid løft for veiene i nord

Vi satser også særlig i nord og går fra å omtale nordområdene som Norges vekstregion, til å investere og ta i bruk mulighetene.

I dag er vegnettet preget av dårlig kapasitet og dårlig vegstandard. Viktige prosjekter som knytter regionene sammen og korter avstander er viktig å realisere.

Høyre-Frp regjeringen, sammen med Krf og Venstre, er godt i gang med en solid satsing på veier og kollektivtrafikk. Vi satser også særlig i nord og går fra å omtale nordområdene som Norges vekstregion, til å investere og ta i bruk mulighetene. På et drøyt år leverer vi om lag 1,3 milliard mer til fylkesvegene, hvor Nord-Norge får 28 prosent av rammen. Riksvegene får 19 prosent og totalt skal det investeres for 3,3 milliarder på vegene i nord. For første gang får vi et nivå på vedlikeholdet som gjør at forfallet ikke øker på riksvegene. Nordlys meldte 9.oktober 2012 om det rødgrønne «veisviket» med forslag på kun 4,87 prosent av samferdselsbudsjettet for 2013. Vi kan trygt konstatere at vi har fått et temposkifte og helt annen vilje til å satse i nord med den nye regjeringen.

Med budsjettet for 2015 vil det bli utbedringer av tromsøysundtunnelen og økt tempo på Sørbotn-Laukslett på E8. Det blir nye ideer og bedre løsninger med offentlig-privat samarbeid når E10/riksveg 85 Tjeldsund – Gullesfjord – Langvassbukt skal planlegges og gjennomføres. Harstadpakken – riksveg 83 er i gang og skredsikringsprosjektene og utbedringene på E6 ved Sørkjosfjellet og Indre Nordnes – Skardalen er godt i gang og vil blant annet korte ned E6 med om lag ei mil. I tillegg settes det av penger til planlegging og tiltak for E6 Kvænangsfjellet og Nordkjostbotn – Hatteng. Mange andre veiprosjekter jobbes videre med lokalt og regionalt – og regjeringens økte satsing vil nå muliggjøre de kommende behovene i større grad.

Likevel, mye gjenstår og vi vil fortsette vår satsing. I dag er vegnettet preget av dårlig kapasitet og dårlig vegstandard. Viktige prosjekter som knytter regionene sammen og korter avstander er viktig å realisere. Tempoet i vegbygging må derfor opp, og vi må bygge mer helhetlig og sammenhengende, ikke stykkevis og delt. Før valget lovet Høyre og FrP en sterkere satsing på vegbygging, og nye løsninger for å bygge mer effektivt enn i dag. Budsjettet viser at sammen med Krf og V holder vi det vi lover. For første gang på flere tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet som gir oss færre strekninger med krakelert asfalt og sviktende vegskulder.

Satsing på bypakker som gir økt fremkommelighet og mer miljøvennlig trafikkutvikling er også løftet frem av de borgerlige partiene. Blant annet vil Tromsø nå trekkes inn i denne ordningen og rammen styrkes med 325 millioner i 2015 som på sikt vil gi et bedre kollektivtilbud og trafikkavvikling i byene.

Det er også på høy tid at samferdsel ikke bare handler om bevilgninger, men om organisering og nye løsninger. Det betyr at vi må fornye måten vi planlegger og bygger infrastruktur.  I regjeringens budsjett tas det nå to store grep som gjør vegbyggingen mer effektiv. For det første etablerer vi et eget utbyggingsselskap for veg til neste år. Det markerer et paradigmeskift i norsk samferdselspolitikk, og vil løfte flere veiprosjekter og gjennomføre utbyggingen mer effektivt i arbeidsdelingen mellom vegvesenet og det nye vegselskapet. Det andre grepet, er å ta i bruk offentlig-privat-samarbeid (OPS) i vegprosjekt. Med OPS har det offentlige en garanti mot kostnadsoverskridelser og for at vedlikeholdet utføres i 20-25 år.

Summen av alle tiltakene baner vei for et nødvendig og etterlengtet samferdselsløft, som bidrar til at folk komme seg trygt til og fra jobb, og næringslivet får transport sine varer på en effektiv måte. God samferdselspolitikk handler ikke bare om kroner. Det handler også om å få mest mulig vei og bane igjen for de pengene vi bruker.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse