Annonse
All militær historie, fra oldtiden og frem til i dag, viser viktigheten av forsvarsstyrker med lokalkunnskap, skriver Jan Skogheim. Bildet viser Multitroppen til innsatsstyrke Heron på vinterøvelse i HV-14. Foto: Forsvaret

Et sterkt HV er alfa og omega for Norge!

Hvorfor? Svaret burde være innlysende. Det sikrer våre nasjonale interesser og sikrer norsk suverenitet 

Norge er et langt land med lang kyst, høye fjell, trange daler og, i verdenssammenheng, få innbyggere. Det stiller store krav til hvordan vi innretter vårt forsvar. En forutsetning for å kunne forsvare oss blir derfor lokalkunnskap. Et sterkt Heimevern(HV) både til lands og til vanns er derfor avgjørende for å lykkes i det som er målet; Nemlig å forsvare oss. Uten lokalkunnskap i et land som Norge vil en eventuell krig eller konflikt bli svært kort. Derfor er HV et av de viktigste elementene i vårt forsvar. De kjenner de lokale forholdene best og vet hvorfra og hvordan dette best kan forsvares.

Den viktigste grunnen til at Norge ble medlem av NATO var erkjennelsen av at Norge alene aldri ville være i stand til å forsvare seg alene i en krig mot daværende Sovjetunionen. Helt siden den formelle dannelsen av HV i 1946 har en av deres aller viktigste formål vært å kunne holde en fiende opptatt inntil hjelp utenfra ankom. HV er derfor et bærende element i vårt forsvar og vårt medlemskap i NATO. Uten et sterkt HV vil våre allierte, om og når de kommer, møte et okkupert land hvor en eventuell fiende har besatt viktige posisjoner og kan forsvare seg. 

Uten et sterkt HV vil vi ikke kunne sikre våre nasjonale interesser og hevde vår suverenitet. I dag er HV gått fra å være en bred folkelig bevegelse til å bli mer og mer spesialisert. Samtidig er antallet som er aktive gått kraftig ned. Med reduseringen, samt lengre tjenestetid, er det en fare for at HV som den viktige institusjonen den er mister aksept i folket. En aksept som blir mer og mer viktig slik den geopolitiske situasjonen er i dag. 

Uten denne aksepten er fremtiden til HV svært usikker. Med mer spesialisering og trening, og derav mindre tilstedeværelse, vil mye av verdien til HV forsvinne. Spesialisering er vel og bra. Men det er viktig å finne en balansegang. For til syvende og sist er det en pott med penger som skal fordeles. Og spesialisering er dyrt siden både trening og utstyr koster penger. Mye penger og ressurser. Noe som naturligvis må gå ut over tilstedeværelsen.

All militær historie, fra oldtiden og frem til i dag, viser viktigheten av lokalkunnskap. I nyere tid har vi sett det i Narvik-fjellene, i Vietnam, i Tsjetsjenia, i Afghanistan osv.. Ja, alle steder der fremmede makter har invadert andre land. Det gjelder ikke minst i Norge hvor topografien er mildt sagt utfordrende. Her vil små grupper med lokalkjente vil kunne oppholde en fiende lenge nok til at våre allierte rekker frem. Derfor er et sterkt HV alfa og omega for Norge og NATO

Vekslende regjeringer har i de siste tiårene skåret sterkt ned på antallet vanlige HV-soldater og erstattet disse med innsatsstyrker. Innsatsstyrker som gjør en utmerket jobb, men som ikke alltid har den lokalkunnskapen som kan være avgjørende for utfallet i en tenkt konflikt. Dialog med våre naboer og allierte, samtrening og felles utstyr er vel og bra. Men dette vil aldri kunne erstatte det unike ved HV. Nemlig lokalkunnskapen.

Alle partiene på Stortinget sier de vil styrke HV. Dessverre er dette, med et hederlig unntak, bare tomme ord. For når budsjettene legges frem mangler som regel pengene. Senterpartiet er det eneste partiet som prioriterer dette livsviktige området og som har lagt dette inn i sitt alternative budsjett. De ønsker et forsvar for folk og nært folk. Et forsvar ikke bare mot krig og konflikt, men også et forsvar som kan bistå overfor det sivile samfunn i fredstid. Noe økningen i naturkatastrofer har visst viktigheten av. Norge trenger HV. Norge trenger Senterpartiet!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse