Annonse

Et stort, norsk mørke

De minste, de svakeste av oss, blir forrådt. De blir ikke sett. Og i de tilfellene der det kommer reaksjoner mot volden, er straffene milde.

Spedbarn blir ristet og mishandlet. Noen så kraftig at de omkommer. Småunger blir seksuelt misbrukt. Mange andre barn lever i familier der vold er hverdagslig, ofte rettet mot både kvinner og barn.

Titusener av barn i Norge er utsatt for vold, mishandling, omsorgssvikt og overgrep. Barneombudet, Anne Lindboe, hevdet dette var virkeligheten i Norge anno 2014 i NRKs «Debatten» denne uka. Ingen av de andre som deltok i debatten, motsa henne. Ikke justisministeren, ikke barne- og familieministeren, ikke helseministeren. De andre deltakerne i debatten, som var engasjerte fagfolk innenfor barnevern og familievold, bekreftet derimot det bildet barneombudet tegnet. Det må nesten gjentas: Titusener av norske barn lever i et volds- og overgrepshelvete. Nå. Her.

I ly av den norske velferdsstaten, det åpne og inkluderende demokratiet og en rettsstat som arbeider etter prinsippet om likhet for loven, råder det altså et dypt og uhyggelig mørke. Nå har det, litt tilfeldig på grunn av noen sammenfallende hendelser, blitt tent lys i noen mørke kjellere i dette samfunnet som regnes som et av verdens beste. Det vi ser når dette lyset er slått på, er nesten ikke til å tro. Den skjulte virkeligheten, som kommer til syne i lyset, og omfanget av den,  har de fleste av oss ikke kunnet drømme om i våre verste mareritt.

Spedbarn blir ristet og mishandlet. Noen så kraftig at de omkommer. Småunger blir seksuelt misbrukt. Mange andre barn lever i familier der vold er hverdagslig, ofte rettet mot både kvinner og barn. Enda flere må leve med psykisk vold. Og antallet er altså ikke noen titalls eller noe få hundre. Det er titusener av barn. Vi har den siste tiden fått dokumentert at politi og rettsvesen altfor ofte har spilt fallitt, ikke minst eksemplifisert i saken om åtteåringen Monika, som politiet i Hordaland henla som «intet straffbart forhold» for tre år siden. Også Barnevernet ser ut til å ha feilet fatalt i altfor mange saker. 

De minste, de svakeste av oss, blir forrådt. De blir ikke sett. Og i de tilfellene der det kommer reaksjoner mot volden, er straffene milde. Straffesnittet dersom noen har påført et barn livsvarige skader, er 15 måneders fengsel. Hvis barnet dør, er snittstraffen fem års fengsel. Hvem er menneskene som gjør livet til barn til et helvete? Og hvem er alle som vet, men tier? Hva slags samfunn er vi egentlig blitt, der så mye mørke råder?

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse