Annonse
Jeg vil oppfordre våre politikere til for all fremtid å legge bort Kjoselvdalen som mulig skytebaneanlegg, skriver Hans-Magnar Petersen. (Foto: Ola Solvang)

Et Svarteper-spill om skytebane?

Som grunneier og beboer har jeg jobbet med denne saken siden slutten av 1960-tallet. Det har vært både oppturer og nedturer – mest nedturer må jeg vel innrømme. I 1970 etablerte forsvaret en treningsbane for sitt personell på Grøtsund fort og Olavsvern i Kjoselvdalen. Grunneiere og beboere var imot anlegget fra første stund, men måtte gi tapt mot forsvaret.

I 1979 kom så Tromsø Skytterlag med støtte fra Tromsø kommune inn og eksproprierte rettigheter på forsvarets baneanlegg (100 og 200 meters baner) pluss at de eksproprierte rett til å anlegge en egen 100 meters rekruteringsbane ved siden av forsvarets anlegg. På rekruteringsbanen skulle det skytes med kaliber 22 (salonggevær). Protestene fra grunneiere og beboere var kraftige, og saken gikk helt til Justisdep. hvor kongen i statsråd den 21/9-79 ga tillatelse til å ekspropriere rettigheter for Tromsø skytterlag i tilknytting til den militære skytebanen. Tillatelsen ble gitt fordi forsvaret allerede hadde en skytebane der, og samarbeidet med Det sivile skyttervesen var viktig.

Det er altså tvilsomt om det hadde blitt en sivil skytebane i Kjoselvdalen dersom ikke forsvaret allerede var etablert der.

Dagens situasjon er at Forsvaret har avsluttet sin aktivitet i Kjoselvdalen, ryddet og miljøsanert sitt baneområde og avviklet sin sikkerhetssone (budsjett 17 mill). Den skyteaktiviteten som nå drives i Kjoselvdalen er det Tromsø Skytterlag og Tromsø Jeger- og fiskeforening som er ansvarlige for. Der skyter de med grovkalibret ammunisjon, som er imot forutsetningene i ekspropriasjonen. De har dessuten ikke etablert sikkerhetssone for sin skyteaktivitet slik at turgåere kan vandre direkte inn i området.

Hvordan har Kjoselvdalen havnet i denne situasjonen?

Tromsø kommune er meget stor i areal, og kun en liten del av dette arealet er bebygd. Man skulle derfor tro det var mulig å finne et egnet område for en skytebane uten å komme i konflikt verken med drikkevannskilder, fastboende eller rødlistearter. Likevel faller altså valget på Kjoselvdalen, som er et av de minst egnede område for en skytebane i Tromsø. Det har heller ikke manglet på utredninger, og Tromsø kommune har brukt millioner på å utrede et stort antall lokasjoner uten at man har funnet en lokasjon man kan enes om. Jeg nevner noen:

Simavika, Krabbåsen, Kattfjordeidet, Saltdalen i Sørbotn og nå sist Breivikeidet.

Alle disse har blitt lagt bort med argumenter som:

  • nærhet til eksisterende bebyggelse
  • støy
  • beslaglegger viktige turområder
  • forurensing av drikkevann

De samme argumentene gjelder i minst like stor grad også for Kjoselvdalen. Man kan derfor undres på hvorfor Tromsø kommune overser disse argumentene når det gjelder Kjoselvdalen mens de fører til at andre alternativer legges bort. Har dette utviklet seg til et Svarteperspill hvor alle prøver å få skytebanen bort fra sitt område, og politikerne prøver å finne en, på kort sikt billig, utvei av det uføret de har havnet i?  Med de siste uttalelsene fra leder av utvalget som behandlet Langmoen virker det som om Tromsø kommune ikke ønsker å løse problemet bare å flytte det fra Tromsdalen til Kjoselvdalen.

Jeg vil derfor oppfordre våre politikere til å, for all fremtid, legge bort Kjoselvdalen som mulig skytebaneanlegg. Gjør heller en revurdering av tidligere beslutningsprosesser i skytebanesaken – det kan også hende at noen etablerte skytebaneanlegg ønsker skytterne velkommen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse