Annonse
BØR BLI STATLIG FORETAK: Skal vi få bedre posttjenester må Posten Norge AS avvikles og gjenoppstå som et statlig foretak på linje med eksempelvis Vegvesenet. Selskapet må tas av børs og få definerte serviceoppgaver gitt av Stortinget. Hvilket politisk parti griper ballen og legger forslaget fram for Stortinget? Det må være like legitimt å subsidiere posttjenester som oljeleiting og elbiler. Foto: Nordlys arkiv

Et tragisk eksempel på «god» høyrepolitikk

Stadig dårligere tjenester i utkantene for å øke overskuddet i statlige foretak som posten, Statskog etc. Posten er her en versting der bestillingene fra Stortinget gjør det mulig å fjerne alle posttjenester fra en stadig større del av befolkningen. I Kvænangen kommune har vi merket dette tydelig fra midten av januar 2019. Da varsler postverket at alle posttjenester til fastboende i flere bygder opphører fra 1. april 2019. Samtidig sluttet Postverket å levere dagsaviser til de øvrige innbyggere i Kvænangen. Nå kommer dagsavisene for mandag til torsdag den påfølgende dag, mens fredagsavisene leveres på mandag. Verken kunder eller leverandør var varslet om omleggingen og for kundene er det heller ikke mulig å kontakte noen i postverket som kan svare på hva som har skjedd og hvorfor. Samtidig kan en lese at Postverket får et rekordoverskudd

Posten hadde i 2017 et overskudd på 248 millioner kroner før skatt. Styret foreslo at utbyttet til statskassa blei 194 millioner kroner.

Posten Norge AS er et heleid statlig aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser og samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet. Selskapet er også notert på børsen. Der kan vi til enhver tid finne dagens aksjekurs for selskapet, men om vi får levert post er det verre å finne ut av.

I 2002 (Bondevik 2 med H, Krf og V) blei Posten omgjort til et aksjeselskap. Etter Stortingets vedtak kunne vi lese følgende på NRK: «Konsernsjef Kaare Frydenberg i Posten Norge AS håper at politikerne i mindre grad vil blande seg inn i driften, og at det blir mer fleksibilitet i selskapet.»

Enhver kan jo gjøre sine tanker om hensikten, men dette er klassisk høyrepolitikk, der demokratiske organer og demokratisk innflytelse reduseres og erstattes av forretningsmessige styrer (stort sett høyrefolk).. Et AS drives etter aksjeloven der forretningsmessige prinsipp trumper tjenestetilbudet. Derfor kan direktørene og styreformannen i posten fjerne tilbudet til Ruth Sigurdsen et enkelt skuldertrekk uten at media eller politikere får skikkelige svar på kritiske spørsmål. «Vi forholder oss bare til regelverket!»

Kaare Frydenberg fikk det som han forventet, - mindre innblanding fra politikerne og mer «fleksibilitet» i selskapet.

Når vi ser på styresammensettingen og hvordan samferdselsdepartementet argumenter, kan vi stille spørsmål om hvor betydningsfullt hensynet til Norges befolkning er for regjering og Storting. Styreleder «Idar Kreutzer (født 29. august 1962 i Drammen) er en norsk næringslivsleder.Han er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole. Han var politisk aktiv i Unge Høyre i 1980-årene,[1] byrådssekretær for byråd Michael Tetzschner[2] i Oslo 1986–1987» kan vi blant annet lese av offentlige dokumenter på nett.  Videre finner vi i regjeringens egne skrifter følgende:

«Med valget av Tove Andersen og Morten Karlsen Sørby som nye styremedlemmer i Posten, tilføres styret økt industriell og forretningsstrategisk kompetanse, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Tidligere har Andersen hatt stillinger som VP Marketing and New Business, Yara, Country Manager Yara UK/Ireland, Director Specialities and Retail Marketing, Yara og Director Business Development and Alliances,” osv.osv

Hva alle disse fine titlene har å si for oss som er mottakere av posttjenestene kan vi bare undre oss på. For min del virker de å være nokså verdiløse. Skulle titlene ha verdi, burde styret komme opp med noe mere servicevennlig enn at Ruth Sigurdsen må reise 12 timer for å hente medisinpakken sin (om hun skulle ha behov). Eller at fredagsavisene leveres på mandag.

Høyremannen Helleland sto nylig fram på NRK-TV og hevder at distriktsopprøret bare er misnøye som er manet fram av SP som driver med populisme og forleder folk. «Distriktene går jo så det griner», hevder han.

Personlig mener jeg at resultatet av mange års høyrepolitikk, som posttjenestene denne gang, er mest til å grine av for oss som bor i distriktene. Og vi har i stor grad oss sjøl å takke. Hvem av oss har ikke en eller flere ganger lagt stemmeseddelen fra et av de borgerlige eller EU-vennlige partier i valgurna under Stortingsvalg de siste 30 – 40 år i den tro at vi skulle få både bedre og billigere tjenester? For det er jo det de alltid hevder. Resultatene ser vi blant annet gjennom posten og fylkesveiene. Og verre skal det bli.

Skal vi få bedre posttjenester må Posten Norge AS avvikles og gjenoppstå som et statlig foretak på linje med eksempelvis Vegvesenet. Selskapet må tas av børs og få definerte serviceoppgaver gitt av Stortinget. Hvilket politisk parti griper ballen og legger forslaget fram for Stortinget? Det må være like legitimt å subsidiere posttjenester som oljeleiting og elbiler.

Velgerne må også være klar over at nåværende regjering har hatt et «ekspertutvalg» (må forstås som et utvalg bestående av personer der regjeringa har full kontroll på hva utvalget vil konkludere med), det såkalte Hjelmsengutvalget, som går inn for at all kommunal virksomhet organiseres ut fra forretningsmessige prinsipper!

Det begynner vel kanskje snart å nærme seg tidspunktet for at folk ikler seg gule vester og følger franskmennenes eksempel.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse