Annonse

Et tragisk vedtak for skiidretten

Gunnar Sander, leder av anleggsutvalget (hopp) i Tromsø Skiklubb, kommenterer reguleringsvedtaket om Templarheimen.

Det blir et overraskende utspill fra de indre korridorer uten fakta, medvirkning og offentlig debatt.

Om reguleringsplanen for Templarheimen:

Dette er et temmelig tragisk vedtak for skiidrettene, som har jobbet i tråd med kommunale prinsippvedtak om å skulle samlokaliseres i felles skianlegg i Grønnåsen i mange år og lagt ned store ressurser i det. Vi har praktisk erfart at det blir vanskelig å få til samarbeid når vi er lokalisert slik vi er nå hver for oss. Sett fra vårt ståsted, så ser vi at hoppbakkene for de minste ikke blir brukt slik de kunne, verken for allsidig trening i ski eller for onsdagsrenn og andre arrangementer.

Det fortoner seg merkelig at kommunestyret først gjør overordna idrettspolitiske vedtak om felles skistadion (Idrettsbyen Tromsø, Kommunedelplan for idrett og friluftsliv), overordna arealpolitiske vedtak (Kommuneplanens arealdel), for så å avblåse det hele i en enkeltsak som atpåtil er om noe annet enn Grønnåsen-prosjektet. Dette vitner om slett evne til å holde på en kurs.

Saksbehandlingen er også merkelig når kommunen har satt behandlingen av reguleringsplan for skistadion på Grønnåsen på vent. Vedtaket nå forskutterer offentlig behandling av den basert på en faglig drøfting og avveining av fordeler og ulemper med tiltaket. Det blir et overraskende utspill fra de indre korridorer uten fakta, medvirkning og offentlig debatt.

Samlokalisering av skiidrettene er også helt i tråd med Skiforbundets politikk, seinest i handlingsplan vedtatt på Skitinget for et par uker siden. Felles skistadion i Grønnåsen har vakt betydelig positiv oppsikt, og nettopp felles-løsningene vil være en døråpner til statlig støtte. Den frykter jeg blir mindre nå.

Jeg synes også argumentasjonen om vern av Tromsømarka blir for lettvint. Det skilles ikke mellom nedbygging i form av boliger, næringsarealer o.l., og tilrettelegging for bruk som dette skianlegget dreier seg om. Det tas heler ikke med i vurderingene at mye av det som bygges i Grønnåsen vil legges ned på Templarheimen. Vi tre klubbene som står bak forslaget har justert det kraftig ned i forhold til det prospektet vi lanserte for to år siden, og som er det eneste som er vist fram for offenligheten. Forslaget nå er først og fremst for skiidrettenes daglige bruk. Det skulle derfor ligge godt til rette for en debatt om hva som er akseptabel standard på et skianlegg. Den får vi ikke med denne slags forhastede vedtak.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse