Annonse

Et Tromsøbad til begjær - og besvær

Påtroppende formannskapsmedlem Ingrid M. Kielland (SV) gjør opp status etter vedtatt reguleringsplan for Templarheimen.

Samtidig håper jeg at også skifolket tross alt er glade for at Tromsøbadet kommer, og for at de får kostnadsfri erstatning for det de mister.

Kommunestyret har vedtatt reguleringsplanen for Templarheimen. Dermed er alt klart for å sette spaden i jorda og begynne byggingen av Tromsøbadet.

Prosessen hit har vært ganske lang og til dels kronglete.

Det er mange, også i SV, som har vært kritiske både til kostnadene og plasseringa av badet på Templarheimen, og det er mange som har måttet inngå kompromisser. Nå som vedtaket er gjort håper jeg at vi kan begynne å glede oss til det som kommer til å bli et fantastisk fint anlegg som både barn, unge, voksne og eldre kan nyte godt av i mange år fremover.

Selv om SV har gått inn for bygginga av Tromsøbadet er det heller ingen hemmelighet at vi har vært svært kritiske til reguleringsplanen på Templarheimen og konsekvensene denne ville kunne få for Tromsømarka og markagrensene. I det opprinnelige planforslaget var det lagt inn en framtidig busstrasé fra Tverrforbindelsen som i praksis ville ha delt Tromsømarka i to. Denne ble heldigvis tatt ut av den endelige planen. Men også den endelige planen spiser en del av Tromsømarka ved at Tromsøbadet er plassert et stykke ut i den eksisterende skiløypa. Dette er problematisk. For det første ville skianleggene blitt trangere og dårligere. For det andre ville en slik forringing av det eksisterende anlegget ha skapt press på markagrensa fordi det ville gitt kravet om flytting av skianlegget til Grønnåsen økt tyngde.

Bygging av et nytt skianlegg i Grønnåsen, med blant annet asfaltert rulleskibane, ville få store ringvirkninger for friområdene for Nord-Tromsøya. Det å ha uberørte skogsområder i umiddelbar nærhet til bebyggelsen er en viktig verdi som SV har vært tydelig på at vi vil sloss for. SV er derfor svært glade for at vedtaket i kommunestyret i dag inneholder en formulering om at fremtidige løsninger for skiidretten skal finnes på Templarheimen. Samtidig har kommunestyret også vedtatt at kostnadene for å flytte skiløypa og skiskytter-anlegget litt lenger inn i marka fra der de ligger nå, skal tas av kommunen og dekkes av Tromsøbad-prosjektet. Skiidretten skal ikke måtte betale noe for å flytte anlegget, og de vil få en fullgod erstatning for de områdene de mister.

Når mange i skimiljøet i dag uttrykker skuffelse og sinne skyldes nok det at de hadde håpet at bygginga av Tromsøbadet på Templarheimen skulle føre til at kommunen samtidig forpliktet seg til å ta kostnadene ved å bygge nytt skianlegg på Grønnåsen. Det er ikke vanskelig å forstå at skiidretten ønsker seg et nytt og stort anlegg. Men å skulle påta seg hele eller deler av kostnadene for et helt nytt anlegg ville blitt langt dyrere for kommunen enn å bare flytte de eksisterende løypene litt lenger inn i et område der det uansett skal foregå anleggsvirksomhet. Idretten i Tromsø har hatt Tromsøbadet som sin øverste prioritet.

Når badet nå blir bygget, til en kostnad på nesten 700 millioner kroner, har kommunen med sitt bidrag på 400 millioner brukt opp mye av sin investeringsevne i nye idrettsanlegg på en stund. Det vil derfor ikke være rom for en utbygging i Grønnåsen på mange år -  også om en ser bort fra ønsket om å verne Tromsømarka og ta vare på friområdene.

Det er heller ikke sånn at alle i skimiljøet har vært tydelige på at de ville prioritere Grønnåsen. Tvert i mot har SV fått signaler om at en sikring av eksisterende anlegg på Templarheimen ville være et like godt alternativ. Når kommunen nå tar alle kostnadene ved å erstatte de funksjonene som blir berørt av Tromsøbadet på Templarheimen mener SV at vi har klart å ivareta skiidrettens primære behov. Det er forståelig at endringer i anleggsfasen skaper frustrasjon. Samtidig håper jeg at også skifolket tross alt er glade for at Tromsøbadet kommer, og for at de får kostnadsfri erstatning for det de mister.

For ordens skyld: Onsdagens vedtak er ikke et vedtak mot Grønnåsen, men et vedtak for en erstatning av skianleggene på Templarheimen i samme område som de ligger i dag. Reguleringsplan for Grønnåsen har enda ikke vært lagt frem for politisk behandling.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse