Annonse
Den norske fregatten KNM Helge Ingstad patruljerer ved Svalbard nå i høst. Det russiske Forsvarsdepartementent mener en krig med Nato kan starte på Svalbard. Foto: Sjøforsvaret

Et truende Russland

Den aggressive russiske ordbruken om Svalbard gir grunn til bekymring, skriver Nordlys på lederplass.

Norsk svalbardpolitikk kan utløse en krig mellom Russland og NATO. Det er påstanden i en rapport fra det russiske forsvarsdepartementet som har fått bred omtale i russiske medier.

Det er avisen Independent Barents Observer som omtaler saken, og de siterer den russiske avisen Komersant. Der heter det at Russland anser Svalbard for å være det stedet der sjansen for en maritim militær konfrontasjon mellom Russland og NATO er aller størst, i en global sammenheng.

Det er ikke nytt at Russland kommer med utspill som har til hensikt å legge press på norsk Svalbard-politikk. Øygruppa er av stor militærstrategisk betydning for russisk forsvarspolitikk, og Russland utfordrer til stadighet Norges suverenitet og norsk forståelse av Svalbard-traktaten.

Norske myndigheter forsøker å nedtone motsetningene mellom Russland og Norge med hensyn til Svalbard og Svalbardtraktaten.

Men den selvhevdende og aggressive retorikken fra Russland bør likevel gi grunn til sterk bekymring for norske myndigheter, all den tid Norge er ganske alene internasjonalt om sin forståelse av at havområdene rundt Svalbard bare er en forlengelse av norsk sokkel, og ikke en egen Svalbard-sokkel.

Faktum er at Svalbard og sokkelproblematikken lenge har vært norsk utenrikspolitikks bløte buk. Men norsk UD ønsker å holde retorikken på et lavt nivå for ikke å eskalere en ordkrig mellom Norge og Russland.

Dersom det kommer et norsk svar på det siste russiske utspillet, er det derfor grunn til å anta at det blir en fortsettelse av denne forsiktige linjen. Offisielt vil man tone ned konfliktpotensialet som ligger her, men i virkeligheten er det grunn til voksende bekymring når Russlands militarisering av Arktis eskalerer, og presset mot norsk Svalbard-politikk øker.

At den russiske rapporten som peker ut Svalbard som den største faren for væpnet konflikt, også henviser til at russiske bosettere historisk sett var de første på øyruppa, må kunne kalles en urovekkende retorikk, også med tanke på andre europeiske erfaringer.

Utspillet utfordrer ikke bare den dagsaktuelle politikken Norge fører på Svalbard, men også Norges historiske rettigheter på øygruppa. Dette er en ny omdreining på det økende presset Russland utøver mot Norge, og det blir stadig vanskeligere for Norge å overse dette faktum. Det siste utspillet gir all grunn til bekymring.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse