Kvitfjell/Raudfjell-prosjektet kommer til å ruve godt i terrenget. Her en visualisering fra Bogelva på Kvaløya. Foto: Fra konsesjonssøknaden

Et uakseptabelt overgrep

Norsk Miljøkraft AS har fått konsesjon til å bygge å drive Raudfjell og Kvitfjell vindkraftverk.  Det blir Norges nest største vindpark, og dimensjonene er store, med hele 67 turbiner.

Høringsfristen har gått ut, og planene om en vindpark på Kvaløya nærmer seg nå realisering. De tyske investorene lokker med arbeidsplasser og lokale ringvirkninger, samt ti millioner kroner i inntekter til Tromsø kommune hvert eneste år, i form av eiendomsskatt.

Eierne stiller seg uforstående til den lokale skepsisen, som også handler om den nylig varslede adkomstveien for planlagt transport  av vindmøller gjennom bygda Kattfjord og opp på fjellet, en byggeperiode som er ventet å vare i minst to år.

Når de 70 meter høye turbinene og annet utstyr skal fraktes inn til kai ved Sjøtun, betyr det at hele bygda blir et anleggsområde. I tillegg må det altså etableres en anleggsvei som innebærer dramatiske naturinngrep rett gjennom noen av de fineste friluftsområdene i Tromsø. Store områder for den samiske reindrifta blir også berørt.

Opprinnelig skulle turbinene fraktes i tunell gjennom fjellet nettopp for å skåne naturen, men de tyske investorene mener dette blir for dyrt, og har fått medhold hos NVE (Norges Vassdrag og elektrisitetsvesen) etter en urovekkende rask saksbehandling, og uten konsekvensutredning.

NVE mener kapitalinteressene skal få bygge veien akkurat der det passer dem, og at andre synspunkter overhodet ikke skal vektlegges.

Dette er et uakseptabelt overgrep. I tillegg blir arrogansen og nedlatenheten tydelig gjennom et løfte fra investorene om å bygge en gapahuk som kompensasjon til bygdefolket.

Både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har påklaget avgjørelsen om adkomstvei, det samme har fylkesmannen i Troms, og i Tromsø er det bred tverrpolitisk enighet om at planene må stanses av regjeringen.

Dette er i sum en sak som berører langt flere enn bygdefolket i Kattfjord, som nå bør få støtte fra hele byens befolkning.

Saksbehandlingen reiser spørsmål ved om NVE kan fortsette å ha en suveren rett som reguleringsmyndighet for vindkraftanlegg.  Vi mener svaret må være nei. For å sikre legitimitet må slike avgjørelser i fremtiden overlates til lokale og regionale forvaltningsnivå.

Fornybar energi er viktig, men omkostningene kan også bli for store. Saken om vindparken på Kvaløya er i ferd med å bli et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale interesser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse