Annonse
Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Et underfinansiert barnevern - til barnets beste?

Når skal barnevernet få det økonomiske handlingsrommet de trenger?

Kjære Brage Larsen Sollund; som daværende byråd for oppvekst, utdanning og idrett, sa du til Nordlys i mars 2016 at dere skulle sette inn de nødvendige tiltak, slik at barnas rettssikkerhet og behov ivaretas på en best mulig måte. FO savner disse tiltakene i administrasjonssjefens forslag til budsjett, og forventer at Sollund nå holder ord.

Administrasjonssjefen i Tromsø kommune la 8. november frem sitt forslag til budsjett for 2017. Her fremgikk det at Barneverntjenesten i Tromsø må spare 1,3 millioner neste år. I tillegg videreføres kuttene fra Økonomirapport 2-2016, en rammereduksjon på 6,5 millioner.

Det kan virke som om administrasjonssjefen har glemt at Fylkesmannen i Troms senest i mars 2016 avdekket alvorlige lovbrudd i barnevernet. FO (Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere) ser disse lovbruddene som et resultat av for dårlig kapasitet, for lav bemanning, og et sviktende system rundt de ansatte i Barneverntjenesten. For å ha det på det rene: De ansatte i Barneverntjenesten er høyt kompetente folk, med et stort engasjement for barna og familiene de er satt til å hjelpe.

I budsjettforslaget ser administrasjonssjefen lovbruddene i sammenheng med høyt sykefravær. Hvorfor er det høyt sykefravær i Barneverntjenesten? FO mener sykefraværet må ses i sammenheng med at tjenesten har vært under stort press over lang tid. De ansatte har en opplevelse av ikke å ha tid og ressurser nok til å møte de krav og forventinger som stilles.

Kjære Brage Larsen Sollund; som daværende byråd for oppvekst, utdanning og idrett, sa du til Nordlys i mars 2016 at dere skulle sette inn de nødvendige tiltak, slik at barnas rettssikkerhet og behov ivaretas på en best mulig måte. FO savner disse tiltakene i administrasjonssjefens forslag til budsjett, og forventer at Sollund nå holder ord. Det er de ansatte i Barneverntjenesten som skal utføre oppgavene som sikrer gode oppvekstsvilkår hos utsatte barn og unge. For å få til dette, kreves det nok tid og ressurser, og da kommer en ikke utenom betydningen av økonomisk handlingsrom.

En reduksjon på 6,5 millioner i driftsrammen begrunnes med nedgang i antall barn plassert i institusjon og beredskapshjem. Administrasjonssjefen erkjenner at det er for tidlig å si om denne nedgangen vil vedvare i 2017, eller om det er tilfeldige svingninger. Likevel er det forskuttert med at denne reduksjonen vil bestå, og kutter derfor dramatisk i driftsrammen. I tillegg er det beskrevet en utfordring i å snu ressursbruken over på barn som ikke er under omsorg av barnevernet, for på den måten å forebygge omsorgssvikt og redusere ressursbruken knyttet til flyttinger. Altså, en ønsker å flytte ressurser fra omsorgsovertakelser til tidlig innsats, og ser på dette som utfordrende. Løsningen er enkel: La Barneverntjenesten bruke disse 6,5 millionene på for eksempel å øke bemanningen eller andre kvalitetshevende tiltak, slik at en kan intensivere tidlig innsats og god oppfølging av barna og deres familier.

Tromsø kommune er dessverre ikke alene om å underfinansiere barnevernet. FO har under stortingshøringene om neste års statsbudsjett, understreket at det kommunale barnevern fortsatt ikke har de midlene de behøver. Administrasjonssjefen bidrar likevel til ytterligere underfinansiering, ved ikke å innrømme økte midler, tross en økning av meldinger på 9%, og en reduksjon i henleggelse av saker på 18 %, som hun selv beskriver i sitt budsjettforslag.

FO forventer at politikerne nå tar ansvar. De utsatte barna i Tromsø fortjener at Barneverntjenesten får det nødvendige økonomiske handlingsrommet som trengs, slik at de ansatte til en hver tid kan utføre sine viktige oppgaver til det beste for barna og deres familier.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse