Annonse

Et vanvittig forslag

Et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet foreslår å innføre moms på strøm i Nord-Norge. Ifølge utvalget utgjør momsfritaket cirka en milliard kroner i året i inntektstap for Staten.

Dersom dette gjennomføres, vil det være et dramatisk brudd med en ordning som har vart siden 1969, og som har handlet om å utjevne forskjeller i leveomkostninger mellom sør og nord i Norge.

Forslaget har naturlig nok vakt sterke reaksjoner i Nord-Norge. Ordfører i Hadsel kommune, Siv Dagny Aasvik, sier til NRK at et slikt prishopp vil svekke bolysten og gjøre det vanskeligere å rekruttere personell til arbeidslivet i nord.

Ifølge Altaposten kan dette få dramatiske utslag, og føre til 10.000 kroner mer i årlige utgifter for de som bor i Finnmark.

Finansminister Siv Jensen forsøker å berolige med å si at Regjeringen ennå ikke har tatt stilling til forslaget fra utvalget. Hun kaller reaksjonene for «skremselspropaganda».

Vi anbefaler Siv Jensen å legge det vanvittige forslaget i en skuff så raskt som mulig. Utvalget  har ikke har hatt et eneste medlem fra Nord-Norge, men bestått av såkalte eksperter som har det til felles at alle har tilhold i Oslo.

De har fremmet et tonedøvt forslag helt uten politisk forståelse. Det mest oppsiktsvekkende er at utvalget faktisk slår fast at Nord-Norge, selv med momsfritak, har landets høyeste strømutgifter i forhold til husholdningsinntektene. Likevel vil man altså gjøre belastningen enda større for nordlendingene.

Utvalget hevder at den differensierte avgiften er komplisert å forvalte. Men i en høringsuttalelse skriver Troms Kraft at det er kraftselskapene i nord som står for innkrevingen av avgiftene fra sluttbruker. Troms Kraft kjenner seg ikke igjen i utvalgets beskrivelser, og har ikke registrert noen ekstraomkostninger for å håndtere ordningene.

Troms Kraft peker videre på at de tre nordligste fylkene ligger på toppen av forbruksstatistikken målt per innbygger. Finnmarks husholdninger har over 30% høyere strømbehov enn fylker på Østlandet. En oppheving av momsfritaket vil med andre ord slå meget dramatisk ut for familier i Nord-Norge.

Det er klar tale fra Troms Kraft. Det er betryggende at et selskap som er eid av fellesskapet, fronter en viktig sak for både kraftbransjen og befolkningen i nord.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse