Annonse
Marit Lilland bor 900 meter fra skytebanen der kommunen la opp til kraftig utvidet aktivitet. Sammen med advokat Dagfinn Strønstad har hun kjempet mot flytting av skytingen fra Tromsdalen til Kjoselvdalen. Foto: Inger Præsteng Thuen

​​​​​​​Et vedtak det står respekt av!

Den 6. juni kom det endelig!

Vedtaket mange har ventet på siden det fatale vedtaket i Tromsø kommunestyre den 19. juni 2014 om å utrede kun Kjoselvdalen som ny hovedskytebane. 5 år har gått med utredninger, rapporter, høringsrunder, leserinnlegg og avisomtaler, og Tromsøs innbyggere er nok ganske lei av hele skytebanesaken.

Tromsdalens turgåere ønsket ikke skytebane i friluftsområdet sitt, og selvfølgelig – det er forståelig. En skytebane hører ikke hjemme i et by – og bolignært område. Friluftsliv er viktig, rekreasjon og ro i turterreng er terapi for mange. 

Saken fikk i 2014 en spesiell vending da Kjoselvdalen plutselig kom opp som nytt alternativ som kommunestyrets politikere, foruten to fra Høyre, stemte for å utrede. Kun Kjoselvdalen. Visste ikke kommunestyrerepresentantene at skytebanen faktisk lå innenfor bygrensen i et område omgitt av boliger og en kunstgressbane som nærmeste nabo? Som en av politikerne sa fra talerstolen; - Er det virkelig en god løsning å flytte skytebanen fra sør i Tromsdalen til nord i Tromsdalen? I Kjoselvdalen vil det ikke bare være turgåere som blir forstyrret, men boligområder med innbyggere som jo ikke bare kan forlate området når støyen tar overhånd.

Det spesielle med dette vedtaket var også at Kjoselvdalen var blitt vraket i 2006 etter en utredning av Sweco Grøner som samtidig utredet flere alternativer. De konkluderte med at det vil bli vanskelig å løse støyproblemene på en akseptabel måte i Kjoselvdalen.

Noen år senere, ble det den 23.02.11 enstemmig vedtatt følgende i kommunestyret:

Kommunestyret forutsetter at et permanent anlegg ikke etableres i nærheta av boligbebyggelse, som for eksempel Straumsbukta”.

Straumsbukta ligger ca 2,1 km fra bebyggelse. Kjoselvdalen ligger 600 m fra bebyggelse i tillegg til ca 200 – 300 m fra Ulfstind kunstgressbane.

3 år etter – i 2014, stemmer politikerne for Kjoselvdalen!

Dette har vært en tøff og krevende sak.

To fronter. Med innbyggere i området, friluftsinteresserte og grunneiere på den ene siden, skyttere og deres innflytelsesrike støttespillere på den andre. Skyttermiljøet har jobbet intenst for sine interesser. Kjoselvdalen som ligger ca 15 km fra byens sentrum, ville gi dem en kort kjøretur for å bedrive sin støyende fritidsaktivitet. Plutselig var alle andre alternativer for langt unna, og det ble truet med at det ville bli mer skadeskyting i jakta dersom jegerne ikke fikk en kortere vei å kjøre for å trene. Deres treningsmuligheter var viktigere enn ivaretakelse av beboeres interesser. Et sted må jo skytebanen ligge og noen vil klage uansett hvor den blir lokalisert, og da kan man jo like godt gå for Kjoselvdalen! - ble det sagt fra jegermiljøet. Ingen bekymring å spore for at man bare flytter konflikten fra et by- og bolignært område til et annet.

Ikke alle skyttere syntes at Kjoselvdalen var egnet. Tromsø Pistolklubb ville ikke til Kjoselvdalen, og flere skyttere har i løpet av disse 5 årene uttalt at de ikke ønsker å bedrive skyting i et område hvor de er uønsket og konflikt kan oppstå.

På folkemøtet etter vedtaket i 2014, uttalte Kristin Røymo at mange politikere følte at de var blitt lurt til å tro at Kjoselvdalen var problemfritt. Mange politikere følte seg “ført bak lyset” og at vedtaket ble gjort på feil grunnlag.  Samtidig uttalte Kristin at politikerne måtte ta protestene på alvor.

Nå, etter 5 år, er endelig innbyggernes protester blitt tatt på alvor og de har opplevd stor forståelse for sine bekymringer.  Byutviklingskomitéen vedtok den 6. juni at Kjoselvdalen er et for dårlig alternativ og har foreslått andre alternativ som skal utredes. Saken skal avslutningsvis behandles i kommunestyret den 19.juni.

Nordlys har i en leder kritisert vedtaket. Benjamin Arvola Notkevich (SV) skriver i sitt tilsvar følgende:  «Selv om saken er irriterende gammel, etter hvert irriterende dyr, irriterende godt utredet og generelt irriterende på de fleste måter, så kan vi ikke i desperasjon hoppe på en dårlig løsning. Kjoselvdalen ville dessverre bare ha betydd enda flere av de omkampene Nordlys selv sier de vil ha slutt på»

Høyres Gunnar Pedersen var en av to fra Høyre som stemte imot forslaget om utredning av Kjoselvdalen i 2014. Han prøvde da å få sine kollegaer i kommunestyret til å se hvor galt dette var. Populismen og suggesjonen tok overhånd og han ble nedstemt. Han har støttet motstanden i alle disse årene og har nok bidratt i stor grad til byutviklingskomitéens  fornuftige vedtak. Måtte vi få flere politikere som ham!

Et vedtak som ble gjort på feil grunnlag i 2014 vil nå bli rettet opp av våre folkevalgte i 2019 i et nytt vedtak som forkaster Kjoselvdalen som skytebanealternativ.

Et vedtak det står respekt av!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse